Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Marţi, 2 septembrie 2008 - Bruxelles
 Programul „Tineretul în acţiune” (2007-2013) ***I
 Programul „Cultura” (2007-2013) ***I
 Programul „Europa pentru cetăţeni” (2007-2013) ***I
 Programul de acţiune în domeniul învăţării continue ***I
 Încheierea protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare CE-Uzbekistan pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană *
 Încheierea protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare între CE şi Kârgâzstan pentru a ţine seama de aderarea Bulgariei şi României la UE *
 Încheierea protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare între CE şi Tadjikistan pentru a ţine seama de aderarea Bulgariei şi României la UE *
 Răspunderea separată a Republicii Muntenegru cu privire la împrumuturile pe termen lung acordate Serbiei şi Muntenegrului (fosta Republică Federală Iugoslavia) *
 Modificarea Regulamentului (CE) nr. 834/2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice *
 Acordul privind pescuitul în sudul Oceanului Indian *
 Proiect de buget rectificativ nr. 5/2008
 Reţeaua Judiciară Europeană *
 Aplicarea principiului recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești în materie penală *
 Pescuitul şi acvacultura în contextul managementului integrat al zonelor litorale în Europa
 Utilizarea Sistemului de Informaţii privind Vizele (VIS) în conformitate cu Codul Frontierelor Schengen ***I
 Consolidarea Eurojust şi modificarea Deciziei 2002/187/JAI *
 Evaluarea sistemului de la Dublin
 Anumite aspecte legate de asigurarea auto
 Strategia coordonată pentru intensificarea luptei împotriva fraudei fiscale
 Implicarea preşedinţilor de subcomisie (interpretarea articolului 182 din Regulamentul de procedură)
 Anul european al voluntariatului
 Acordarea unei mai mari atenţii atribuirii de competenţe tinerilor în politicile UE
 Cooperarea de urgență pentru regăsirea copiilor dispăruți
Texte (378 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate