Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Středa, 9. července 2008 - Štrasburk
 Roční akční programy pro Brazílii a Argentinu
 Priority EU pro 63. zasedání Valného shromáždění OSN
 Změna směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství ***II
 Změna nařízení (ES) č. 881/2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice ***II
 Společná pravidla pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracovné znění) ***II
 Program pro modernizaci evropských statistik v oblasti podniků a obchodu (MEETS) ***I
 Baterie a akumulátory a odpady z nich ***I
 Omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků ***I
 Podmínky přístupu k plynárenským přepravním soustavám ***I
 Vnitřní trh se zemním plynem ***I
 Koordinace systémů sociálního zabezpečení: změny ***I
 Koordinace systémů sociálního zabezpečení: příloha XI ***I
 Rozšíření ustanovení nařízení (ES) č.883/2004 a (ES) č. […] na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti *
 Vytváření politických skupin (změna článku 29)
 Úloha národního soudce v evropském soudním systému
 Spory mezi Evropskou unií a Spojenými státy v rámci Světové obchodní organizace týkající se údajných subvencí pro Airbus a Boeing
 Evropský strategický plán pro energetické technologie
 Státní investiční fondy
 Na cestě k nové kultuře městské mobility
 Výroční zpráva ECB za rok 2007
Texty (794 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí