Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Antradienis, 2008 m. rugsėjo 2 d. - Briuselis
 Programa „Veiklus jaunimas“ (2007–2013 m.) ***I
 Programa „Kultūra“ (2007–2013 m.) ***I
 Programa „Europa piliečiams“ (2007-2013 m.) ***I
 Veiksmų programa mokymosi visą gyvenimą srityje ***I
 EB ir Uzbekistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas *
 EB ir Kirgizijos partnerystės ir bendradarbiavimo protokolas *
 EB ir Tadžikistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas *
 Juodkalnijos atsakomybė, susijusi su ilgalaikėmis paskolomis, suteiktomis Serbijai ir Juodkalnijai (buvusiai Jugoslavijos Federacinei Respublikai) *
 Reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo dalinis keitimas *
 Susitarimas dėl žvejybos pietų Indijos vandenyne *
 Taisomojo biudžeto projektas Nr. 5 /2008
 Europos teisminis tinklas *
 Abipusio sprendimų baudžiamosiose bylose pripažinimo principo taikymas *
 Žuvininkystė ir akvakultūra integruoto pakrančių zonų valdymo Europoje kontekste
 Naudojimasis Vizų informacine sistema (VIS) pagal Šengeno sienų kodeksą ***I
 Eurojusto stiprinimas ir dalinis Sprendimo 2002/187/TVR pakeitimas *
 Dublino sistemos vertinimas
 Tam tikri su transporto priemonių draudimu susiję klausimai
 Suderinta kovos su mokestiniu sukčiavimu gerinimo strategija
 Pakomitečių pirmininkų įtraukimas (182 straipsnio aiškinimas)
 2011 metų paskelbimas Europos savanoriškos veiklos metais
 Didesnis dėmesys jaunimo galioms formuojant ES politiką
 Nepaprastasis bendradarbiavimo ieškant dingusių vaikų
Tekstai (359 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika