Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Woensdag 9 juli 2008 - Straatsburg
 Jaarlijkse actieprogramma's voor Brazilië en Argentinië voor het jaar 2008
 63ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
 Wijziging van Richtlijn 2004/49/EG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen ***II
 Wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2004 tot oprichting van een Europees Spoorwegbureau ***II
 Regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (herziening) ***II
 Programma tot modernisering van de Europese bedrijfs- en handelsstatistiek (MEETS) ***I
 Batterijen en accu's alsook afgedankte batterijen en accu’s ***I
 Beperking van het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijk stoffen en preparaten ***I
 Voorwaarden voor toegang tot aardgastransmissienetten ***I
 Interne markt voor aardgas ***I
 Coördinatie van socialezekerheidsstelsels: wijze van toepassing ***I
 Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels: bijlage XI ***I
 Uitbreiding van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verorderning (EG) nr. […] tot onderdanen van derde landen die enkel door hun nationaliteit nog niet onder deze bepalingen vallen *
 Wijziging van artikel 29 van het Reglement
 Taak van de nationale rechter binnen het Europees gerechtelijk apparaat
 Airbus/Boeing geschillen
 Europees strategisch plan voor energietechnologie
 Staatsinvesteringsfondsen
 Een nieuwe stedelijke mobiliteitscultuur
 Jaarverslag 2007 van de ECB
Teksten (810 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid