Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2696(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0629/2008

Dezbateri :

PV 18/12/2008 - 13.2
CRE 18/12/2008 - 13.2

Voturi :

PV 18/12/2008 - 14.2
CRE 18/12/2008 - 14.2

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0641

Texte adoptate
PDF 206kWORD 46k
Joi, 18 decembrie 2008 - Strasbourg
Nicaragua
P6_TA(2008)0641RC-B6-0629/2008

Rezoluţia Parlamentului European din 18 decembrie 2008 referitoare la atacurile asupra apărătorilor drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept

Parlamentul European,

–   având în vedere Declaraţia universală a drepturilor omului a ONU din 1948,

–   având în vedere Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice din 1966,

–   având în vedere Acordul de dialog politic şi de cooperare din 15 decembrie 2003 între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republicile Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua şi Panama, pe de altă parte, şi Acordul-cadru de cooperare între Comunitatea Economică Europeană şi Republicile Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua şi Panama(1),

–   având în vedere Orientările Uniunii Europene privind apărătorii drepturilor omului,

–   având în vedere rapoartele realizate de echipa de experţi UE referitoare la alegerile locale care au avut loc la 9 noiembrie 2008 în Nicaragua,

–   având în vedere declaraţiile comisarului Benita Ferrero Waldner privind evenimentele care au avut loc în Nicaragua după alegerile locale şi regionale din 9 noiembrie 2008,

–   având în vedere negocierile în curs pentru semnarea unui Acord de asociere între Uniunea Europeană şi America Centrală,

–   având în vedere declaraţia de presă a celor 27 de state membre ale Uniunii Europene din 22 octombrie 2008 referitoare la apărătorii şi organizaţiile pentru apărarea drepturilor omului,

–   având în vedere cea de-a şasea rundă de negocieri pentru Acordul de asociere UE - America Centrală, care urmează să se desfăşoare la Bruxelles pe 26 şi 27 ianuarie 2009,

–   având în vedere articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât au existat suspiciuni de fraudă în legătură cu rezultatele alegerilor locale din 9 noiembrie 2008, invocate în rapoartele echipei de experţi ai UE, în care se menţiona lipsa de voinţă a autorităţilor din Nicaragua de a organiza un veritabil proces democratic; întrucât în timpul alegerilor au existat agresiuni, îndreptate, în special, împotriva mijloacelor de comunicare, şi întrucât aceste agresiuni au provocat polarizare şi conflicte;

B.   întrucât ONU, UE, SUA , precum şi un număr de ONG-uri din Nicaragua şi-au exprimat îngrijorarea în legătură cu gradul de transparenţă a alegerilor;

C.   întrucât rezoluţiile Consiliului Electoral Suprem din 11 iunie 2008, pe de-o parte, au anulat personalitatea juridică a Mişcării de Renovare Sandinistă (MRS) şi, pe de alta, au afirmat că Partidul Conservator nu a îndeplinit cerinţele pentru a se putea prezenta la alegerile municipale din noiembrie 2008, împiedicând, astfel, participarea acestor partide la alegeri;

D.   întrucât, de câteva luni, organizaţiile pentru apărarea drepturilor omului şi membrii acestora, jurnaliştii şi reprezentanţii mijloacelor de comunicare au suferit numeroase atacuri şi acte de hărţuire din partea unor persoane, sectoare publice sau organisme care au legături cu puterea de stat;

E.   întrucât propunerea ministrului adjunct pentru cooperare din Nicaragua de instituire a unui mecanism de impozitare comună ("joint taxation") pentru sprijinul financiar primit de ONG-uri şi pentru investigarea mai multor ONG-uri pentru o presupusă neîndeplinire a cerinţelor legale, cum ar fi acuzaţiile de deturnare de fonduri (funds' triangulation) aduse împotriva a 17 organizaţii care militează pentru respectarea drepturilor omului;

F.   având în vedere că cercetările penale efectuate împotriva celor care apără drepturile sexuale şi reproductive, inclusiv a celor care au ajutat o fată violată când a fost asistată la efectuarea unui avort în scopul salvării vieţii, într-un moment în care avortul în scopuri terapeutice nu constituia infracţiune;

G.   întrucât dezvoltarea şi consolidarea democraţiei şi a statului de drept, precum şi respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale trebuie să facă parte integrantă din politica externă a UE;

H.   întrucât UE şi partenerii săi, atunci când adoptă acorduri cu ţările terţe care includ o clauză referitoare la drepturile omului, îşi asumă responsabilitatea ca standardele internaţionale privind drepturile omului să fie respectate şi întrucât aceste clauze sunt reciproce;

I.   întrucât Nicaragua s-a cufundat într-o stare de sărăcie acută în ultimele două decenii;

1.   îşi exprimă regretul profund privind modul în care a fost condus procesul electoral al alegerilor locale din 9 noiembrie 2008 şi consideră că rezultatele acestora sunt lipsite de legitimitate democratică;

2.   regretă că atmosfera de suspiciune de fraudă din anumite localităţi a provocat demonstraţii şi ciocniri între suporterii partidelor politice care au avut ca rezultat rănirea unor persoane şi au agravat şi mai mult o criza politică deja profundă;

3.   solicită guvernului din Nicaragua să ia măsuri urgente pentru calmarea situaţiei existente şi cere autorităţilor din Nicaragua să respecte activitatea organizaţiilor pentru apărarea drepturilor omului;

4.   regretă numeroasele atacuri şi acte de hărţuire la care sunt supuse organizaţiile de apărarea a drepturilor omului, membrii acestora, jurnaliştii independenţi şi reprezentanţii Delegaţiei Comisiei Europene în Nicaragua în ultimele luni, din partea unor persoane, sectoare politice şi organisme care au legături cu puterile statului;

5.   solicită partidelor politice să condamne actele de violenţă comise de susţinătorii lor;

6.   regretă că două partide politice nu putut să participe la alegerile locale şi îşi exprimă îngrijorarea cu privire la evoluţia consolidării democratice şi a guvernanţei în Nicaragua, mai ales în ceea ce priveşte procesele de includere şi de participare activă;

7.   îndeamnă guvernul din Nicaragua şi autorităţile statului să protejeze libertatea de exprimare şi independenţa justiţiei, garantând aşadar păstrarea bazelor democratice ale ţării şi, de asemenea, să se asigure că Nicaragua ratifică Statutul de la Roma care înfiinţează Tribunalul Penal Internaţional cât de curând posibil;

8.   salută declaraţia de presă a celor 27 de state membre UE, din data de 22 octombrie 2008, prin care au fost condamnate atacurile împotriva organizaţiilor drepturilor omului şi ale apărătorilor acestora;

9.   reaminteşte că la negocierile pentru Acordul de parteneriat economic dintre UE şi ţările Americii Centrale, trebuie să i se reamintească republicii Nicaragua de necesitatea de a respecta principiile statului de drept, a democraţiei şi a drepturilor omului, principii apărate şi promovate de UE;

10.   solicită statelor membre UE să ase asigure că situaţia din Nicaragua va figura pe agenda tuturor întâlnirilor cu autorităţile din Nicaragua, atât la nivel bilateral cât şi multilateral;

11.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului ,Comisiei, guvernelor şi parlamentelor statelor membre, precum şi Secretarului General al Organizaţiei Statelor Americane, Adunării parlamentare euro-latino-americane, Parlamentului Central American, precum şi Guvernului şi Parlamentului Republicii Nicaragua.

(1) JO L 63, 12.3.1999, p. 39.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate