Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2696(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0629/2008

Rozpravy :

PV 18/12/2008 - 13.2
CRE 18/12/2008 - 13.2

Hlasovanie :

PV 18/12/2008 - 14.2
CRE 18/12/2008 - 14.2

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0641

Prijaté texty
PDF 211kWORD 45k
Štvrtok, 18. decembra 2008 - Štrasburg
Nikaragua
P6_TA(2008)0641RC-B6-0629/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 o útokoch na obhajcov ľudských práv, občianske slobody a demokraciu v Nikarague

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv OSN z roku 1948,

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–   so zreteľom na dohodu o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kostarikou, Salvádorom, Guatemalou, Hondurasom, Nikaraguou a Panamou na druhej strane z 15. decembra 2003 a na rámcovú dohodu o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Kostarikou, Salvádorom, Guatemalou, Hondurasom, Nikaraguou a Panamou(1),

–   so zreteľom na usmernenia Európskej únie o obhajcoch ľudských práv,

–   so zreteľom na správy skupiny odborníkov EÚ o priebehu komunálnych volieb v Nikarague 9. novembra 2008,

–   so zreteľom na vyhlásenia členky Komisie Ferrerovej-Waldnerovej o udalostiach, ku ktorým došlo v Nikarague po komunálnych a regionálnych voľbách, ktoré sa konali 9. novembra 2008,

–   so zreteľom na prebiehajúce rokovania o podpísaní dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Strednou Amerikou,

–   so zreteľom na tlačové vyhlásenie 27 členských štátov Európskej únie z 22. októbra 2008 týkajúce sa obhajcov ľudských práv a organizácií na ochranu ľudských práv,

–   so zreteľom na šieste kolo rokovaní o dohode o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou, ktoré sa bude konať 26. a 27. januára 2009 v Bruseli,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže sa objavili obvinenia z podvodu v súvislosti s výsledkami komunálnych volieb, ktoré sa konali 9. novembra 2008, ako uvádzajú správy skupiny odborníkov EÚ, v ktorých sa poukázalo na nedostatočnú vôľu nikaragujských orgánov usporiadať skutočne demokratické voľby; keďže voľby sprevádzali útoky namierené najmä proti médiám, a viedlo to k polarizácii a konfliktom,

B.   keďže OSN, Európska únia, USA a niektoré nikaragujské mimovládne organizácie vyjadrili znepokojenie nad mierou transparentnosti volieb,

C.   keďže uznesenia Najvyššej volebnej rady z 11. júna 2008 na jednej strane odňali Sandinistickému hnutiu obnovy právnu subjektivitu a na druhej strane vyhlásili, že Konzervatívna strana nesplnila podmienky na účasť v komunálnych voľbách v novembri 2008, v dôsledku čoho sa tieto dve strany nemohli zúčastniť vo voľbách,

D.   keďže už niekoľko mesiacov trvajú početné útoky a obťažovanie organizácií na ochranu ľudských práv a ich členov, ako aj novinárov a zástupcov médií zo strany jednotlivcov, politických síl alebo subjektov napojených na štátnu moc,

E.   keďže nikaragujský podpredseda vlády pre spoluprácu navrhol vytvorenie tzv. spoločného mechanizmu zdaňovania finančných príspevkov získaných mimovládnymi organizáciami, ako keďže prebieha vyšetrovanie rôznych mimovládnych organizácií v dôsledku údajného neplnenia zákonných požiadaviek, ako v prípade obvinenia z tzv. triangulácie finančných prostriedkov proti 17 organizáciám na ochranu ľudských práv,

F.   keďže došlo k trestnému vyšetrovanie namierenému proti ochrancom sexuálnych a reprodukčných práv vrátane podpory znásilneného dievčaťa, ktorej bolo vykonané umelé prerušenie tehotenstva v záujme záchrany jej života v čase, kedy umelé prerušenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov nebolo trestné,

G.   keďže rozvoj a upevnenie demokracie a právneho štátu, ako aj dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd musia tvoriť neoddeliteľnú súčasť zahraničnej politiky Európskej únie,

H.   keďže Európska únia a jej partneri nesú pri uzatváraní zmlúv s tretími krajiny obsahujúcich doložku o ľudských právach zodpovednosť za zabezpečenie súladu s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv a keďže tieto doložky majú recipročný charakter,

I.   keďže v Nikarague došlo v posledných dvoch desaťročiach k zhoršeniu chudoby,

1.   vyjadruje hlbokú ľútosť nad spôsobom, akým prebehli komunálne voľby, ktoré sa konali 9. novembra 2008, a domnieva sa, že ich výsledky nemajú žiadnu demokratickú legitimitu;

2.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že atmosféra podozrenia z podvodu vyvolala v niektorých samosprávnych oblastiach demonštrácie a zrážky medzi prívržencami rôznych politických strán, ktoré vyústili do zranenia mnohých osôb a vyhrotili už tak vážnu politickú krízu;

3.   vyzýva nikaragujskú vládu, aby prijala bezprostredné opatrenia na upokojenie súčasnej situácie, a žiada nikaragujské orgány, aby rešpektovali prácu organizácií na ochranu ľudských práv;

4.   vyjadruje poľutovanie nad už niekoľko mesiacov trvajúcimi početnými útokmi a obťažovaním organizácií na ochranu ľudských práv a ich členov, nezávislých novinárov a zástupcov delegácie Európskej komisie v Nikarague zo strany jednotlivcov, politických síl a subjektov spojených so štátnou mocou,

5.   žiada politické strany, aby odsúdili násilné činy svojich prívržencov;

6.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že dve politické strany sa nemohli zúčastniť v miestnych voľbách; vyjadruje svoje znepokojenie, pokiaľ ide o pokrok v upevňovaní demokracie a správy verejných vecí v Nikarague, najmä so zreteľom na proces začleňovania a aktívnej účasti;

7.   naliehavo žiada nikaragujskú vládu a jednotlivé štátne orgány, aby dohliadali na slobodu slova a nezávislosť súdnictva a zaručili tak zachovanie demokratických základov svojej krajiny a aby zaistili, že Nikaragua čo najskôr ratifikuje Rímsky štatút, ktorým sa ustanovuje Medzinárodný trestný súd;

8.   víta oficiálne tlačové vyhlásenie 27 členských štátov EÚ z 22. októbra 2008, v ktorom sa odsúdili útoky proti obhajcom ľudských práv a organizáciám na ochranu ľudských práv;

9.   žiada, aby sa pri rokovaniach o dohode o pridružení medzi Európskou úniou a krajinami strednej Ameriky upozornila Nikaragua na potrebu dodržiavania zásad právneho štátu, demokracie a ľudských práv, ako to obhajuje a presadzuje Európska únia;

10.   vyzýva členské štáty EÚ, aby otázku situácie v Nikarague začlenili do programu všetkých schôdzí s nikaragujskými orgánmi, a to na bilaterálnej, ako aj na multilaterálnej úrovni;

11.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu, Stredoamerickému parlamentu, ako aj vláde a parlamentu Nikaragujskej republiky.

(1) Ú. v. ES L 63, 12.3.1999, s. 39.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia