Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2697(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0630/2008

Rozpravy :

PV 18/12/2008 - 13.3
CRE 18/12/2008 - 13.3

Hlasování :

PV 18/12/2008 - 14.3
CRE 18/12/2008 - 14.3

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0642

Přijaté texty
PDF 217kWORD 51k
Čtvrtek, 18. prosince 2008 - Štrasburk
Rusko: útok na ochránce lidských práv a soudní řízení ve věci vraždy Anny Politikovské
P6_TA(2008)0642RC-B6-0630/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2008 o útocích na obhájce lidských práv v Rusku a o soudním řízení ve věci vraždy Anny Politkovské

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá dřívější usnesení o Rusku, a zejména na své usnesení ze dne 25. října 2006 o vztazích mezi EU a Ruskem po vraždě ruské novinářky Anny Politkovské(1) a ze dne 19. června 2008 o summitu EU-Rusko, který se konal ve dnech 26.–27. června 2008 v Chanty-Mansijsku(2),

-   s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Ruskou federací, která vstoupila v platnost roku 1997 a jejíž platnost byla prodloužena do doby, než bude nahrazena dohodou novou,

-   s ohledem na probíhající jednání o nové dohodě, která by zajistila nový komplexní rámec pro vztahy EU s Ruskem, a na znovuzahájení těchto jednání během summitu EU-Rusko, který se konal v Nice 14. listopadu roku 2008,

-   s ohledem na prohlášení předsednictví jménem Evropské unie týkající se prohlídky kanceláří v prostorách organizace Memorial v Petrohradě, která proběhla dne 4. prosince 2008,

-   s ohledem na zprávu Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) za rok 2008 o obhájcích lidských práv,

-   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že Rusko je členem Rady Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), který se zavázal k důslednému dodržování lidských a občanských práv,

B.   vzhledem k tomu, že situace obhájců lidských práv a  obtíže, se kterými se potýkají nevládní organizace působící v oblasti podpory lidských práv, vyvolávají vážné obavy,

C.   vzhledem k tomu, že Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku obdržel od ruských občanů řadu stížností a že jeho rozsudky potvrzují, že se ruské státní úřady v několika případech dopustily vážného porušení lidských práv a postupovaly svévolně,

D.   vzhledem k tomu, že dne 28. října 2008 byl ve svém moskevském bytě brutálně zavražděn hlavní představitel ruského jezuitského řádu Otto Messmer a ekvádorský kněz Victor Betancourt,

E.   vzhledem k tomu, že Karinnu Moskalenkovou, ruskou právničku zabývající se otázkou lidských práv, která úspěšně zastupovala 30 ruských občanů u Evropského soudu pro lidská práva, se někdo v polovině října 2008 pokusil otrávit rtutí, která byla umístěna v jejím autě ve Štrasburku,

F.   vzhledem k tomu, že dne 31. srpna 2008 byl v policejní vazbě zavražděn majitel nezávislé ingušské webové stránky Magomed Evlojev,

G.   vzhledem k množství útoků usilujících o život obhájcům lidských práv, které byly zaznamenány od července do října roku 2008, včetně útoků na představitele ingušské opozice Achmeda Kotijeva, obhájce lidských práv Zuraba Čechojeva z Ingušska, aktivistu v oblasti lidských práv Dimitrije Krajuchina z města Orel a na obhájce lidských práv Stanislava Dmitrijevského z Nižného Novgorodu,

H.   vzhledem k tomu, že dne 4. prosince 2008 provedli maskovaní muži z úřadu nevyššího ruského státního zástupce razii v kancelářích výzkumného a informačního střediska Memorial, které se již dvacet let zabývá výzkumem stalinistických represí v Sovětském svazu; vzhledem k tomu, že byly během této razie zabaveny pevné a kompaktní disky obsahující celé databáze údajů o tisících obětí; vzhledem k tomu, že neexistuje žádný soupis zabavené dokumentace; vzhledem k tomu, že právníkům organizace Memorial bylo znemožněno do prostor organizace vstoupit,

I.   vzhledem k tomu, že v souvislosti s policejním vyšetřováním a soudním řízením ve věci vraždy novinářky Anny Politkovské existují závažné pochybnosti, pokud jde o transparentnost a dodržování zásad právního státu; vzhledem k tomu, že tato brutální vražda dosud nebyla zcela vyšetřena a že celá tato záležitost dosud nebyla uspokojivým způsobem vyřešena,

J.   vzhledem k tomu, že ruské úřady i nadále odmítají spolupracovat při vyšetřování vraždy Alexandra Litviněnka, který zemřel v Londýně v důsledku otravy radioaktivním poloniem,

K.  K vzhledem k tomu, že policie dne 14. prosince 2008 brutálním způsobem potlačila protikremelskou protestní demonstraci uspořádanou v Moskvě opoziční skupinou Garryho Kasparova "Jiné Rusko", když demonstranty pochytala a zavlekla do nákladních aut; vzhledem k tomu, že asi 100 demonstrantů bylo zatčeno,

L.   vzhledem k tomu, že dne 3. prosince 2008 vyzvalo ve Vídni 17 ruských skupin bojujících za ochranu lidských práv Evropskou unii, aby nejen bezodkladně pokračovala v posilování významu konzultací, které mezi EU a Ruskem probíhají na téma lidských práv, ale také aby nejnaléhavější případy předložila k projednání na summitu EU-Rusko,

1.   ostře odsuzuje útoky na obhájce lidských práv v Rusku, včetně útoků na právníky, kteří zastupují občanská práva, a vyzývá ruské úřady na všech úrovních, aby chránily a zaručovaly jejich tělesnou nedotknutelnost;

2.   zdůrazňuje, že lidská práva, zásady právního státu a demokracie musí zůstat hlavními pilíři dalšího rozvoje vztahu mezi EU a Ruskem; vyzdvihuje význam neustálé výměny názorů na situaci v oblasti lidských práv, která mezi Ruskem a EU probíhá v rámci konzultací o lidských právech, a požaduje, aby se změnila podoba těchto setkání tak, aby se jich účastnila i příslušná ministerstva, soudy a představitelé ruské občanské společnosti;

3.   zastává názor, že dodržování lidských práv, zásad demokracie a právního státu by mělo být nedílnou součástí nové rámcové dohody, o níž se v současnosti jedná;

4.   vyzývá ruské úřady k tomu, aby se podřídily všem rozsudkům Evropského soudu pro lidská práva a aby neprodleně ratifikovaly protokol o reformě tohoto soudu; naléhavě vyzývá Ruskou federaci k ratifikaci dodatečného protokolu č. 14 Evropské úmluvy o lidských právech;

5.   odsuzuje prohlídku kanceláří v prostorách organizace Memorial v Petrohradě, která proběhla dne 4. prosince 2008; žádá ruské úřady a úřad petrohradského státního zástupce, aby výzkumnému a informačnímu středisku Memorial bezodkladně vrátily jedenáct pevných a kompaktních disků, které tomuto centru zabavily během policejní razie dne 4. prosince 2008 a které obsahují cenné údaje o více než 50 000 obětech stalinistických represí;

6.   upozorňuje na rostoucí násilí, v jejichž důsledku bylo podle údajů moskevského úřadu pro lidská práva v roce 2008 zabito více než 100 osob z důvodu jejich rasy, národnosti, náboženského vyznání či sexuální orientace; poukazuje rovněž na to, že pachatelé těchto nenávistných zločinů nebyly ruskými úřady účinným způsobem stíháni;

7.   se znepokojením bere na vědomí nedávné kroky směřující k rehabilitaci Stalinova režimu a zdůrazňuje, že skutečná demokratická kultura muže v Rusku vzniknout pouze tehdy, smíří-li se Rusko se svou tragickou minulostí;

8.   je znepokojen pokusem z října 2008 připravit o život Karinnu Moskalenkovou, právničku zabývající otázkou lidských práv, a její rodinu a obrací se na francouzské i ruské úřady se žádostí o zjištění pachatelů a jejich motivů;

9.   je přesvědčen o tom, že činnost právníků zabývajících se otázkou lidských práv, kteří vystupují v případech týkajících se údajného porušování lidských práv a kteří na sebe berou značné riziko, pokračují-li ve svém poslání, si zaslouží velkou úctu, ochranu ze strany státu a podporu ze strany mezinárodního společenství;

10.   je i nadále mimořádně znepokojen stavem právních předpisů týkajících se extremismu, které mohou mít vliv na svobodný tok informací a mohou vést ruské úřady k dalšímu omezení práva obhájců lidských práv na svobodné vyjadřování;

11.   poznamenává, že už uplynuly dva roky od okamžiku, kdy byla zavražděna nezávislá ruská novinářka Anna Politkovská, jež se stala symbolem svobody tisku; připomíná své výše zmíněné usnesení ze dne 25. října 2006 a oceňuje odvahu a práci této ikony čestnosti a svědomitosti, jejímuž životnímu dílu je třeba věnovat neustálou podporu a uznání;

12.   je konsternován tím, že soudní řízení probíhá za přítomnosti pouze omezeného počtu novinářů a že nebyl povolen přístup televizním zpravodajům; vyzývá soud, aby plně respektoval rozhodnutí poroty a aby účast na soudním řízení byla umožněna všem novinářům a sdělovacím prostředkům; očekává, že soud zjistí, nejen kdo Annu Politkovskou zabil a kdo se na její vraždě podílel, ale také kdo dal k její vraždě příkaz;

13.   vítá, že bylo v roce 2006 zřízeno koordinační středisko Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR), které sleduje situaci obhájců v celé OBSE; důrazně vybízí orgány EU, aby svou podporu obhájců lidských práv uvedly do praxe, a to založením koordinačního střediska pro obhájce ve všech třech orgánech s cílem dosáhnout lepší koordinace jejich činností s postupy dalších mezinárodních a evropských organizací;

14.   vyjadřuje své znepokojení nad pokračujícími a četnými případy porušování lidských práv branců v ruských ozbrojených silách a vyzývá ruské úřady, aby vyšetřily, kdo je za tyto činy odpovědný, a aby tyto osoby stíhaly; dále ruské úřady vyzývá, aby se snažily vymýtit nekalé praktiky používané v ruské armádě a daly najevo odhodlání modernizovat dominantní kulturu;

15.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Ruské federace, OBSE a Radě Evropy.

(1) Úř. věst. C 313 E, 20.12.2006, s. 271.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2008)0309.

Právní upozornění - Ochrana soukromí