Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2008. gada 9. jūlijs - Strasbūra
 Gada darbības programmas Brazīlijai un Argentīnai 2008. gadam
 ES prioritātes ANO Ģenerālās asamblejas 63. sesijai
 Direktīvas 2004/49/EK par drošību Kopienas dzelzceļos grozīšana ***II
 Regulas (EK) Nr. 881/2004 par Eiropas Dzelzceļa aģentūras izveidošanu grozīšana ***II
 Noteikumi gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādāta versija) ***II
 Eiropas uzņēmējdarbības un tirdzniecības statistikas modernizācijas (EUTSM) programma ***I
 Baterijas un akumulatori un to atkritumi ***I
 Dažu bīstamo vielu un to preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi ***I
 Dabasgāzes pārvades tīklu piekļuves nosacījumi ***I
 Dabasgāzes iekšējais tirgus ***I
 Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšana ***I
 Sociālās drošības sistēmu koordinēšana: XI pielikums ***I
 Regulas (EK) Nr. 883/2004 un Regulas (EK) Nr. […] noteikumu attiecināšana arī uz tiem trešo valstu valstspiederīgiem, uz kuriem minētie noteikumi neattiecas tikai viņu valstspiederības dēļ*
 Politisko grupu izveidošana (reglamenta 29. panta grozīšana)
 Dalībvalstu tiesnešu loma Eiropas juridiskajā sistēmā
 Airbus/Boeing strīds PTO
 Eiropas energotehnoloģiju stratēģiskais plāns
 Valsts ieguldījumu fondi
 Ceļā uz jaunu pilsētu mobilitātes kultūru
 ECB 2007. gada pārskats
Teksti (784 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika