Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 10 juli 2008 - Strasbourg
 Gemensamma konsulära anvisningar:biometriska kännetecken och viseringsansökningar ***I
 Fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan EG och Mauretanien *
 Europeiska unionens fiskeflotta som berörs av den ekonomiska krisen*
 Upprättande av en fingeravtrycksdatabas för romer i Italien
 Situationen i Kina efter jordbävningen och inför de olympiska spelen
 Kommissionens strategidokument för utvidgningen från 2007
 Zimbabwe
 Världsrymden och säkerheten
 Kashmir
 Bangladesh
 Dödsstraffet, särskilt i fallet Troy Davis
Texter (180 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy