Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 2. syyskuuta 2008 - Bryssel
 Nuorisotoimintaohjelma "Youth in Action" (2007–2013) ***I
 Kulttuuri-ohjelma (2007–2013) ***I
 Kansalaisten Eurooppa -ohjelma (2007-2013) ***I
 Elinikäisen oppimisen toimintaohjelma ***I
 EY:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja Bulgarian ja Romanian liittymisen huomioon ottamiseksi *
 EY:n ja Kirgisian kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja Bulgarian ja Romanian liittymisen huomioon ottamiseksi *
 EY:n ja Tadžikistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja tekemisestä Bulgarian ja Romanian liittymisen huomioon ottamiseksi *
 Montenegron vastuu Serbialle ja Montenegrolle (entinen Jugoslavian liittotasavalta) myönnetyistä pitkäaikaisista lainoista *
 Luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun asetuksen (EY) N:o 834/2007 muuttaminen *
 Eteläisen Intian valtameren kalastussopimus *
 Lisätalousarvio nro 5/2008
 Euroopan oikeudellinen verkosto *
 Päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltaminen *
 Kalastus ja vesiviljely Euroopan rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon alalla
 Viisumitietojärjestelmän (VIS) käyttö Schengenin rajasäännöstön mukaisesti ***I
 Eurojustin vahvistaminen ja päätöksen 2002/187/YOS muuttaminen *
 Dublinin yleissopimukseen perustuvan järjestelmän arviointi
 Tietyt liikennevakuutuskysymykset
 Koordinoitu strategia veropetosten torjunnan tehostamiseksi
 Alivaliokuntien puheenjohtajien osallistuminen puheenjohtajiston työskentelyyn (työjärjestyksen 182 artiklan tulkinta)
 Vuoden 2011 julistaminen Euroopan vapaaehtoistyön teemavuodeksi
 Nuorten vastuullistamisen tehostaminen EU:n politiikassa
 Kadonneiden lasten löytämistä koskeva kiireellinen yhteistyö
Tekstit (367 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö