Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Úterý, 2. září 2008 - Brusel
 Program „Mládež v akci“ (2007-2013) ***I
 Program Kultura (2007–2013) ***I
 Program „Evropa pro občany“ (2007–2013) ***I
 Akční program v oblasti vzdělávání a celoživotního učení ***I
 Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem *
 Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Kyrgyzstánem *
 Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Tádžikistánem *
 Odpovědnost Černé Hory za dlouhodobé půjčky poskytnuté Srbsku a Černé Hoře (Bývalé federální republice Jugoslávii) *
 Ekologická produkce a označování ekologických produktů *
 Uzavření Dohody o rybolovu v jižním Indickém oceánu jménem Evropského společenství *
 Návrh opravného rozpočtu č. 5/2008
 Evropská soudní síť *
 Uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů *
 Rybolov a akvakultura v souvislosti s integrovaným řízením pobřežních zón v Evropě
 Používání vízového informačního systému (VIS) v rámci Schengenského hraničního kodexu ***I
 Posílení Eurojustu a změna rozhodnutí 2002/187/SVV *
 Hodnocení dublinského systému
 Některé záležitosti týkající se pojištění motorových vozidel
 Koordinovaná strategie s cílem zlepšit boj proti daňovým podvodům
 Účast předsedů podvýborů (výklad článku 182)
 Vyhlášení roku 2011 Evropským rokem dobrovolné činnosti
 Zapojení mládeže do politik EU
 Pohotovostní spolupráce při hledání pohřešovaných dětí
Texty (369 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí