Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Tisdagen den 2 september 2008 - Bryssel
 Programmet Aktiv ungdom (2007–2013) ***I
 Programmet Kultur (2007–2013) ***I
 Programmet ”Ett Europa för medborgarna” (2007-2013) ***I
 Handlingsprogram för livslångt lärande ***I
 Ingående av protokollet till avtalet EG/Uzbekistan om partnerskap och samarbete *
 Ingående av protokollet till avtalet EG/Kirgizistan om partnerskap och samarbete *
 Ingående av protokollet till avtalet EG/Tadzjikistan om partnerskap och samarbete *
 Montenegros ansvar för de långfristiga lån som beviljats Serbien-Montenegro (tidigare Förbundsrepubliken Jugoslavien) *
 Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter *
 Fiskeavtal för södra Indiska oceanen *
 Förslag till ändringsbudget nr 5/2008
 Det europeiska rättsliga nätverket *
 Tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande av avgöranden i brottmål *
 Fiske och vattenbruk i samband med integrerad förvaltning av kustområden i Europa
 Användningen av informationssystemet för viseringar (VIS) enligt kodexen om Schengengränserna ***I
 Förstärkning av Eurojust och ändring av beslut 2002/187/RIF *
 Utvärdering av Dublinsystemet
 Vissa frågor som rör motorfordonsförsäkring
 Samordnad strategi för att förbättra kampen mot skattebedrägeri
 Deltagande av ordförandena för underutskotten (tolkning av artikel 182)
 Utnämnande av år 2011 till europeiska året för volontärarbete
 Att fokusera mer på egenmakt åt ungdomar i EU:s politik
 Samarbete i krissituationer för att finna försvunna barn
Texter (365 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy