Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Sreda, 9. julij 2008 - Strasbourg
 Osnutki odločb o pripravi letnih akcijskih programov za Brazilijo in Argentino za leto 2008
 Prednostne naloge EU za 63. zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov
 Spremembe Direktive 2004/49/ES o varnosti na železnicah Skupnosti ***II
 Spremembe Uredbe (ES) št. 881/2004 o ustanovitvi Evropske železniške agencije ***II
 Pravila za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (prenovitev) ***II
 Program Posodobitev evropske statistike podjetij in trgovine ***I
 Baterije in akumulatorji ter odpadne baterije in akumulatorji ***I
 Omejitve pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov ***I
 Pogoji za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina ***I
 Notranji trg z zemeljskim plinom ***I
 Koordinacija sistemov socialne varnosti ***I
 Koordinacija sistemov socialne varnosti: Priloga XI ***I
 Razširitev določb Uredbe (ES) št. 883/2004 na državljane tretjih držav, ki so sicer izključeni *
 Oblikovanje političnih skupin (sprememba člena 29 Poslovnika)
 Vloga nacionalnih sodnikov v evropskem sodnem sistemu
 Spori v zvezi z Airbusom in Boeingom v STO
 Evropski strateški načrt za energetsko tehnologijo
 Državni premoženjski skladi
 Nova kultura mobilnosti v mestih
 Letno poročilo ECB za leto 2007
Besedila (738 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov