Hakemisto 
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 2. syyskuuta 2008 - Bryssel
Nuorisotoimintaohjelma "Youth in Action" (2007–2013) ***I
 Kulttuuri-ohjelma (2007–2013) ***I
 Kansalaisten Eurooppa -ohjelma (2007-2013) ***I
 Elinikäisen oppimisen toimintaohjelma ***I
 EY:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja Bulgarian ja Romanian liittymisen huomioon ottamiseksi *
 EY:n ja Kirgisian kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja Bulgarian ja Romanian liittymisen huomioon ottamiseksi *
 EY:n ja Tadžikistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja tekemisestä Bulgarian ja Romanian liittymisen huomioon ottamiseksi *
 Montenegron vastuu Serbialle ja Montenegrolle (entinen Jugoslavian liittotasavalta) myönnetyistä pitkäaikaisista lainoista *
 Luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun asetuksen (EY) N:o 834/2007 muuttaminen *
 Eteläisen Intian valtameren kalastussopimus *
 Lisätalousarvio nro 5/2008
 Euroopan oikeudellinen verkosto *
 Päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltaminen *
 Kalastus ja vesiviljely Euroopan rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon alalla
 Viisumitietojärjestelmän (VIS) käyttö Schengenin rajasäännöstön mukaisesti ***I
 Eurojustin vahvistaminen ja päätöksen 2002/187/YOS muuttaminen *
 Dublinin yleissopimukseen perustuvan järjestelmän arviointi
 Tietyt liikennevakuutuskysymykset
 Koordinoitu strategia veropetosten torjunnan tehostamiseksi
 Alivaliokuntien puheenjohtajien osallistuminen puheenjohtajiston työskentelyyn (työjärjestyksen 182 artiklan tulkinta)
 Vuoden 2011 julistaminen Euroopan vapaaehtoistyön teemavuodeksi
 Nuorten vastuullistamisen tehostaminen EU:n politiikassa
 Kadonneiden lasten löytämistä koskeva kiireellinen yhteistyö

Nuorisotoimintaohjelma "Youth in Action" (2007–2013) ***I
PDF 185kWORD 46k
Päätöslauselma
Teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. syyskuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi nuorisotoimintaohjelman (Youth in Action) perustamisesta ajanjaksoksi 2007–2013 tehdyn päätöksen N:o 1719/2006/EY muuttamisesta (KOM(2008)0056 – C6-0057/2008 – 2008/0023(COD))
P6_TA(2008)0369A6-0274/2008

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0056),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 149 artiklan 4 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0057/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön (A6-0274/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 2. syyskuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2008/EY tekemiseksi nuorisotoimintaohjelman (Youth in Action) perustamisesta ajanjaksoksi 2007–2013 tehdyn päätöksen N:o 1719/2006/EY muuttamisesta

P6_TC1-COD(2008)0023


(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, päätöstä N:o 1349/2008/EY.)


Kulttuuri-ohjelma (2007–2013) ***I
PDF 184kWORD 46k
Päätöslauselma
Teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. syyskuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Kulttuuri-ohjelman (2007–2013) perustamisesta tehdyn päätöksen N:o 1855/2006/EY muuttamisesta (KOM(2008)0057 – C6-0058/2008 – 2008/0024(COD))
P6_TA(2008)0370A6-0273/2008

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0057),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 151 artiklan 5 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0058/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön (A6-0273/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 2. syyskuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2008/EY tekemiseksi Kulttuuri-ohjelman perustamisesta (2007–2013) tehdyn päätöksen N:o 1855/2006/EY muuttamisesta

P6_TC1-COD(2008)0024


(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, päätöstä N:o 1352/2008/EY.)


Kansalaisten Eurooppa -ohjelma (2007-2013) ***I
PDF 185kWORD 46k
Päätöslauselma
Teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. syyskuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi aktiivisen Euroopan kansalaisuuden edistämiseksi vuosina 2007–2013 toteutettavasta "Kansalaisten Eurooppa" -ohjelmasta tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1904/2006/EY muuttamisesta (KOM(2008)0059 – C6-0060/2008 – 2008/0029(COD))
P6_TA(2008)0371A6-0275/2008

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0059),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan sekä 151 ja 308 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0060/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön (A6-0275/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 2. syyskuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2008/EY tekemiseksi aktiivisen Euroopan kansalaisuuden edistämiseksi vuosina 2007–2013 toteutettavasta "Kansalaisten Eurooppa" -ohjelmasta tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1904/2006/EY muuttamisesta

P6_TC1-COD(2008)0029


(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, päätöstä N:o 1358/2008/EY.)


Elinikäisen oppimisen toimintaohjelma ***I
PDF 185kWORD 47k
Päätöslauselma
Teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. syyskuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi elinikäisen oppimisen toimintaohjelman perustamisesta tehdyn päätöksen N:o 1720/2006/EY muuttamisesta (KOM(2008)0061 – C6-0064/2008 – 2008/0025(COD))
P6_TA(2008)0372A6-0276/2008

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0061),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 149 artiklan 4 kohdan ja 150 artiklan 4 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0064/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön (A6-0276/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 2. syyskuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2008 tekemiseksi elinikäisen oppimisen toimintaohjelman perustamisesta tehdyn päätöksen N:o 1720/2006/EY muuttamisesta

P6_TC1-COD(2008)0025


(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, päätöstä N:o 1357/2008/EY.)


EY:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja Bulgarian ja Romanian liittymisen huomioon ottamiseksi *
PDF 189kWORD 31k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. syyskuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (KOM(2007)0117 – C6-0213/2008 – 2007/0044(CNS))
P6_TA(2008)0373A6-0306/2008

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston ja komission päätökseksi (KOM(2007)0117),

–   ottaa huomioon Uzbekistanin tasavallan kanssa tehdyn kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 44 artiklan 2 kohdan, 47 artiklan 2 kohdan viimeisen virkkeen, 55 artiklan, 57 artiklan 2 kohdan, 71 artiklan, 80 artiklan 2 kohdan sekä 93, 94, 133 ja 181 a artiklan ja 300 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen,

–   ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 101 artiklan,

–   ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan 6 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0213/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan, 83 artiklan 7 kohdan ja 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A6-0306/2008),

1.   hyväksyy pöytäkirjan tekemisen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Uzbekistanin tasavallan hallitukselle ja parlamentille.


EY:n ja Kirgisian kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja Bulgarian ja Romanian liittymisen huomioon ottamiseksi *
PDF 187kWORD 31k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. syyskuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (KOM(2007)0133 – C6-0228/2008 – 2007/0047(CNS))
P6_TA(2008)0374A6-0307/2008

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston ja komission päätökseksi (KOM(2007)0133),

–   ottaa huomioon Kirgisian tasavallan kanssa tehdyn kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 44 artiklan 2 kohdan, 47 artiklan 2 kohdan viimeisen virkkeen, 55 artiklan, 57 artiklan 2 kohdan, 71 artiklan, 80 artiklan 2 kohdan sekä 93, 94, 133 ja 181 a artiklan ja 300 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen,

–   ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 101 artiklan,

–   ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan 6 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0228/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan, 83 artiklan 7 kohdan ja 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A6-0307/2008),

1.   hyväksyy pöytäkirjan tekemisen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Kirgisian tasavallan hallituksille ja parlamenteille.


EY:n ja Tadžikistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja tekemisestä Bulgarian ja Romanian liittymisen huomioon ottamiseksi *
PDF 190kWORD 33k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. syyskuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tadžikistanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (KOM(2007)0143 – C6-0254/2008 – 2007/0050(CNS))
P6_TA(2008)0375A6-0320/2008

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston ja komission päätökseksi (KOM(2007)0143),

–   ottaa huomioon Tadžikistanin tasavallan kanssa tehdyn kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 44 artiklan 2 kohdan, 47 artiklan 2 kohdan viimeisen virkkeen, 55 artiklan, 57 artiklan 2 kohdan, 71 artiklan, 80 artiklan 2 kohdan sekä 93, 94, 133 ja 181 a artiklan ja 300 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen,

–   ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 101 artiklan,

–   ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan 6 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0254/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan, 83 artiklan 7 kohdan ja 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A6-0320/2008),

1.   hyväksyy pöytäkirjan tekemisen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Tadžikistanin tasavallan hallituksille ja parlamenteille.


Montenegron vastuu Serbialle ja Montenegrolle (entinen Jugoslavian liittotasavalta) myönnetyistä pitkäaikaisista lainoista *
PDF 184kWORD 31k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. syyskuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi erillisen vastuun määrittämisestä Montenegrolle ja Serbian vastuun alentamisesta vastaavasti yhteisön Serbian ja Montenegron valtioliitolle (aikaisemmin Jugoslavian liittotasavalta) neuvoston päätösten 2001/549/EY ja 2002/882/EY nojalla myöntämien pitkäaikaisten lainojen osalta (KOM(2008)0228 – C6-0221/2008 – 2008/0086(CNS))
P6_TA(2008)0376A6-0281/2008

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0228),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 308 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0221/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A6-0281/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen;

2.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.   vaatii aloittamaan 4. maaliskuuta 1975 annetun yhteisen julistuksen mukaisen neuvottelumenettelyn, jos neuvosto aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


Luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun asetuksen (EY) N:o 834/2007 muuttaminen *
PDF 183kWORD 30k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. syyskuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun asetuksen (EY) N:o 834/2007 muuttamisesta (KOM(2008)0314 – C6-0219/2008 – 2008/0097(CNS))
P6_TA(2008)0377A6-0311/2008

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0314),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0219/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A6-0311/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen;

2.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

4.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


Eteläisen Intian valtameren kalastussopimus *
PDF 183kWORD 36k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. syyskuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (KOM(2007)0831 – C6-0047/2008 – 2007/0285(CNS))
P6_TA(2008)0378A6-0315/2008

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2007)0831),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan sekä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0047/2008),

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 ja 35 artiklan sekä 83 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A6-0315/2008),

1.   hyväksyy ehdotuksen neuvoston päätökseksi sellaisena kuin se on tarkistettuna ja hyväksyy sopimuksen tekemisen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus neuvoston päätökseksi
Johdanto-osan 1 viite
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 3 kohdan toisen alakohdan kanssa,

Lisätalousarvio nro 5/2008
PDF 185kWORD 32k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. syyskuuta 2008 esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2008 varainhoitovuodeksi 2008, Pääluokka III – Komissio (11571/2008 – C6-0294/2008 – 2008/2161(BUD))
P6_TA(2008)0379A6-0328/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 177 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(1) ja erityisesti sen 37 ja 38 artiklan,

–   ottaa huomioon 13. joulukuuta 2007 lopullisesti vahvistetun Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2008(2),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3),

–   ottaa huomioon komission 18. kesäkuuta 2008 esittämän alustavan esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2008 varainhoitovuodeksi 2008 (KOM(2008)0381),

–   ottaa huomioon neuvoston 22. heinäkuuta 2008 laatiman esityksen lisätalousarvioksi nro 5/2008 (11571/2008 – C6-0294/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 69 artiklan ja liitteen IV,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A6-0328/2008),

1.   hyväksyy esityksen lisätalousarvioksi nro 5/2008 sellaisenaan;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) EUVL L 71, 14.3.2008, s. 1.
(3) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.


Euroopan oikeudellinen verkosto *
PDF 440kWORD 175k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. syyskuuta 2008 Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloitteesta hyväksyä neuvoston päätös Euroopan oikeudellisesta verkostosta (5620/2008 – C6-0074/2008 – 2008/0802(CNS))
P6_TA(2008)0380A6-0292/2008

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloitteen (5620/2008),

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0074/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 93 ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0292/2008),

1.   hyväksyy Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloitteen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää neuvostoa muuttamaan aloitteen tekstiä vastaavasti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloitteeseen;

5.   kehottaa neuvostoa ja komissiota asettamaan Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen etusijalle mahdolliset uudet ehdotukset päätöksen muuttamisesta Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitettävästä siirtymämääräyksiä koskevasta pöytäkirjasta N:o 10 annetun julistuksen N:o 50 mukaisesti;

6.   on valmis tarkastelemaan kaikkia tällaisia ehdotuksia kiireellisessä menettelyssä 5 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti ja tiiviissä yhteistyössä kansallisten parlamenttien kanssa;

7.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan hallituksille.

14 jäsenvaltion ehdottama teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloite
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  On tarpeen vahvistaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välistä oikeudellista yhteistyötä ja mahdollistaa tätä tarkoitusta varten Euroopan oikeudellisen verkoston ja Eurojustin yhteysviranomaisten kommunikointi suoraan ja tehokkaammin aina, kun se on tarpeen, suojatun televerkon välityksellä,
(7) On tarpeen vahvistaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välistä oikeudellista yhteistyötä ja mahdollistaa tätä tarkoitusta varten Euroopan oikeudellisen verkoston ja Eurojustin yhteysviranomaisten kommunikointi suoraan ja tehokkaammin aina, kun se on tarpeen, suojattujen televiestintäyhteyksien avulla,
Tarkistus 2
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloite
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7 a)  Henkilötietoja käsiteltäessä olisi sovellettava rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta annettavaa neuvoston puitepäätöstä (…/…/YOS)1, jossa säädetään asianmukaisesta tietosuojasta. Kunkin jäsenvaltion olisi taattava tämän päätöksen mukaisesti toimitettavien tai toimitettujen henkilötietojen käsittelyn suhteen kansallisessa lainsäädännössään tietosuojan taso, joka vastaa vähintään sitä tasoa, josta määrätään Euroopan neuvoston 28 päivänä tammikuuta 1981 tehdyssä yksilöiden suojelua henkilötietojen automaattisessa käsittelyssä koskevassa sopimuksessa ja sen 8 päivänä marraskuuta 2001 tehdyssä lisäpöytäkirjassa, ja otettava tällöin huomioon Euroopan neuvoston ministerikomitean 17 päivänä syyskuuta 1987 jäsenvaltioille antaman suosituksen no R (87) 15 henkilötietojen käytöstä poliisin toiminnassa, myös tilanteissa, joissa tietoja ei käsitellä automaattisesti.
_____________
1 EUVL L ...
Tarkistus 3
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloite
2 artikla – 3 kohta
3.  Kunkin jäsenvaltion on nimitettävä yhteysviranomaisten keskuudesta Euroopan oikeudellisen verkoston kansallinen yhteyshenkilö.
3.  Kunkin jäsenvaltion on nimitettävä yhteysviranomaisten keskuudesta Euroopan oikeudellisen verkoston kansallinen yhteyshenkilö sekä kansallinen tietoyhteysviranomainen.
Tarkistus 4
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloite
2 artikla – 4 kohta
4.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen yhteysviranomaisilla on rikosoikeusyhteistyöhön liittyviä tehtäviä ja jonkin muun Euroopan unionin kielen kuin sen oman maan kielen riittävä taito, silmällä pitäen tarvetta kyetä kommunikoimaan muiden jäsenvaltioiden yhteysviranomaisten kanssa. Ennen uuden yhteysviranomaisen nimittämistä jäsenvaltiot voivat pyytää kansallisten yhteyshenkilöiden lausunnon.
4. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen yhteysviranomaisilla on rikosoikeusyhteistyöhön liittyviä tehtäviä ja jonkin muun Euroopan unionin kielen kuin sen oman maan kielen riittävä taito, silmällä pitäen tarvetta kyetä kommunikoimaan muiden jäsenvaltioiden yhteysviranomaisten kanssa. Jäsenvaltioiden on yhteysviranomaisia valitessaan noudatettava Euroopan oikeudellisen verkoston yhteysviranomaisten valitsemista koskevissa ohjeissa asetettuja perusteita.
Tarkistus 5
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloite
2 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.  Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että niiden yhteysviranomaisilla on riittävät voimavarat tehtäviensä hoitamiseen.
Tarkistus 6
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloite
2 artikla – 5 kohta
5.  Kun jäsenvaltiossa on nimitetty yhteisessä toiminnassa 96/277/YOS tarkoitettu yhteystuomari ja kun yhteystuomarin tehtävät vastaavat 4 artiklan mukaan yhteysviranomaiselle määrättyjä tehtäviä, yhteystuomarin nimittävän jäsenvaltion on kussakin tapauksessa liitettävä tämä kyseisen jäsenvaltion määräämien menettelytapojen mukaisesti Euroopan oikeudelliseen verkostoon ja suojattuun televerkkoon 10 artiklan mukaisesti.
5. Kun jäsenvaltiossa on nimitetty yhteisessä toiminnassa 96/277/YOS tarkoitettu yhteystuomari ja kun yhteystuomarin tehtävät vastaavat 4 artiklan mukaan yhteysviranomaiselle määrättyjä tehtäviä, yhteystuomarin nimittävän jäsenvaltion on kussakin tapauksessa liitettävä tämä kyseisen jäsenvaltion määräämien menettelytapojen mukaisesti Euroopan oikeudelliseen verkostoon ja suojattuihin televiestintäyhteyksiin 10 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 7
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloite
2 artikla – 7 kohta
7.  Euroopan oikeudellisella verkostolla on sihteeristö, joka vastaa verkoston hallinnosta yhteistyössä neuvoston puheenjohtajavaltion kanssa ja tätä kuullen. Sihteeristö voi edustaa verkostoa puheenjohtajavaltiota kuullen.
7.  Euroopan oikeudellisella verkostolla on sihteeristö, joka vastaa verkoston hallinnosta.
Tarkistus 8
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloite
3 artikla – b kohta
(b) verkosto järjestää jäsenvaltioiden edustajien säännöllisiä kokouksia 5, 6 ja 7 artiklassa säädettyjä menettelyjä noudattaen;
(b) verkosto järjestää jäsenvaltioiden edustajien säännöllisiä kokouksia 5 ja 6 artiklassa säädettyjä menettelyjä noudattaen;
Tarkistus 9
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloite
3 artikla – c kohta
(c) verkosto toimittaa jatkuvasti tiettyjä ajantasaisia taustatietoja erityisesti asianmukaisen televerkon välityksellä 8, 9 ja 10 artiklassa säädettyjä menettelyjä noudattaen.
(c) verkosto toimittaa jatkuvasti tiettyjä ajantasaisia taustatietoja erityisesti tietotekniikkavälineiden välityksellä 8 ja 9 artiklassa säädettyjä menettelyjä noudattaen, ja huolehtii suojatuista televiestintäyhteyksistä 10 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 10
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloite
4 artikla – otsikko
Yhteysviranomaisten ja kansallisen yhteyshenkilön tehtävät
Yhteysviranomaisten, kansallisten yhteyshenkilöiden ja tietoyhteysviranomaisten tehtävät
Tarkistus 11
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloite
4 artikla – 1 kohta
1. Yhteysviranomaiset, kansallinen yhteyshenkilö mukaan luettuna, toimivat aktiivisina välittäjinä, joiden tehtävänä on helpottaa jäsenvaltioiden välistä oikeudellista yhteistyötä erityisesti toiminnassa vakavan rikollisuuden torjumiseksi. He ovat käytettävissä, jotta heidän oman maansa paikalliset oikeusviranomaiset ja muut toimivaltaiset viranomaiset, toisten maiden yhteysviranomaiset sekä toisten maiden paikalliset oikeusviranomaiset ja muut toimivaltaiset viranomaiset voivat luoda tarkoituksenmukaisimmat suorat yhteydet.
1. Yhteysviranomaiset toimivat aktiivisina välittäjinä, joiden tehtävänä on helpottaa jäsenvaltioiden välistä oikeudellista yhteistyötä erityisesti toiminnassa vakavan rikollisuuden torjumiseksi. He ovat käytettävissä, jotta heidän oman maansa paikalliset oikeusviranomaiset ja muut toimivaltaiset viranomaiset, toisten maiden yhteysviranomaiset sekä toisten maiden paikalliset oikeusviranomaiset ja muut toimivaltaiset viranomaiset voivat luoda tarkoituksenmukaisimmat suorat yhteydet.
Tarvittaessa he voivat matkustaa asianomaisten viranomaisten välisen sopimuksen perusteella tavatakseen toisen jäsenvaltion yhteysviranomaisia.
Tarvittaessa he voivat matkustaa tavatakseen toisen jäsenvaltion yhteysviranomaisia ja vaihtaakseen tällöin tietoja hyödyllisistä kokemuksista ja ongelmista, erityisesti kun on kyse verkoston toiminnasta asianomaisissa jäsenvaltioissa.
Tarkistus 12
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloite
4 artikla – 2 kohta
2.  Yhteysviranomaiset, kansallinen yhteyshenkilö mukaan luettuna, toimittavat tarvittavat oikeudelliset ja käytännön tiedot oman maansa paikallisille oikeusviranomaisille, toisten maiden yhteysviranomaisille sekä toisten maiden paikallisille oikeusviranomaisille, jotta nämä voivat valmistella oikeudellista yhteistyötä koskevan pyynnön tai tehostaa yleensä oikeudellista yhteistyötä.
2.  Yhteysviranomaiset toimittavat tarvittavat oikeudelliset ja käytännön tiedot oman maansa paikallisille oikeusviranomaisille, toisten maiden yhteysviranomaisille sekä toisten maiden paikallisille oikeusviranomaisille, jotta nämä voivat valmistella oikeudellista yhteistyötä koskevan pyynnön tai tehostaa yleensä oikeudellista yhteistyötä.
Tarkistus 13
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloite
4 artikla – 3 kohta
3.  Yhteysviranomaiset, kansallinen yhteyshenkilö mukaan luettuna, järjestävät kukin omalla tasollaan jäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille tarkoitettuja oikeudellista yhteistyötä koskevia koulutustilaisuuksia yhteistyössä Euroopan juridisen koulutusverkoston kanssa.
3.  Yhteysviranomaiset osallistuvat kukin omalla tasollaan jäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille tarkoitettuihin oikeudellista yhteistyötä koskeviin koulutustilaisuuksiin ja edistävät niiden järjestämistä, tarvittaessa yhteistyössä Euroopan juridisen koulutusverkoston kanssa.
Tarkistus 14
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloite
4 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Yhteysviranomaiset edistävät oikeudellisen yhteistyön yhteensovittamista tapauksissa, joissa useat jäsenvaltion paikallisten oikeusviranomaisten esittämät pyynnöt edellyttävät koordinoitua toimintaa toisessa jäsenvaltiossa.
Tarkistus 15
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloite
4 artikla – 3 b kohta (uusi)
3 b.  Kansalliset yhteyshenkilöt hoitavat heille yhteysviranomaisina kuuluvia, 1–3 a kohdassa tarkoitettuja tehtäviä, ja lisäksi he:
a) ovat omassa jäsenvaltiossaan vastuussa verkoston sisäistä toimintaa koskevista kysymyksistä sekä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten esittämien tietopyyntöjen ja vastausten yhteen sovittamisesta;
b) ovat vastuussa yhteyksistä Euroopan oikeudellisen verkoston sihteeristöön, myös osallistumisesta 6 artiklassa tarkoitettuihin kokouksiin;
c) antavat oman jäsenvaltionsa pyynnöstä lausunnon uusien yhteysviranomaisten nimittämisestä.
Tarkistus 16
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloite
4 artikla – 3 c kohta (uusi)
3 c.  Kansalliset tietoyhteysviranomaiset hoitavat niille yhteysviranomaisina kuuluvia, 1–3 a kohdassa tarkoitettuja tehtäviä ja varmistavat lisäksi, että 8 artiklassa tarkoitetut jäsenvaltiota koskevat tiedot annetaan ja että ne saatetaan ajan tasalle 9 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 17
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloite
5 artikla – otsikko
Yhteysviranomaisten säännöllisten kokousten tarkoitus
Yhteysviranomaisten täysistunnot
Tarkistus 18
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloite
5 artikla – 1 kohta – johdanto-osa
1.  Euroopan oikeudellisen verkoston säännöllisesti pidettävien kokousten, joihin kutsutaan vähintään kaksi yhteysviranomaista jäsenvaltiota kohti, tavoitteena on:
1. Euroopan oikeudellisen verkoston täysistuntojen, joihin kutsutaan vähintään kolme yhteysviranomaista jäsenvaltiota kohti, tavoitteena on:
Tarkistus 19
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloite
5 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a. Täysistuntoja pidetään säännöllisesti vähintään kolmesti vuodessa. Täysistunto voidaan pitää kerran vuodessa Brysselissä neuvoston toimipaikassa neuvoston työjärjestyksessä vahvistettujen säännösten mukaisesti. Neuvoston toimipaikassa pidettäviin täysistuntoihin kutsutaan kaksi yhteysviranomaista.
Tarkistus 20
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloite
5 artikla – 2 b kohta (uusi)
2 b. Täysistuntoja voidaan kuitenkin pitää vuorotellen jäsenvaltioissa, jotta kaikkien jäsenvaltioiden yhteysviranomaiset voivat tavata muita isäntävaltion viranomaisia kuin sen yhteysviranomaisia ja vierailla kyseisen jäsenvaltion erityiselimissä, joilla on kansainväliseen oikeudelliseen yhteistyöhön tai tiettyjen vakavan rikollisuuden muotojen torjuntaan liittyviä tehtäviä.
Tarkistus 21
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloite
6 artikla – otsikko
Täysistuntojen aikataulu
Kansallisten yhteyshenkilöiden kokoukset
Tarkistus 22
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloite
6 artikla
Euroopan oikeudellisen verkoston täysistunto, joka koostuu kansallisista yhteyshenkilöistä, kokoontuu ilmoitettua asiaa varten aika ajoin, vähintään kerran vuodessa ja kun sen jäsenet sitä haluavat, neuvoston puheenjohtajavaltion kutsusta, joka ottaa myös huomioon jäsenvaltioiden toivomukset verkoston kokoonkutsumisesta.
Kansalliset yhteyshenkilöt kokoontuvat ilmoitettua asiaa varten aika ajoin, vähintään kerran vuodessa ja kun ne sitä haluavat, neuvoston puheenjohtajavaltion kutsusta, joka ottaa myös huomioon jäsenvaltioiden toivomukset verkoston kokoonkutsumisesta. Näissä kokouksissa keskustellaan 4 artiklan 3 b kohdan mukaisia kansallisten yhteyshenkilöiden tehtäviä koskevista kysymyksistä, mukaan lukien kysymys siitä, miten suojatut televiestintäyhteydet voidaan varmistaa parhaalla mahdollisella tavalla ja tarjota kaikille toimivaltaisille oikeusviranomaisille.
Tarkistus 23
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloite
7 artikla
7 artikla
Poistetaan.
Kokouspaikat
1.  Kokoukset voidaan pitää Brysselissä neuvoston toimipaikassa neuvoston työjärjestyksessä vahvistettujen säännösten mukaisesti.
2.  Kokouksia voidaan kuitenkin pitää vuorotellen jäsenvaltioissa, jotta kaikkien jäsenvaltioiden yhteysviranomaiset voivat tavata muita isäntävaltion viranomaisia kuin sen yhteysviranomaisia ja vierailla kyseisen jäsenvaltion erityiselimissä, joilla on kansainväliseen oikeudelliseen yhteistyöhön tai tiettyjen vakavan rikollisuuden muotojen torjuntaan liittyviä tehtäviä.
Tarkistus 24
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloite
8 artikla – otsikko
Euroopan oikeudellisessa verkostossa levitettyjen tietojen sisältö
Euroopan oikeudellisen verkoston tarjoamat tiedot
Tarkistus 25
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloite
8 artikla – johdantokappale
Euroopan oikeudellinen verkosto saattaa seuraavat tiedot yhteysviranomaisten ja toimivaltaisten oikeusviranomaisten käytettäväksi:
Euroopan oikeudellisen verkoston sihteeristö saattaa seuraavat tiedot yhteysviranomaisten ja toimivaltaisten oikeusviranomaisten käytettäväksi:
Tarkistus 26
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloite
8 artikla – 2 kohta
2) tietoteknisen välineen, jolla pyynnön esittävä jäsenvaltion viranomainen voi määrittää jonkin toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, joka vastaanottaa ja panee täytäntöön sen oikeudellista yhteistyötä koskevan pyynnön, eurooppalaiset pidätysmääräykset, eurooppalaiset todisteiden luovuttamismääräykset, varojen jäädyttämistä koskevat määräykset ja keskinäistä oikeusapua koskevat pyynnöt mukaan luettuina;
2) tiedot, joiden avulla pyynnön esittävä jäsenvaltion viranomainen voi määrittää jonkin toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, joka tietoteknistä välinettä käyttäen vastaanottaa ja panee täytäntöön sen oikeudellista yhteistyötä koskevan pyynnön, eurooppalaiset pidätysmääräykset, eurooppalaiset todisteiden luovuttamismääräykset, varojen jäädyttämistä koskevat määräykset ja keskinäistä oikeusapua koskevat pyynnöt mukaan luettuina.
Tarkistus 27
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloite
10 artikla – 1 kohta – b alakohta
b) perustetaan suojattu televerkko Euroopan oikeudellisen verkoston yhteysviranomaisten operatiivista työtä varten;
b) perustetaan suojatut televiestintäyhteydet Euroopan oikeudellisen verkoston operatiivista työtä varten;
Tarkistus 28
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloite
10 artikla – 1 kohta – c alakohta
c) suojattu televerkko mahdollistaa tietojen ja kaikkien oikeudellista yhteistyötä koskevien pyyntöjen kulun jäsenvaltioiden välillä sekä niiden ja kansallisten jäsenten, Eurojustin kansallisten yhteyshenkilöiden ja Eurojustin nimittämien yhteystuomarien välillä.
c) suojatut televiestintäyhteydet mahdollistavat tietojen ja kaikkien oikeudellista yhteistyötä koskevien pyyntöjen kulun jäsenvaltioiden välillä sekä niiden ja kansallisten jäsenten, Eurojustin kansallisten yhteyshenkilöiden ja Eurojustin nimittämien yhteystuomarien välillä.
Tarkistus 29
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloite
10 artikla – 2 kohta
2.  Kansalliset yhteyshenkilöt, kansalliset terrorismiasioiden yhteyshenkilöt, Eurojustin kansalliset jäsenet ja Eurojustin nimittämät yhteystuomarit voivat myös käyttää 1 kohdassa tarkoitettua suojattua televerkkoa operatiiviseen työhönsä. Se voidaan yhdistää päätöksen 2002/187/YOS 16 artiklassa tarkoitettuun Eurojustin asianhallintajärjestelmään.
2.  Kansalliset yhteyshenkilöt, kansalliset terrorismiasioiden yhteyshenkilöt, Eurojustin kansalliset jäsenet ja Eurojustin nimittämät yhteystuomarit voivat myös käyttää 1 kohdassa tarkoitettuja suojattuja televiestintäyhteyksiä operatiiviseen työhönsä. Ne voidaan yhdistää päätöksen 2002/187/YOS 16 artiklassa tarkoitettuun Eurojustin asianhallintajärjestelmään.
Tarkistus 30
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloite
10 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Suojattujen televiestintäyhteyksien käyttö ei estä yhteysviranomaisten tai jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten suoria yhteyksiä.
Tarkistus 31
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloite
11 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  Eurojustilla on pääsy Euroopan oikeudellisen verkoston keskitettyihin tietoihin tämän päätöksen 8 artiklan mukaisesti sekä tämän päätöksen 10 artiklan nojalla perustettuun suojattuun televerkkoon.
a)  Eurojustilla on pääsy Euroopan oikeudellisen verkoston keskitettyihin tietoihin tämän päätöksen 8 artiklan mukaisesti sekä tämän päätöksen 10 artiklan nojalla luotuihin suojattuihin televiestintäyhteyksiin.
Tarkistus 32
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloite
11 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  Rajoittamatta päätöksen 2002/187/YOS 13 artiklan soveltamista ja tämän päätöksen 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti Euroopan oikeudellisen verkoston yhteysviranomaiset ilmoittavat tapauskohtaisesti Eurojustille tapauksista, jotka koskevat kahta jäsenvaltiota ja kuuluvat Eurojustin toimivaltaan:
b)  Päätöksen 2002/187/YOS 13 artiklassa säädetyn Eurojustille ilmoittamisvelvollisuuden lisäksi Euroopan oikeudellisen verkoston yhteysviranomaiset ilmoittavat tapauskohtaisesti Eurojustin kansalliselle jäsenelleen kaikista muista tapauksista, joissa Eurojustin katsotaan olevan paremmassa asemassa käsittelemään asiaa.
– tapauksissa, joissa todennäköisesti ilmenee tuomioistuimen toimivaltaa koskevia ristiriitoja
tai
– tapauksissa, joissa evätään oikeudellista yhteistyötä koskeva pyyntö, mukaan lukien eurooppalaiset pidätysmääräykset, eurooppalaiset todisteiden luovuttamismääräykset, varojen jäädyttämistä koskevat määräykset ja keskinäistä oikeusapua koskevat pyynnöt.
Tarkistus 33
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloite
11 artikla – 1 kohta – c alakohta
c)  Euroopan oikeudellisen verkoston yhteysviranomaiset ilmoittavat myös Eurojustille tapauskohtaisesti kaikista tapauksista, jotka kuuluvat Eurojustin toimivaltaan ja jotka koskevat vähintään kolmea jäsenvaltiota.
Poistetaan.
Tarkistus 34
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloite
11 artikla – 1 kohta – f alakohta
f)  Eurojustin kansalliset jäsenet voivat osallistua Euroopan oikeudellisen verkoston kokouksiin tämän kutsusta. Euroopan oikeudellisen verkoston yhteysviranomaisia voidaan tapauskohtaisesti kutsua osallistumaan Eurojustin kokouksiin.
f)  Eurojustin kansalliset jäsenet voivat osallistua Euroopan oikeudellisen verkoston kokouksiin tämän kutsusta. Euroopan oikeudellisen verkoston yhteysviranomaiset voivat vastaavasti kutsusta osallistua Eurojustin kokouksiin.
Tarkistus 35
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloite
11 a artikla (uusi)
11 a artikla
Tietosuoja
1.  Kun jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset tai yhteysviranomaiset vaihtavat tietoja, niiden on varmistettava, että:
– vastaanottava toimivaltainen viranomainen käsittelee tietoja ainoastaan siinä tarkoituksessa, jota varten tiedot on toimitettu;
– toteutetaan toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että henkilötiedot suojataan tehokkaasti tahatonta tai luvatonta hävittämistä, tahatonta häviämistä, luvatonta pääsyä, luvatonta tai tahatonta muuttamista ja luvatonta julkistamista vastaan.
2.  Tiettyjä tietoluokkia (henkilötiedot, joista käy ilmi rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, puolueen tai ammattiliiton jäsenyys tai jotka koskevat sukupuolista suuntautumista tai terveyttä, taikka rikoksia, tuomioita tai turvallisuustoimenpiteitä koskevat tiedot) käsitellään ainoastaan kun se on ehdottomasti tarpeen Euroopan oikeudellisen verkoston tehtävien hoitamiseksi. Tällöin otetaan käyttöön lisäsuojatoimia, kuten:
– pääsy tällaisiin tietoihin myönnetään ainoastaan henkilöstölle, joka vastaa käsittelyn oikeuttavan laillisen tehtävän suorittamisesta;
– vahva salaus siirtovaiheessa;
– tietojen säilyttäminen ainoastaan niin pitkään kuin se on tarpeen toimivaltaisten viranomaisten ja yhteysviranomaisten tehtävien hoitamiseksi.
Tarkistus 36
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloite
12 artikla
12 artikla
Poistetaan.
Tiedottaminen neuvostolle ja komissiolle
Eurojustin hallinnollinen johtaja ja neuvoston puheenjohtajavaltio antavat neuvostolle ja komissiolle kirjallisesti joka toinen vuosi selvityksen Euroopan oikeudellisen verkoston toiminnasta ja hallinnosta, myös talousarvion osalta. Tätä varten puheenjohtajavaltio laatii kaksivuotiskertomuksen Euroopan oikeudellisen verkoston toiminnasta ja Euroopan oikeudellisen verkoston toiminnan tuloksena esiin tulleista kriminaalipolitiikan ongelmista unionissa. Tässä kertomuksessa Euroopan oikeudellinen verkosto voi puheenjohtajavaltion välityksellä tehdä myös ehdotuksia rikosoikeusyhteistyön parantamiseksi. Euroopan oikeudellinen verkosto voi myös toimittaa mitä tahansa neuvoston tai puheenjohtajavaltion mahdollisesti edellyttämiä raportteja tai muita tietoja Euroopan oikeudellisen verkoston toiminnasta.
Tarkistus 37
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloite
15 artikla – otsikko
Euroopan oikeudellisen verkoston toiminnan arviointi
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle annettava selvitys sekä Euroopan oikeudellisen verkoston toiminnan arviointi
Tarkistus 38
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Belgian kuningaskunnan, Puolan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Viron tasavallan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan aloite
15 artikla
1.  Euroopan oikeudellinen verkosto antaa joka toinen vuosi kirjallisen selvityksen toiminnastaan, hallinnostaan ja varainhoidostaan Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle. Euroopan oikeudellinen verkosto voi myös ilmoittaa selvityksessään toiminnassaan esille tulleista kriminaalipolitiikan ongelmista, ja se voi myös tehdä ehdotuksia rikosasioita koskevan oikeudellisen yhteistyön parantamiseksi.
2.  Euroopan oikeudellinen verkosto voi myös toimittaa mitä tahansa neuvoston mahdollisesti edellyttämiä selvityksiä tai muita tietoja omasta toiminnastaan.
Neuvosto arvioi Euroopan oikeudellisen verkoston toimintaa joka neljäs vuosi komission yhteistyössä Euroopan oikeudellisen verkoston kanssa laatiman kertomuksen perusteella.
3.  Neuvosto arvioi Euroopan oikeudellisen verkoston toimintaa joka neljäs vuosi komission yhteistyössä Euroopan oikeudellisen verkoston kanssa laatiman kertomuksen perusteella.

Päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltaminen *
PDF 541kWORD 326k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. syyskuuta 2008 Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloitteesta: neuvoston puitepäätös vastaajan poissa ollessa annettujen päätösten täytäntöönpanosta ja eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä tehdyn puitepäätöksen 2002/584/YOS, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen 2005/214/YOS, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen 2006/783/YOS, ja vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta rikosasioissa annettuihin tuomioihin, joissa määrätään vapausrangaistus tai vapauden menetyksen käsittävä toimenpide, näiden tuomioiden täytäntöönpanemiseksi Euroopan unionissa tehdyn puitepäätöksen .../.../YOS muuttamisesta (5598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))
P6_TA(2008)0381A6-0285/2008

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloitteen (5598/2008),

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0075/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 93 ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A6-0285/2008),

1.   hyväksyy Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloitteen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää neuvostoa muuttamaan aloitteen tekstiä vastaavasti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloitteeseen;

5.   kehottaa neuvostoa ja komissiota Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen antamaan etusijan tuleville ehdotuksille päätöksen muuttamiseksi sopimukseen Euroopan unionista, toimintasopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitettävän siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan 10 artiklan julistuksen N:o 50 mukaisesti;

6.   aikoo päättäväisesti tutkia tällaiset ehdotukset tulevaisuudessa kiireellisellä menettelyllä 5 kohdassa mainitun menettelyn mukaisesti tiiviissä yhteistyössä kansallisten parlamenttien kanssa;

7.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan hallituksille.

Seitsemän jäsenvaltion ehdottama teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
Otsikko
Neuvoston puitepäätös vastaajan poissa ollessa annettujen päätösten täytäntöönpanosta ja eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä tehdyn puitepäätöksen 2002/584/YOS, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen 2005/214/YOS, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen 2006/783/YOS, ja vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta rikosasioissa annettuihin tuomioihin, joissa määrätään vapausrangaistus tai vapauden menetyksen käsittävä toimenpide, näiden tuomioiden täytäntöönpanemiseksi Euroopan unionissa tehdyn puitepäätöksen .../.../YOS muuttamisesta
Neuvoston puitepäätös kansalaisten oikeuksien vahvistamisesta, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta päätöksiin, jotka on annettu sellaisen oikeudenkäynnin jälkeen, jossa asianomainen henkilö ei itse ole ollut henkilökohtaisesti läsnä, ja eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä tehdyn puitepäätöksen 2002/584/YOS, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen 2005/214/YOS, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen 2006/783/YOS, ja vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta rikosasioissa annettuihin tuomioihin, joissa määrätään vapausrangaistus tai vapauden menetyksen käsittävä toimenpide, näiden tuomioiden täytäntöönpanemiseksi Euroopan unionissa tehdyn puitepäätöksen 2008/.../YOS ja ehdollisten ja vaihtoehtoisten rangaistusten sekä rangaistuksen määräämisen ehdollisen lykkäämisen tunnustamisesta ja valvonnasta tehdyn puitepäätöksen 2008/.../YOS muuttamisesta
Tarkistus 2
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a)  On välttämätöntä lujittaa vastavuoroista luottamusta eurooppalaiseen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden periaatteeseen perustuvaan alueeseen rikosoikeudellisissa asioissa Euroopan tasolla toteutettavilla toimilla rikosoikeudellisten päätösten yhdenmukaisuuden ja vastavuoroisen tunnustamisen lisäämiseksi ja hyväksymällä rikosasioissa Euroopan tason lainsäädäntöä ja käytäntöjä.
Tarkistus 3
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)
(1 b)  Riittävät menettelyyn liittyvät takeet ovat välttämätön ehto rikosasioissa annettujen tuomioistuimen päätösten vastavuoroiselle tunnustamiselle. Tästä syystä on tärkeää hyväksyä mahdollisimman pian puitepäätös rikosoikeudellisissa menettelyissä noudatettavista oikeuksista.
Tarkistus 4
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Sen vuoksi on tarpeen säätää selkeistä ja yhteisistä ratkaisuista, joissa määritellään kieltäytymisen perusteet ja täytäntöönpanoviranomaiselle jätetty harkintavalta.
(4)  Sen vuoksi on tarpeen säätää selkeistä ja yhteisistä ratkaisuista, joissa määritellään vastaajan poissa ollessa annetun päätöksen täytäntöönpanoa koskevat kieltäytymisen perusteet ja täytäntöönpanoviranomaiselle jätetty harkintavalta. Tämän puitepäätöksen tarkoituksena on määritellä tällaiset yhteiset perusteet, jotta toimeenpaneva viranomainen voi panna päätökseen täytäntöön siitä huolimatta, että asianomainen henkilö ei ole läsnä oikeuskäsittelyssä. Tarkoituksena ei ole säännellä noudattavia muotoja ja menetelmiä tai menettelyjä koskevia vaatimuksia, joita käytetään tässä puitepäätöksessä vahvistettujen tulosten saavuttamiseksi, koska ne kuuluvat jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön alaisuuteen. Täydentämällä eurooppalaisen pidätysmääräyksen asianomaista osaa tai muiden puitepäätösten mukaista asiaa koskevaa todistusta todistuksen myöntävä viranomainen antaa vakuutuksen siitä, että vaatimukset on täytetty tai tullaan täyttämään, minkä olisi oltava vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen perusteella päätöksen täytäntöönpanon kannalta riittävää.
Tarkistus 5
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Kyseisten puitepäätösten mukaisia kieltäytymisperusteita koskevissa yhteisissä ratkaisuissa olisi otettava huomioon tilanteiden vaihtelevuus sen suhteen, miten syytetylle ilmoitetaan hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn.
(6)  Kyseisten puitepäätösten mukaisia tunnustamatta jättämisen perusteita koskevissa yhteisissä ratkaisuissa olisi otettava huomioon tilanteiden vaihtelevuus sen suhteen, onko asianomaisella henkilöllä oikeus uudelleenkäsittelyyn tai muutoksenhakuun. Tällaiselle uudelleenkäsittelylle, jonka tarkoituksena on turvata puolustautumisoikeudet, ovat luonteenomaisia seuraavat seikat: asianomaisella henkilöllä on oikeus osallistua uudelleenkäsittelyyn; tapauksen olennaiset näkökohdat, uusi todistusaineisto mukaan luettuna, käsitellään (uudelleen) ja käsittelyn tuloksena voi olla se, että alkuperäinen päätös kumotaan.
Tarkistus 6
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
(6 a)  Sellaisen oikeuskäsittelyn jälkeen, jossa vastaaja ei itse ole ollut henkilökohtaisesti läsnä, annetun päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ei pitäisi kieltäytyä, jos päätöksen tehneen valtion toimittamien tietojen perusteella voidaan tyydyttävästi osoittaa, että haaste oli annettu vastaajalle henkilökohtaisesti tiedoksi tai hän oli tosiasiallisesti saanut muulla tavalla virallista tietoa oikeuskäsittelyn suunnitellusta ajasta ja paikasta. Tällöin oletetaan, että henkilö oli saanut kyseiset tiedot hyvissä ajoin eli riittävästi etukäteen, jotta hän saattoi osallistua oikeudenkäyntiin ja tosiasiallisesti käyttää oikeuttaan puolustukseen. Kaikki tiedot olisi annettava kielellä, jota vastaaja ymmärtää.
Tarkistus 7
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)
(6 b)  Päätöstä, joka on annettu sellaisen oikeudenkäynnin perusteella, jossa asianomainen henkilö ei ollut henkilökohtaisesti läsnä, ei pitäisi kieltäytyä tunnustamasta ja panemasta täytäntöön, jos oikeudellinen avustaja on vastannut asianomaisen, suunnitellusta oikeudenkäynnistä tietoisen henkilön puolustuksesta oikeudenkäynnissä tämän nimenomaisen valtuutuksen nojalla ja varmistaen oikeusavun asianmukaisuuden ja tehokkuuden. Tällöin sillä, oliko oikeudellisen avustajan valinnut, nimennyt ja maksanut asianomainen henkilö vai oliko tämän nimennyt ja maksanut valtio puolustautumisoikeutta koskevan kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, ei pitäisi olla merkitystä, kun otetaan huomioon, että asianomaisen henkilön oletetaan päättäneen, että häntä edustaa oikeudellinen avustaja oikeudenkäynnissä sen sijaan, että hän olisi siinä itse henkilökohtaisesti läsnä.
Tarkistus 8
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7 a)  Sellaisen tuomion uudelleenkäsittelyssä, jossa asianomainen henkilö ei ollut henkilökohtaisesti läsnä, kyseisen henkilön olisi oltava samassa asemassa kuin ensi kertaa oikeudenkäynnissä oleva henkilö. Tämän vuoksi asianomaisella henkilöllä olisi oltava oikeus olla läsnä uudelleenkäsittelyssä, tapauksen olennaiset näkökohdat, uusi todistusaineisto mukaan luettuna, olisi käsiteltävä (uudelleen) ja käsittelyn tuloksena voisi olla se, että alkuperäinen päätös kumotaan ja vastaaja voi hakea muutosta uuteen päätökseen.
Tarkistus 9
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
2.  Tämä puitepäätös ei vaikuta velvoitteeseen kunnioittaa perustamissopimuksen 6 artiklaan sisältyviä perusoikeuksia ja keskeisiä oikeusperiaatteita, ja oikeusviranomaisten velvoitteet tältä osin eivät muutu.
2.  Tämä puitepäätös ei vaikuta velvoitteeseen kunnioittaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklaan sisältyviä perusoikeuksia ja keskeisiä oikeusperiaatteita, ja oikeusviranomaisten velvoitteet tältä osin eivät muutu.
Tarkistus 10
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
3.  Tällä puitepäätöksellä vahvistetaan yhteiset säännöt yhdessä jäsenvaltiossa (päätöksen tehnyt jäsenvaltio) tehtyjen oikeudellisten päätösten tunnustamiselle ja (tai) täytäntöönpanolle toisessa jäsenvaltiossa (täytäntöönpanojäsenvaltio) sellaisen oikeudellisen menettelyn jälkeen, jossa asianomainen henkilö ei ollut läsnä, puitepäätöksen 2002/584/YOS 5 artiklan 1 kohdan, puitepäätöksen 2005/214/YOS 5 artiklan 2 kohdan g alakohdan, puitepäätöksen 2006/783/YOS 7 artiklan 2 kohdan e alakohdan sekä puitepäätöksen …/…/YOS 9 artiklan 1 kohdan f alakohdan säännösten mukaisesti.
3.  Tällä puitepäätöksellä vahvistetaan yhteiset säännöt yhdessä jäsenvaltiossa (päätöksen tehnyt jäsenvaltio) tehtyjen oikeudellisten päätösten tunnustamiselle ja (tai) täytäntöönpanolle toisessa jäsenvaltiossa (täytäntöönpanojäsenvaltio) sellaisen oikeuskäsittelyn jälkeen, jossa asianomainen henkilö ei ollut läsnä, puitepäätöksen 2002/584/YOS 5 artiklan 1 kohdan, puitepäätöksen 2005/214/YOS 7 artiklan 2 kohdan g alakohdan, puitepäätöksen 2006/783/YOS 8 artiklan 2 kohdan e alakohdan, puitepäätöksen 2008/…/YOS 9 artiklan 1 kohdan f alakohdan ja puitepäätöksen 2008/.../YOS [9 artiklan 1 kohdan h alakohdan ]artiklan säännösten mukaisesti.
Tarkistus 11
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta
Puitepäätös 2002/584/YOS
1 artikla – 4 kohta
1)  Lisätään 1 artiklaan kohta seuraavasti:
"4. Tässä puitepäätöksessä "vastaajan poissa ollessa annetulla päätöksellä" tarkoitetaan vapausrangaistusta tai vapaudenmenetyksen käsittävää turvaamistoimenpidettä, kun vastaaja ei ole ollut henkilökohtaisesti läsnä kyseiseen päätökseen johtaneessa menettelyssä.";
Poistetaan.
Tarkistus 12
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
2 artikla – 2 kohta
Puitepäätös 2002/584/YOS
4 a artikla – otsikko ja 1 kohta
4 a artikla
4 a artikla
Vastaajan poissa ollessa annetut päätökset
Päätökset, jotka on annettu sellaisen oikeuskäsittelyn perusteella, jossa henkilö ei ollut henkilökohtaisesti läsnä
Täytäntöönpanosta vastaava oikeusviranomainen voi myös kieltäytyä panemasta täytäntöön eurooppalaista pidätysmääräystä, joka on annettu vapausrangaistuksen tai vapaudenmenetyksen käsittävän turvaamistoimenpiteen täytäntöönpanoa varten, jos päätös on annettu vastaajan poissa ollessa, jollei eurooppalaisessa pidätysmääräyksessä todeta, että:
1.  Täytäntöönpanosta vastaava oikeusviranomainen voi myös kieltäytyä panemasta täytäntöön eurooppalaista pidätysmääräystä, joka on annettu vapausrangaistuksen tai vapaudenmenetyksen käsittävän turvaamistoimenpiteen täytäntöönpanoa varten, jos henkilö ei ollut henkilökohtaisesti läsnä päätökseen johtaneessa oikeuskäsittelyssä, jollei eurooppalaisessa pidätysmääräyksessä todeta, että pidätysmääräyksen antaneen valtion kansallisessa lainsäädännössä määriteltyjen menettelyvaatimusten mukaisesti:
Tarkistus 13
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
2 artikla – 2 kohta
Puitepäätös 2002/584/YOS
4 a artikla – 1 kohta – a alakohta
a) haaste oli annettu asianomaiselle henkilölle henkilökohtaisesti tiedoksi tai hänelle oli toimivaltaisen edustajan kautta ja hyvissä ajoin ilmoitettu hänen poissa ollessaan annettuun päätökseen johtaneen oikeuskäsittelyn suunniteltu aika ja paikka päätöksen tehneen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja että hänelle oli ilmoitettu siitä, että päätös voidaan antaa ilman, että hän on läsnä oikeuskäsittelyssä;
a) asianmukaisen määräajan kuluessa ja vastaajan ymmärtämää kieltä käyttäen
i) haaste oli annettu asianomaiselle henkilölle suoraan tiedoksi tai hän oli muulla tavoin tosiasiallisesti saanut virallisen tiedon oikeuskäsittelyn suunnitellusta ajankohdasta ja paikasta siten, että voidaan kiistattomasti todeta, että asianomainen henkilö oli tietoinen suunnitellusta oikeuskäsittelystä,
ja
ii) hänelle oli ilmoitettu henkilökohtaisesti, että päätös voidaan antaa ilman, että hän on läsnä oikeuskäsittelyssä,
tai
Tarkistus 14
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
2 artikla – 2 kohta
Puitepäätös 2002/584/YOS
4 a artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
a a) sen jälkeen, kun haaste oli annettu asianomaiselle henkilölle suoraan tiedoksi tai hän oli muulla tavoin tosiasiallisesti saanut virallisen tiedon oikeuskäsittelyn ajankohdasta ja paikasta siten, että voidaan kiistattomasti todeta, että asianomainen henkilö oli tietoinen suunnitellusta oikeuskäsittelystä, hän oli antanut valtuudet oikeudelliselle avustajalle, jonka asianomainen henkilö oli valinnut, nimittänyt ja palkannut tai jonka valtio oli nimittänyt ja palkannut puolustautumisoikeuksia koskevan kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, ja että kyseinen oikeudellinen avustaja edusti häntä oikeuskäsittelyn aikana;
Tarkistus 15
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
2 artikla – 2 kohta
Puitepäätös 2002/584/YOS
4 a artikla – 1 kohta – b alakohta
b) sen jälkeen, kun poissa ollessa annettu päätös on annettu asianomaiselle henkilölle tiedoksi ja hänelle on nimenomaisesti ilmoitettu hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn ja oikeudestaan olla läsnä kyseisessä käsittelyssä, hän:
b) sen jälkeen, kun päätös oli annettu asianomaiselle henkilölle henkilökohtaisesti tiedoksi ja hänelle oli nimenomaisesti ilmoitettu ymmärtämällään kielellä hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn tai muutoksenhakuun*, johon henkilöllä on oikeus osallistua ja joka antaa mahdollisuuden asiaa koskevien tosiseikkojen uudelleentarkasteluun uudet todisteet mukaan lukien ja joka voi johtaa alkuperäisen päätöksen kumoamiseen:
i) on nimenomaisesti ilmoittanut, ettei hän riitauta hänen poissa ollessaan annettua päätöstä;
i) on nimenomaisesti ilmoittanut, ettei hän ole riitauttanut päätöstä;
tai
tai
ii) ei ole pyytänyt uudelleenkäsittelyä määrätyn ajan kuluessa, joka oli vähintään [...] päivää;
ii) ei ole pyytänyt uudelleenkäsittelyä tai hakenut muutosta määrätyn ajan kuluessa, joka oli vähintään 10 ja enintään 15 päivää;
(*Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Aina kun viitataan uudelleenkäsittelyyn, olisi lisättävä maininta "tai muutoksenhaku").
Tarkistus 16
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
2 artikla – 2 kohta
Puitepäätös 2002/584/YOS
4 a artikla – 1 kohta – c alakohta
c) asianomaiselle henkilölle ei ole annettu hänen poissa ollessaan annettua päätöstä tiedoksi henkilökohtaisesti, mutta
c) asianomaiselle henkilölle ei ole annettu päätöstä tiedoksi henkilökohtaisesti, mutta
i) se annetaan hänelle tiedoksi viimeistään viidentenä päivänä luovuttamisesta ja hänelle nimenomaisesti ilmoitetaan hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn ja oikeudestaan olla läsnä kyseisessä käsittelyssä;
i) se annetaan hänelle henkilökohtaisesti tiedoksi viipymättä ja joka tapauksessa viimeistään kolmantena päivänä luovuttamisesta ja hänelle nimenomaisesti ilmoitetaan ymmärtämällään kielellä hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn tai muutoksenhakuun, johon henkilöllä on oikeus osallistua ja joka antaa mahdollisuuden asiaa koskevien tosiseikkojen (uudelleen)tarkasteluun uudet todisteet mukaan lukien ja joka voi johtaa alkuperäisen päätöksen kumoamiseen;
ja
ja
ii) hänellä on vähintään [...]* päivää aikaa pyytää uudelleenkäsittelyä.
ii) hänelle ilmoitetaan määräajasta, joka on vähintään 10 ja enintään 15 päivää, jonka kuluessa hänen on pyydettävä uudelleenkäsittelyä tai haettava muutosta;
Tarkistus 17
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
2 artikla – 2 kohta
Puitepäätös 2002/584/YOS
4 a artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Jos eurooppalainen pidätysmääräys annetaan vapausrangaistuksen tai vapaudenmenetyksen käsittävän turvaamistoimenpiteen täytäntöönpanoa varten 1 kohdan c alakohdan edellytysten nojalla ja asianomainen henkilö ei ole aiemmin saanut virallista tietoa häntä koskevasta rikosoikeudellisesta menettelystä, henkilö voi siinä yhteydessä, kun hän saa tiedon eurooppalaisen pidätysmääräyksen sisällöstä, pyytää saada jäljennöksen tuomiosta ennen kuin hänet luovutetaan. Pidätysmääräyksen antanut viranomainen toimittaa välittömästi tiedon pyynnöstä saatuaan täytäntöönpanoviranomaisen välityksellä pyynnön esittäneelle henkilölle jäljennöksen tuomiosta. Jos tuomio on annettu kielellä, jota asianomainen henkilö ei ymmärrä, tuomion langettaneen oikeusviranomaisen on täytäntöönpanoviranomaisen välityksellä toimitettava tuomioista ote asianomaisen henkilön ymmärtämällä kielellä. Tuomio tai ote tuomiosta toimitetaan asianomaiselle henkilölle ainoastaan tiedoksi; sitä ei ole pidettävä virallisena tuomion tiedoksi antamisena eikä siitä saa alkaa minkäänlainen uudelleenkäsittelypyyntöön tai muutoksenhakuun sovellettava määräaika.
Tarkistus 18
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
2 artikla – 4 kohta
Puitepäätös 2002/584/YOS
Liite – d ruutu – johdantolause sekä 1 ja 2 kohta
d)   Annettiinko päätös asianomaisen poissa ollessa:
d)  Oliko henkilö henkilökohtaisesti läsnä päätökseen johtaneessa oikeuskäsittelyssä:
1. ? Ei annettu
1. ? Kyllä, henkilö oli henkilökohtaisesti läsnä päätökseen johtaneessa oikeuskäsittelyssä.
2. ? Kyllä annettiin. Jos vastaus on kyllä, vahvistakaa, että:
2. ? Ei, henkilö ei ollut henkilökohtaisesti läsnä päätökseen johtaneessa oikeuskäsittelyssä.
Jos vastasitte kielteisesti tähän kysymykseen, ilmoittakaa, oliko
Tarkistus 19
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
2 artikla – 4 kohta
Puitepäätös 2002/584/YOS
Liite – d ruutu – 2 kohta – 2.1 alakohta
? 2.1 haaste oli annettu asianomaiselle henkilölle henkilökohtaisesti tiedoksi tai hänelle oli toimivaltaisen edustajan kautta ja hyvissä ajoin ilmoitettu hänen poissa ollessaan annettuun päätökseen johtaneen oikeuskäsittelyn suunniteltu aika ja paikka päätöksen tehneen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja hänelle oli ilmoitettu siitä, että päätös voidaan antaa ilman, että hän on läsnä oikeuskäsittelyssä
? 2.1 haaste oli annettu asianomaiselle henkilölle henkilökohtaisesti suoraan tiedoksi tai hän oli päätöksen tehneen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti muulla tavoin tosiasiallisesti saanut hyvissä ajoin ymmärtämällään kielellä virallisen tiedon päätökseen johtaneen oikeuskäsittelyn suunnitellusta ajankohdasta ja paikasta siten, että voidaan kiistattomasti todeta, että asianomainen henkilö oli tietoinen suunnitellusta oikeuskäsittelystä, ja hänelle oli henkilökohtaisesti ilmoitettu, että päätös voidaan antaa, jos hän ei ole läsnä oikeuskäsittelyssä;
Haasteen toimittamisen tai muun henkilölle ilmoittamisen aika ja paikka:
Haasteen toimittamisen aika ja paikka tai se, milloin hän sai henkilökohtaisesti virallisen tiedon muulla tavalla:
……………………………………………
……………………………………………
Kieli, jolla tieto toimitettiin:
……………………………………………
Millä tavoin henkilölle ilmoitettiin
Millä tavoin henkilölle ilmoitettiin
……………………………………………
……………………………………………
Tarkistus 20
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
2 artikla – 4 kohta
Puitepäätös 2002/584/YOS
Liite – d ruutu – 2 kohta – 2.1 a alakohta (uusi)
? 2.1 a sen jälkeen, kun haaste oli annettu asianomaiselle henkilölle suoraan tiedoksi tai hän oli muulla tavoin tosiasiallisesti saanut virallisen tiedon oikeuskäsittelyn ajankohdasta ja paikasta siten, että voidaan kiistattomasti todeta, että asianomainen henkilö oli tietoinen suunnitellusta oikeuskäsittelystä, hän oli antanut valtuudet oikeudelliselle avustajalle, jonka asianomainen henkilö oli valinnut, nimittänyt ja palkannut tai jonka valtio oli nimittänyt ja palkannut puolustautumisoikeuksia koskevan kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, ja kyseinen oikeudellinen avustaja edusti häntä oikeuskäsittelyn aikana;
Antakaa tietoja siitä, miten tätä ehtoa noudatettiin:
……………………………………………
Tarkistus 21
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
2 artikla – 4 kohta
Puitepäätös 2002/584/YOS
Liite – d ruutu – 2 kohta – 2.2 alakohta
? 2.2 sen jälkeen, kun henkilön poissa ollessa annettu päätös on annettu hänelle tiedoksi, henkilö on nimenomaisesti ilmoittanut, ettei hän riitauta hänen poissa ollessaan annettua päätöstä
? 2.2 sen jälkeen, kun päätös on annettu asianomaiselle henkilölle henkilökohtaisesti tiedoksi ja hänelle on nimenomaisesti ilmoitettu hänen ymmärtämällään kielellä hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn tai muutoksenhakuun, johon henkilöllä on oikeus osallistua ja joka antaa mahdollisuuden asiaa koskevien tosiseikkojen (uudelleen)tarkasteluun uudet todisteet mukaan lukien ja joka voi johtaa alkuperäisen päätöksen kumoamiseen, henkilö on nimenomaisesti ilmoittanut, ettei hän riitauta päätöstä
Milloin ja miten henkilö on nimenomaisesti ilmoittanut, ettei hän riitauta hänen poissa ollessaan tehtyä päätöstä:
Milloin henkilölle ilmoitettiin päätöksestä, miten hänelle ilmoitettiin hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn tai muutoksenhakuun ja milloin ja miten henkilö on nimenomaisesti ilmoittanut, ettei hän riitauta tehtyä päätöstä:
…………………………………………
…………………………………………
Tarkistus 22
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
2 artikla – 4 kohta
Puitepäätös 2002/584/YOS
Liite – ruutu d – 2 kohta – 2.3.1 alakohta – 1 luetelmakohta
– henkilölle nimenomaisesti ilmoitettiin hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn ja oikeudestaan olla läsnä kyseisessä käsittelyssä; ja
– henkilölle nimenomaisesti ilmoitettiin hänen ymmärtämällään kielellä hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn, johon henkilöllä on oikeus osallistua ja joka antaa mahdollisuuden asiaa koskevien tosiseikkojen (uudelleen)tarkasteluun uudet todisteet mukaan lukien ja joka voi johtaa alkuperäisen päätöksen kumoamiseen, ja
Tarkistus 23
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
2 artikla – 4 kohta
Puitepäätös 2002/584/YOS
Liite – ruutu d – 2.3.2 kohta
? 2.3.2 henkilölle ei ole annettu hänen poissa ollessaan annettua päätöstä tiedoksi ja
? 2.3.2. henkilölle ei ole annettu päätöstä tiedoksi ja
– henkilölle annetaan hänen poissa ollessaan annettu päätös tiedoksi ... päivän kuluessa luovuttamisesta; ja
– henkilölle annetaan päätös henkilökohtaisesti tiedoksi … päivän kuluessa luovuttamisesta; ja
– kun henkilölle annetaan tiedoksi hänen poissa ollessaan annettu päätös, hänelle ilmoitetaan nimenomaisesti oikeudesta uudelleenkäsittelyyn ja oikeudesta olla läsnä kyseisessä käsittelyssä; ja
– kun henkilölle annetaan päätös tiedoksi hänen ymmärtämällään kielellä hänelle ilmoitetaan nimenomaisesti oikeudesta uudelleenkäsittelyyn tai muutoksenhakuun, johon henkilöllä on oikeus osallistua ja joka antaa mahdollisuuden asiaa koskevien tosiseikkojen (uudelleen)tarkasteluun uudet todisteet mukaan lukien ja joka voi johtaa alkuperäisen päätöksen kumoamiseen, ja
kun henkilölle on annettu tiedoksi hänen poissa ollessaan annettu päätös, hänellä on ... päivää aikaa pyytää uudelleenkäsittelyä.
saatuaan tiedon tästä päätöksestä henkilöllä on … päivää aikaa pyytää uudelleenkäsittelyä tai hakea muutosta.
Jos rastitte ruudun 2.3.2, vahvistakaa
? että jos kyseinen henkilö siinä yhteydessä, kun hän sai täytäntöönpanovaltiossa tiedon eurooppalaisen pidätysmääräyksen sisällöstä, pyytää saada jäljennöksen tuomiosta ennen luovutusta, hänelle toimitetaan hänen ymmärtämällään kielellä … päivää oikeusviranomaisen välityksellä tehdyn pyynnön jälkeen jäljennös tai ote tuomiosta;
Tarkistus 24
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
3 artikla – 1 kohta
Puitepäätös 2005/214/YOS
1 artikla – e kohta
1.  Lisätään 1 artiklaan alakohta seuraavasti:
"e) "vastaajan poissa ollessa annetulla päätöksellä" a alakohdassa määriteltyä päätöstä, kun vastaaja ei ole ollut henkilökohtaisesti läsnä kyseiseen päätökseen johtaneessa menettelyssä."
Poistetaan.
Tarkistus 25
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
3 artikla – 2 kohta – b alakohta
Puitepäätös 2005/214/YOS
7 artikla – 2 kohta – i alakohta – johdantokappale
i)  4 artiklassa edellytetyn todistuksen mukaan päätös on tehty vastaajan poissa ollessa, jollei todistuksessa todeta, että:
i)  4 artiklassa edellytetyn todistuksen mukaan päätös on tehty oikeuskäsittelyn jälkeen, jossa asianomainen henkilö ei ollut läsnä, jollei todistuksessa todeta todistuksen antavan valtion lainsäädännön mukaisesti, että:
Tarkistus 26
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
3 artikla – 2 kohta - b alakohta
Puitepäätös 2005/214/YOS
7 artikla – 2 kohta – i alakohta – i alakohta
i) haaste oli annettu kyseiselle henkilölle henkilökohtaisesti tiedoksi tai hänelle oli toimivaltaisen edustajan kautta ja hyvissä ajoin ilmoitettu hänen poissa ollessaan annettuun päätökseen johtaneen oikeuskäsittelyn suunniteltu aika ja paikka päätöksen antaneen valtion kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja että hänelle oli ilmoitettu siitä, että päätös voidaan antaa ilman, että hän on läsnä oikeuskäsittelyssä;
i) asianmukaisen määräajan kuluessa ja vastaajan ymmärtämää kieltä käyttäen
a) haaste oli joko annettu asianomaiselle henkilölle henkilökohtaisesti tiedoksi tai hän oli muulla tavoin tosiasialliset saanut virallisen tiedon päätökseen johtaneen oikeuskäsittelyn suunnitellusta ajankohdasta ja paikasta siten, että voidaan kiistattomasti todeta, että asianomainen henkilö oli tietoinen suunnitellusta oikeuskäsittelystä,
ja
b) hänelle oli henkilökohtaisesti ilmoitettu, että päätös voidaan antaa, vaikka hän ei olisi läsnä oikeuskäsittelyssä,
tai
tai
Tarkistus 27
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
3 artikla – 2 kohta - b alakohta
Puitepäätös 2005/214/YOS
7 artikla – 2 kohta – i alakohta – i a alakohta (uusi)
i a) sen jälkeen, kun haaste oli annettu asianomaiselle henkilölle suoraan tiedoksi tai hän oli muulla tavoin tosiasiallisesti saanut virallisen tiedon oikeuskäsittelyn ajankohdasta ja paikasta siten, että voidaan kiistattomasti todeta, että asianomainen henkilö oli tietoinen suunnitellusta oikeuskäsittelystä, hän oli antanut valtuudet oikeudelliselle avustajalle, jonka asianomainen henkilö oli valinnut, nimittänyt ja palkannut tai jonka valtio oli nimittänyt ja palkannut puolustautumisoikeuksia koskevan kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, ja kyseinen oikeudellinen avustaja edusti häntä oikeuskäsittelyn aikana; tai
Tarkistus 28
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
3 artikla – 2 kohta - b alakohta
Puitepäätös 2005/214/YOS
7 artikla – 2 kohta – i alakohta – ii alakohta
ii) kyseinen henkilö on nimenomaisesti ilmoittanut toimivaltaiselle viranomaiselle, ettei hän riitauta asiaa; tai
Poistetaan.
Tarkistus 29
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
3 artikla – 2 kohta
Puitepäätös 2005/214/YOS
7 artikla – 2 kohta – i alakohta – iii alakohta
iii) sen jälkeen, kun poissa ollessa annettu päätös on annettu asianomaiselle henkilölle tiedoksi ja hänelle on nimenomaisesti ilmoitettu hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn ja oikeudestaan olla läsnä kyseisessä käsittelyssä, hän:
iii) sen jälkeen, kun päätös on annettu asianomaiselle henkilölle henkilökohtaisesti tiedoksi ja hänelle on nimenomaisesti ilmoitettu hänen ymmärtämällään kielellä hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn tai muutoksenhakuun, johon henkilöllä on oikeus osallistua ja joka antaa mahdollisuuden asiaa koskevien tosiseikkojen (uudelleen)tarkasteluun uudet todisteet mukaan lukien ja joka voi johtaa alkuperäisen päätöksen kumoamiseen, hän
– on nimenomaisesti ilmoittanut, ettei hän riitauta hänen poissa ollessaan annettua päätöstä;
– on nimenomaisesti ilmoittanut, ettei hän ole riitauttanut päätöstä;
tai
tai
– ei ole pyytänyt uudelleenkäsittelyä määrätyn ajan kuluessa, joka oli vähintään [...] päivää;
– ei ole pyytänyt uudelleenkäsittelyä tai hakenut muutosta määrätyn ajan kuluessa, joka on vähintään 10 ja enintään 15 päivää;
Tarkistus 30
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
3 artikla – 2 kohta – b alakohta
Puitepäätös 2005/214/YOS
7 artikla – 2 kohta – i a kohta (uusi)
i a)  4 artiklassa edellytetyn todistuksen mukaan henkilö ei ollut henkilökohtaisesti läsnä, ellei todistuksessa todeta, että henkilö sen jälkeen, kun hänelle oli nimenomaisesti ilmoitettu oikeuskäsittelystä ja mahdollisuudesta osallistua oikeuskäsittelyyn henkilökohtaisesti, nimenomaisesti ilmoitti luopuvansa oikeudesta suulliseen käsittelyyn ja nimenomaisesti ilmoitti, ettei hän riitauta asiaa.
Tarkistus 31
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Puitepäätös 2005/214/YOS
Liite – h ruutu – 3 kohta – johdantolause sekä 1 ja 2 alakohta
3.  Annettiinko päätös asianomaisen poissa ollessa:
3.  Oliko henkilö henkilökohtaisesti läsnä päätökseen johtaneessa oikeuskäsittelyssä:
1. ? Ei annettu
1. ? Kyllä, henkilö oli henkilökohtaisesti läsnä päätökseen johtaneessa oikeuskäsittelyssä.
2. ? Kyllä annettiin. Jos vastaus on kyllä, vahvistakaa, että:
2. ? Ei, henkilö ei ollut henkilökohtaisesti läsnä päätökseen johtaneessa oikeuskäsittelyssä.
Jos vastasitte kielteisesti tähän kysymykseen, ilmoittakaa, oliko
Tarkistus 32
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Puitepäätös 2005/214/YOS
Liite – h ruutu – 3 kohta – 2.1 alakohta
? 2.1 haaste oli annettu asianomaiselle henkilölle henkilökohtaisesti tiedoksi tai hänelle oli toimivaltaisen edustajan kautta ja hyvissä ajoin ilmoitettu hänen poissa ollessaan annettuun päätökseen johtaneen oikeuskäsittelyn suunniteltu aika ja paikka päätöksen tehneen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja hänelle oli ilmoitettu siitä, että päätös voidaan antaa ilman, että hän on läsnä oikeuskäsittelyssä
? 2.1 haaste oli annettu asianomaiselle henkilölle henkilökohtaisesti suoraan tiedoksi tai hän oli päätöksen tehneen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti muulla tavoin tosiasiallisesti saanut hyvissä ajoin ymmärtämällään kielellä virallisen tiedon päätökseen johtaneen oikeuskäsittelyn suunnitellusta ajankohdasta ja paikasta siten, että voidaan kiistattomasti todeta, että asianomainen henkilö oli tietoinen suunnitellusta oikeuskäsittelystä, ja hänelle oli henkilökohtaisesti ilmoitettu siitä, että päätös voidaan antaa, vaikka hän ei olisi läsnä oikeuskäsittelyssä.
Haasteen toimittamisen tai muun henkilölle ilmoittamisen aika ja paikka:
--  ------------------------------------------------
Haasteen toimittamisen aika ja paikka tai se, milloin hän sai henkilökohtaisesti virallisen tiedon muulla tavalla:
--  ------------------------------------------------
Kieli, jolla tieto toimitettiin:
--  ------------------------------------------------
Millä tavoin henkilölle ilmoitettiin
--  ------------------------------------------------
Millä tavoin henkilölle ilmoitettiin
--  ------------------------------------------------
TAI
TAI
Tarkistus 33
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Puitepäätös 2005/214/YOS
Liite – h ruutu – 3 kohta – 2.1 a alakohta (uusi)
2.1 a sen jälkeen, kun haaste oli annettu asianomaiselle henkilölle suoraan tiedoksi tai hän oli muulla tavoin tosiasiallisesti saanut virallisen tiedon oikeuskäsittelyn ajankohdasta ja paikasta siten, että voidaan kiistattomasti todeta, että asianomainen henkilö oli tietoinen suunnitellusta oikeuskäsittelystä, hän oli antanut valtuudet oikeudelliselle avustajalle, jonka asianomainen henkilö oli valinnut, nimittänyt ja palkannut tai jonka valtio oli nimittänyt ja palkannut puolustautumisoikeuksia koskevan kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, ja kyseinen oikeudellinen avustaja edusti häntä oikeuskäsittelyn aikana;
Antakaa tietoja siitä, miten tätä ehtoa noudatettiin:
………………………………
TAI
Tarkistus 34
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Puitepäätös 2005/214/YOS
Liite – h ruutu – 3 kohta – 2.2 alakohta
? 2.2 ennen sitä tai sen jälkeen, kun henkilön poissa ollessa annettu päätös on annettu hänelle tiedoksi, henkilö on nimenomaisesti ilmoittanut, ettei hän riitauta hänen poissa ollessaan annettua päätöstä.
? 2.2 ennen sitä tai sen jälkeen, kun päätös on annettu asianomaiselle henkilölle henkilökohtaisesti tiedoksi ja hänelle on nimenomaisesti ilmoitettu hänen ymmärtämällään kielellä hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn tai muutoksenhakuun, johon henkilöllä on oikeus osallistua ja joka antaa mahdollisuuden asiaa koskevien tosiseikkojen (uudelleen)tarkasteluun uudet todisteet mukaan lukien ja joka voi johtaa alkuperäisen päätöksen kumoamiseen, henkilö on nimenomaisesti ilmoittanut, ettei hän ole riitauttanut annettua päätöstä.
Milloin ja miten henkilö on nimenomaisesti ilmoittanut, ettei hän riitauta hänen poissa ollessaan tehtyä päätöstä:
Milloin henkilölle ilmoitettiin päätöksestä, miten hänelle ilmoitettiin hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn tai muutoksenhakuun ja milloin ja miten henkilö on nimenomaisesti ilmoittanut, ettei hän ole riitauttanut tehtyä päätöstä:
…………………………………………
TAI
…………………………………………
TAI
Tarkistus 35
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Puitepäätös 2005/214/YOS
Liite – h ruutu – 3 kohta – 2.3 alakohta
? 2.3 henkilölle annettiin hänen poissa ollessaan annettu päätös tiedoksi … (päivä/kuukausi/vuosi), ja hänellä on ollut oikeus uudelleenkäsittelyyn päätöksen antaneessa valtiossa seuraavin edellytyksin:
? 2.3 henkilölle annettiin päätös henkilökohtaisesti tiedoksi oikeuskäsittelyn jälkeen, jossa hän ei ollut henkilökohtaisesti läsnä… (päivä/kuukausi/vuosi), ja hänellä on ollut oikeus uudelleenkäsittelyyn tai muutoksenhakuun päätöksen antaneessa valtiossa seuraavin edellytyksin:
– henkilölle nimenomaisesti ilmoitettiin hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn ja oikeudestaan olla läsnä kyseisessä käsittelyssä; ja
– henkilölle nimenomaisesti ilmoitettiin hänen ymmärtämällään kielellä hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn tai muutoksenhakuun, johon henkilöllä on oikeus osallistua ja joka antaa mahdollisuuden asiaa koskevien tosiseikkojen (uudelleen)tarkasteluun uudet todisteet mukaan lukien ja joka voi johtaa alkuperäisen päätöksen kumoamiseen; ja
– saatuaan ilmoituksen kyseisestä oikeudesta henkilöllä oli ... päivää aikaa pyytää uudelleenkäsittelyä eikä hän pyytänyt sitä kyseisen ajan kuluessa.
– saatuaan ilmoituksen kyseisestä oikeudesta henkilöllä oli ... … päivää aikaa pyytää uudelleenkäsittelyä tai muutoksenhakua eikä hän pyytänyt sitä kyseisen ajan kuluessa.
TAI
Tarkistus 36
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta
Puitepäätös 2005/214/YOS
Liite – h ruutu – 3 kohta – 2.3 a alakohta (uusi)
2.3 a henkilö sen jälkeen, kun hänelle oli nimenomaisesti ilmoitettu oikeuskäsittelystä ja mahdollisuudesta osallistua oikeuskäsittelyyn henkilökohtaisesti, nimenomaisesti ilmoitti luopuvansa oikeudesta suulliseen käsittelyyn ja nimenomaisesti ilmoitti, ettei hän riitauta asiaa.
Ilmoittakaa, milloin ja miten henkilö ilmoitti, että hän luopuu oikeudesta suulliseen käsittelyyn ja ettei hän riitauta asiaa:
…………………………………………
Tarkistus 37
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
4 artikla – 1 kohta
Puitepäätös 2006/783/YOS
2 artikla – i kohta
1)  Lisätään 2 artiklaan alakohta seuraavasti:
"i) "vastaajan poissa ollessa tehdyllä päätöksellä" c alakohdassa määriteltyä menetetyksi tuomitsemista koskevaa päätöstä, kun vastaaja ei ole ollut henkilökohtaisesti läsnä kyseiseen päätökseen johtaneessa menettelyssä."
Poistetaan.
Tarkistus 38
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
4 artikla – 2 kohta
Puitepäätös 2006/783/YOS
8 artikla – 2 kohta – e alakohta – johdantokappale
e)  4 artiklan 2 kohdassa edellytetyn todistuksen mukaan päätös on tehty vastaajan poissa ollessa, jollei todistuksessa todeta, että:
e)  4 artiklan 2 kohdassa edellytetyn todistuksen mukaan päätös on tehty oikeuskäsittelyn jälkeen, jossa asianomainen henkilö ei ollut läsnä, jollei todistuksessa todeta todistuksen antavan valtion lainsäädännön mukaisesti, että:
Tarkistus 39
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
4 artikla – 2 kohta
Puitepäätös 2006/783/YOS
8 artikla – 2 kohta – e alakohta – i alakohta
i) asianmukaisen määräajan kuluessa ja vastaajan ymmärtämää kieltä käyttäen
i) haaste oli annettu asianomaiselle henkilölle henkilökohtaisesti tiedoksi tai hänelle oli toimivaltaisen edustajan kautta ja hyvissä ajoin ilmoitettu hänen poissa ollessaan tehtyyn menetetyksi tuomitsemista koskevaan päätökseen johtaneen oikeuskäsittelyn suunniteltu aika ja paikka päätöksen tehneen valtion kansallisen lainsäädännön mukaisesti
a) haaste oli joko annettu asianomaiselle henkilölle suoraan henkilökohtaisesti tiedoksi tai hän oli muulla tavoin tosiasiallisesti saanut virallisen tiedon päätökseen johtaneen oikeuskäsittelyn suunnitellusta ajankohdasta ja paikasta siten, että voidaan kiistattomasti todeta, että asianomainen henkilö oli tietoinen suunnitellusta oikeuskäsittelystä,
ja
ja
että hänelle oli ilmoitettu siitä, että menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös voidaan tehdä ilman, että hän on läsnä oikeuskäsittelyssä;
b) hänelle oli henkilökohtaisesti ilmoitettu, että menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös voidaan tehdä, vaikka hän ei olisi läsnä oikeuskäsittelyssä
tai
tai
Tarkistus 40
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
4 artikla – 2 kohta
Puitepäätös 2006/783/YOS
8 artikla – 2 kohta – e alakohta – i a alakohta (uusi)
i a) haaste oli annettu asianomaiselle henkilölle suoraan tiedoksi tai hän oli muulla tavoin tosiasiallisesti saanut virallisen tiedon oikeuskäsittelyn ajankohdasta ja paikasta siten, että voidaan kiistattomasti todeta, että asianomainen henkilö oli tietoinen suunnitellusta oikeuskäsittelystä, että hän oli antanut valtuudet oikeudelliselle avustajalle, jonka asianomainen henkilö oli valinnut, nimittänyt ja palkannut tai jonka valtio oli nimittänyt ja palkannut puolustautumisoikeuksia koskevan kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, ja että kyseinen oikeudellinen avustaja edusti häntä oikeuskäsittelyn aikana;
tai
Tarkistus 41
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
4 artikla – 2 kohta
Puitepäätös 2006/783/YOS
8 artikla – 2 kohta – e alakohta – ii alakohta
ii) sen jälkeen, kun asianomaisen henkilön poissa ollessa tehty menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on annettu hänelle tiedoksi ja hänelle on ilmoitettu hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn ja oikeudestaan olla läsnä kyseisessä käsittelyssä, hän:
ii) sen jälkeen, kun menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös oli annettu asianomaiselle henkilölle henkilökohtaisesti tiedoksi ja hänelle oli nimenomaisesti ilmoitettu hänen ymmärtämällään kielellä hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn tai muutoksenhakuun, johon henkilöllä on oikeus osallistua ja joka antaa mahdollisuuden asiaa koskevien tosiseikkojen (uudelleen)tarkasteluun uudet todisteet mukaan lukien ja joka voi johtaa alkuperäisen päätöksen kumoamiseen, hän:
– on nimenomaisesti ilmoittanut, ettei hän riitauta menetetyksi tuomitsemista koskevaa päätöstä;
– on nimenomaisesti ilmoittanut, ettei hän ole riitauttanut menetetyksi tuomitsemista koskevaa päätöstä;
tai
tai
– ei ole pyytänyt uudelleenkäsittelyä määrätyn ajan kuluessa, joka oli vähintään [...] päivää;
– ei ole pyytänyt uudelleenkäsittelyä tai muutoksenhakua määrätyn ajan kuluessa, joka on vähintään 10 ja enintään 15 päivää;
Tarkistus 42
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
4 artikla – 3 kohta
Puitepäätös 2006/783/YOS
Liite – j ruutu – johdantolause sekä 1 ja 2 kohta
j)  Tehtiinkö päätös asianomaisen poissa ollessa:
j)  Oliko henkilö henkilökohtaisesti läsnä menetetyksi tuomitsemista koskevaan päätökseen johtaneessa oikeuskäsittelyssä:
1. ? Ei tehty
1. ? Kyllä, henkilö oli henkilökohtaisesti läsnä menetetyksi tuomitsemista koskevaan päätökseen johtaneessa oikeuskäsittelyssä.
2. ? Kyllä tehtiin. Jos vastaus on kyllä, vahvistakaa, että:
2. ? Ei, henkilö ei ollut henkilökohtaisesti läsnä menetetyksi tuomitsemista koskevaan päätökseen johtaneessa oikeuskäsittelyssä.
Jos vastasitte kielteisesti tähän kysymykseen, ilmoittakaa, oliko
Tarkistus 43
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
4 artikla – 3 kohta
Puitepäätös 2006/783/YOS
Liite – j ruutu – 2 kohta – 2.1 alakohta
? 2.1 haaste oli annettu asianomaiselle henkilölle henkilökohtaisesti tiedoksi tai hänelle oli toimivaltaisen edustajan kautta ja hyvissä ajoin ilmoitettu hänen poissa ollessaan annettuun päätökseen johtaneen oikeuskäsittelyn suunniteltu aika ja paikka päätöksen tehneen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja hänelle oli ilmoitettu siitä, että päätös voidaan antaa ilman, että hän on läsnä oikeuskäsittelyssä
? 2.1 haaste oli annettu asianomaiselle henkilölle henkilökohtaisesti suoraan tiedoksi tai hän oli muulla tavoin tosiasiallisesti saanut virallisen tiedon päätökseen johtaneen oikeuskäsittelyn suunnitellusta ajankohdasta ja paikasta päätöksen tehneen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja hänen ymmärtämällään kielellä menetetyksi tuomitsemista koskevasta päätöksestä siten, että voidaan kiistattomasti todeta, että asianomainen henkilö oli tietoinen suunnitellun oikeuskäsittelyn ajasta ja paikasta ja hänelle oli henkilökohtaisesti ilmoitettu siitä, että päätös voidaan antaa, vaikka hän ei olisi läsnä oikeuskäsittelyssä.
Haasteen toimittamisen tai muun henkilölle ilmoittamisen aika ja paikka:
Haasteen toimittamisen aika ja paikka tai se, milloin hän sai virallisen tiedon muulla tavalla:
……………………………………………
……………………………………………
Kieli, jolla tieto toimitettiin:
……………………………………………
Millä tavoin henkilölle ilmoitettiin
Millä tavoin henkilölle ilmoitettiin:
……………………………………………
TAI
……………………………………………
TAI
Tarkistus 44
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
4 artikla – 3 kohta
Puitepäätös 2006/783/YOS
Liite – j ruutu – 2 kohta – 2.1 a alakohta (uusi)
2.1 sen jälkeen, kuna haaste oli annettu asianomaiselle henkilölle suoraan tiedoksi tai hän oli muulla tavoin tosiasiallisesti saanut virallisen tiedon oikeuskäsittelyn ajankohdasta ja paikasta siten, että voidaan kiistattomasti todeta, että asianomainen henkilö oli tietoinen suunnitellusta oikeuskäsittelystä, hän oli antanut valtuudet oikeudelliselle avustajalle, jonka asianomainen henkilö oli valinnut, nimittänyt ja palkannut tai jonka valtio oli nimittänyt ja palkannut puolustautumisoikeuksia koskevan kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, ja kyseinen oikeudellinen avustaja edusti häntä oikeuskäsittelyn aikana;
Antakaa tietoja siitä, miten tätä ehtoa noudatettiin:
……………………………………………
TAI
Tarkistus 45
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
4 artikla – 3 kohta
Puitepäätös 2006/783/YOS
Liite – j ruutu – 2 kohta – 2.2 alakohta
? 2.2 sen jälkeen, kun henkilön poissa ollessa annettu päätös on annettu hänelle tiedoksi, henkilö on nimenomaisesti ilmoittanut, ettei hän riitauta hänen poissa ollessaan annettua päätöstä
? 2.2 sen jälkeen, kun menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös on annettu asianomaiselle henkilölle henkilökohtaisesti tiedoksi ja hänelle on nimenomaisesti ilmoitettu hänen ymmärtämällään kielellä hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn tai muutoksenhakuun, johon henkilöllä on oikeus osallistua ja joka antaa mahdollisuuden asiaa koskevien tosiseikkojen (uudelleen)tarkasteluun uudet todisteet mukaan lukien ja joka voi johtaa alkuperäisen päätöksen kumoamiseen, henkilö on nimenomaisesti ilmoittanut, ettei hän ole riitauttanut menetetyksi tuomitsemista koskevaa päätöstä
Milloin ja miten henkilö on nimenomaisesti ilmoittanut, ettei hän riitauta hänen poissa ollessaan tehtyä päätöstä:
Milloin henkilölle ilmoitettiin päätöksestä, miten hänelle ilmoitettiin hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn tai muutoksenhakuun ja milloin ja miten henkilö on nimenomaisesti ilmoittanut, ettei hän riitauta menetetyksi tuomitsemista koskevaa päätöstä:
…………………………………………
TAI
…………………………………………
TAI
Tarkistus 46
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
4 artikla – 3 kohta
Puitepäätös 2006/783/YOS
Liite – j ruutu – 2 kohta – 2.3 alakohta
? 2.3 henkilölle annettiin hänen poissa ollessaan tehty päätös tiedoksi ............... (päivä/kuukausi/vuosi) ja hänellä oli oikeus uudelleenkäsittelyyn päätöksen tehneessä valtiossa seuraavin edellytyksin:
? 2.3 henkilölle annettiin menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös henkilökohtaisesti tiedoksi … (päivä/kuukausi/vuosi), ja hänellä on ollut oikeus uudelleenkäsittelyyn tai muutoksenhakuun päätöksen antaneessa valtiossa seuraavin edellytyksin:
– henkilölle nimenomaisesti ilmoitettiin hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn ja oikeudestaan olla läsnä kyseisessä käsittelyssä; ja
– henkilölle nimenomaisesti ilmoitettiin hänen ymmärtämällään kielellä hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn tai muutoksenhakuun, johon henkilöllä on oikeus osallistua ja joka antaa mahdollisuuden asiaa koskevien tosiseikkojen (uudelleen)tarkasteluun uudet todisteet mukaan lukien ja joka voi johtaa alkuperäisen päätöksen kumoamiseen ja
– saatuaan ilmoituksen kyseisestä oikeudesta henkilöllä oli ... päivää aikaa pyytää uudelleenkäsittelyä eikä hän pyytänyt sitä kyseisen ajan kuluessa
– saatuaan ilmoituksen kyseisestä oikeudesta henkilöllä oli ... päivää aikaa pyytää uudelleenkäsittelyä tai muutoksenhakua eikä hän pyytänyt sitä kyseisen ajan kuluessa.
Tarkistus 47
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
5 artikla – 1 kohta
Puitepäätös 2008/.../YOS
1 artikla – e kohta
1)  Lisätään 1 artiklaan alakohta seuraavasti:
e) "vastaajan poissa ollessa annetulla päätöksellä" a alakohdassa määriteltyä päätöstä, kun vastaaja ei ole ollut henkilökohtaisesti läsnä kyseiseen päätökseen johtaneessa menettelyssä."
Poistetaan.
Tarkistus 48
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
5 artikla – 2 kohta
Puitepäätös 2008/.../YOS
9 artikla – 1 kohta – f alakohta
f)  4 artiklassa edellytetyn todistuksen mukaan päätös on tehty vastaajan poissa ollessa, jollei todistuksessa todeta, että:
f)  4 artiklassa edellytetyn todistuksen mukaan päätös on tehty oikeuskäsittelyn jälkeen, jossa asianomainen henkilö ei ollut läsnä, jollei todistuksessa todeta todistuksen antavan valtion lainsäädännön mukaisesti, että:
Tarkistus 49
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
5 artikla – 2 kohta
Puitepäätös 2008/.../YOS
9 artikla – 1 kohta – f alakohta – i alakohta
i) asianmukaisen määräajan kuluessa ja vastaajan ymmärtämää kieltä käyttäen
i) haaste oli annettu asianomaiselle henkilölle henkilökohtaisesti tiedoksi tai hänelle oli toimivaltaisen edustajan kautta ja hyvissä ajoin ilmoitettu hänen poissa ollessaan annettuun päätökseen johtaneen oikeuskäsittelyn suunniteltu aika ja paikka päätöksen tehneen valtion kansallisen lainsäädännön mukaisesti
a) haaste oli annettu asianomaiselle henkilölle suoraan henkilökohtaisesti tiedoksi tai hän oli muulla tavoin tosiasiallisesti saanut virallisen tiedon oikeuskäsittelyn suunnitellusta ajankohdasta ja paikasta siten, että voidaan kiistattomasti todeta, että asianomainen henkilö oli tietoinen suunnitellusta oikeuskäsittelystä,
ja
ja
että hänelle oli ilmoitettu siitä, että päätös voidaan antaa ilman, että hän on läsnä oikeuskäsittelyssä;
b) hänelle oli henkilökohtaisesti ilmoitettu, että päätös voidaan antaa, vaikka hän ei olisi läsnä oikeuskäsittelyssä,
tai
tai
Tarkistus 50
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
5 artikla – 2 kohta
Puitepäätös 2008/.../YOS
9 artikla − 1 kohta – f alakohta – i a alakohta (uusi)
i a) haaste oli annettu asianomaiselle henkilölle suoraan tiedoksi tai hän oli muulla tavoin tosiasiallisesti saanut virallisen tiedon oikeuskäsittelyn ajankohdasta ja paikasta siten, että voidaan kiistattomasti todeta, että asianomainen henkilö oli tietoinen suunnitellusta oikeuskäsittelystä, hän oli antanut valtuudet oikeudelliselle avustajalle, jonka asianomainen henkilö oli valinnut, nimittänyt ja palkannut tai jonka valtio oli nimittänyt ja palkannut puolustautumisoikeuksia koskevan kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, ja että kyseinen oikeudellinen avustaja edusti häntä oikeuskäsittelyn aikana;
tai
Tarkistus 51
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
5 artikla – 2 kohta
Puitepäätös 2008/.../YOS
9 artikla – 1 kohta – f alakohta – ii alakohta
ii) sen jälkeen, kun poissa ollessa annettu päätös on annettu asianomaiselle henkilölle tiedoksi ja hänelle on nimenomaisesti ilmoitettu hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn ja oikeudestaan olla läsnä kyseisessä käsittelyssä, hän:
ii) sen jälkeen, kun päätös on annettu asianomaiselle henkilölle henkilökohtaisesti tiedoksi ja hänelle oli nimenomaisesti ilmoitettu hänen ymmärtämällään kielellä hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn tai muutoksenhakuun, johon henkilöllä on oikeus osallistua ja joka antaa mahdollisuuden asiaa koskevien tosiseikkojen (uudelleen)tarkasteluun uudet todisteet mukaan lukien ja joka voi johtaa alkuperäisen päätöksen kumoamiseen, hän:
– on nimenomaisesti ilmoittanut, ettei hän riitauta hänen poissa ollessaan annettua päätöstä;
– on nimenomaisesti ilmoittanut, ettei hän ole riitauttanut annettua päätöstä;
tai
tai
– ei ole pyytänyt uudelleenkäsittelyä määrätyn ajan kuluessa, joka oli vähintään [...] päivää;
– ei ole pyytänyt uudelleenkäsittelyä tai muutoksenhakua määrätyn ajan kuluessa, joka on vähintään 10 ja enintään 15 päivää;
Tarkistus 52
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
5 artikla – 3 kohta
Puitepäätös 2008/.../YOS
Liite – k ruutu – 1 kohta - johdantolause sekä a ja b alakohta
1.  Annettiinko päätös asianomaisen poissa ollessa:
1.  Oliko henkilö henkilökohtaisesti läsnä päätökseen johtaneessa oikeuskäsittelyssä:
a. ? Ei annettu
a. ? Kyllä, henkilö oli henkilökohtaisesti läsnä päätökseen johtaneessa oikeuskäsittelyssä.
b. ? Kyllä annettiin. Jos vastaus on kyllä, vahvistakaa, että:
b. ? Ei, henkilö ei ollut henkilökohtaisesti läsnä päätökseen johtaneessa oikeuskäsittelyssä.
Jos vastasitte kielteisesti tähän kysymykseen, ilmoittakaa, oliko
Tarkistus 53
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
5 artikla – 3 kohta
Puitepäätös 2008/.../YOS
Liite – k ruutu – 1 kohta- b.1 alakohta
? b.1 haaste oli annettu asianomaiselle henkilölle henkilökohtaisesti tiedoksi tai hänelle oli toimivaltaisen edustajan kautta ja hyvissä ajoin ilmoitettu hänen poissa ollessaan annettuun päätökseen johtaneen oikeuskäsittelyn suunniteltu aika ja paikka päätöksen tehneen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja hänelle oli ilmoitettu siitä, että päätös voidaan antaa ilman, että hän on läsnä oikeuskäsittelyssä
? b.1 haaste oli annettu asianomaiselle henkilölle suoraan henkilökohtaisesti tiedoksi tai hän oli muulla tavoin tosiasiallisesti saanut virallisen tiedon asianmukaisessa määräajassa ja ymmärtämällään kielellä annettuun päätökseen johtaneen oikeuskäsittelyn suunnitellusta ajankohdasta ja paikasta päätöksen tehneen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti siten, että voidaan kiistattomasti todeta, että asianomainen henkilö oli tietoinen suunnitellusta oikeuskäsittelystä, ja hänelle oli henkilökohtaisesti ilmoitettu siitä, että päätös voidaan antaa, vaikka hän ei olisi läsnä oikeuskäsittelyssä.
Haasteen toimittamisen tai muun henkilölle ilmoittamisen aika ja paikka:
Haasteen toimittamisen aika ja paikka tai se, milloin hän sai virallisen tiedon muulla tavoin:
……………………………………………
……………………………………………
Kieli, jolla tieto toimitettiin:
……………………………………………
Millä tavoin henkilölle ilmoitettiin
Millä tavoin henkilölle ilmoitettiin:
……………………………………………
TAI
……………………………………………
TAI
Tarkistus 54
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
5 artikla – 3 kohta
Puitepäätös 2008/.../YOS
Liite – k ruutu – 1 kohta - b.1 a alakohta (uusi)
? b. 1 a sen jälkeen, kun haaste oli annettu asianomaiselle henkilölle suoraan tiedoksi tai hän oli muilla keinoin tosiasiallisesti saanut virallisen tiedon oikeuskäsittelyn ajankohdasta ja paikasta siten, että voidaan kiistattomasti todeta, että asianomainen henkilö oli tietoinen suunnitellusta oikeuskäsittelystä, hän oli antanut valtuudet oikeudelliselle avustajalle, jonka asianomainen henkilö oli valinnut, nimittänyt ja palkannut tai jonka valtio oli nimittänyt ja palkannut puolustautumisoikeuksia koskevan kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, ja kyseinen oikeudellinen avustaja edusti häntä oikeuskäsittelyn aikana;
Antakaa tietoja siitä, miten tätä ehtoa on noudatettiin:
……………………………………………
TAI
Tarkistus 55
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
5 artikla – 3 kohta
Puitepäätös 2008/.../YOS
Liite – k ruutu – 1 kohta - b.2 alakohta
? b. 2 sen jälkeen, kun henkilön poissa ollessa annettu päätös on annettu hänelle tiedoksi, henkilö on nimenomaisesti ilmoittanut, ettei hän riitauta hänen poissa ollessaan annettua päätöstä
? b. 2 sen jälkeen, kun annettu päätös on annettu asianomaiselle henkilölle henkilökohtaisesti tiedoksi ja hänelle on nimenomaisesti ilmoitettu hänen ymmärtämällään kielellä hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn tai muutoksenhakuun, johon henkilöllä on oikeus osallistua ja joka antaa mahdollisuuden asiaa koskevien tosiseikkojen (uudelleen)tarkasteluun uudet todisteet mukaan lukien ja joka voi johtaa alkuperäisen päätöksen kumoamiseen, henkilö on nimenomaisesti ilmoittanut, ettei hän ole riitauttanut annettua päätöstä.
Milloin ja miten henkilö on nimenomaisesti ilmoittanut, ettei hän riitauta hänen poissa ollessaan tehtyä päätöstä:
Milloin henkilölle ilmoitettiin päätöksestä, miten hänelle ilmoitettiin hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn tai muutoksenhakuun sekä milloin ja miten henkilö on nimenomaisesti ilmoittanut, ettei hän ole riitauttanut päätöstä:
…………………………………………
TAI
…………………………………………
TAI
Tarkistus 56
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
5 artikla – 3 kohta
Puitepäätös 2008/.../YOS
Liite – k ruutu – 1 kohta - b.3 alakohta
? b. 3 henkilölle annettiin hänen poissa ollessaan annettu päätös tiedoksi ............... (päivä/kuukausi/vuosi), ja hänellä oli oikeus uudelleenkäsittelyyn päätöksen antaneessa valtiossa seuraavin edellytyksin:
? b. 3 henkilölle annettiin henkilökohtaisesti päätös tiedoksi oikeuskäsittelyn jälkeen, jossa asianomainen henkilö ei ollut läsnä… (päivä/kuukausi/vuosi), ja hänellä on ollut oikeus uudelleenkäsittelyyn tai muutoksenhakuun päätöksen antaneessa valtiossa seuraavin edellytyksin:
– henkilölle nimenomaisesti ilmoitettiin hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn ja oikeudestaan olla läsnä kyseisessä käsittelyssä; ja
– henkilölle nimenomaisesti ilmoitettiin hänen ymmärtämällään kielellä hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn tai muutoksenhakuun, johon henkilöllä on oikeus osallistua ja joka antaa mahdollisuuden asiaa koskevien tosiseikkojen (uudelleen)tarkasteluun uudet todisteet mukaan lukien ja joka voi johtaa alkuperäisen päätöksen kumoamiseen; ja
– saatuaan ilmoituksen kyseisestä oikeudesta henkilöllä oli ... päivää aikaa pyytää uudelleenkäsittelyä eikä hän pyytänyt sitä kyseisen ajan kuluessa.
– saatuaan ilmoituksen kyseisestä oikeudesta henkilöllä oli ... päivää aikaa pyytää uudelleenkäsittelyä tai muutoksenhakua eikä hän esittänyt tällaista pyyntöä kyseisen ajan kuluessa.
Tarkistus 57
Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloite – muutossäädös
5 a artikla (uusi)
"5a artikla
Puitepäätöksen 2008/.../YOS muuttaminen
Muutetaan puitepäätös 2008/.../YOS seuraavasti:
1) korvataan [9 artiklan 1 kohdan] [h] alakohta seuraavasti:
(h) [6 artiklassa] tarkoitetun todistuksen mukaan päätös annettiin oikeuskäsittelyn jälkeen, jossa asianomainen henkilö ei ollut henkilökohtaisesti läsnä, jollei todistuksessa todeta todistuksen antavan valtion lainsäädännön mukaisesti, että:
(i) asianmukaisen määräajan kuluessa ja vastaajan ymmärtämää kieltä käyttäen
– haaste oli annettu asianomaiselle henkilölle henkilökohtaisesti suoraan tiedoksi tai hän oli muilla tavoin tosiasiallisesti saanut virallisen tiedon oikeuskäsittelyn suunnitellusta ajankohdasta ja paikasta siten, että voidaan kiistattomasti todeta, että asianomainen henkilö oli tietoinen suunnitellusta oikeuskäsittelystä,
ja
– hänelle oli henkilökohtaisesti ilmoitettu, että päätös voidaan tehdä, vaikka hän ei olisi läsnä oikeuskäsittelyssä,
tai
(ii) haaste oli annettu asianomaiselle henkilölle suoraan tiedoksi tai hän oli muulla tavoin tosiasiallisesti saanut virallisen tiedon oikeuskäsittelyn ajankohdasta ja paikasta siten, että voidaan kiistattomasti todeta, että asianomainen henkilö oli tietoinen suunnitellusta oikeuskäsittelystä, että hän oli antanut valtuudet oikeudelliselle avustajalle, jonka asianomainen henkilö oli valinnut, nimittänyt ja palkannut tai jonka valtio oli nimittänyt ja palkannut puolustautumisoikeuksia koskevan kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, ja kyseinen oikeudellinen avustaja edusti häntä oikeuskäsittelyn aikana, tai
(iii) sen jälkeen, kun hänelle oli nimenomaisesti ilmoitettu hänen ymmärtämällään kielellä hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn tai muutoksenhakuun, johon henkilöllä on oikeus osallistua ja joka antaa mahdollisuuden asiaa koskevien tosiseikkojen (uudelleen)tarkasteluun uudet todisteet mukaan lukien ja joka voi johtaa alkuperäisen päätöksen kumoamiseen, hän
– on nimenomaisesti ilmoittanut, ettei hän ole riitauttanut päätöstä;
tai
– pyytänyt uudelleenkäsittelyä tai hakenut muutosta määrätyn ajan kuluessa, joka on vähintään 10 ja enintään 15 päivää;".
2) liitteessä ("todistus") olevan [i)] ruudun [1] kohta korvataan seuraavasti:
"1. Oliko henkilö henkilökohtaisesti läsnä päätökseen johtaneessa oikeuskäsittelyssä:
? Kyllä, henkilö oli henkilökohtaisesti läsnä päätökseen johtaneessa oikeuskäsittelyssä.
? Ei, henkilö ei ollut henkilökohtaisesti läsnä päätökseen johtaneessa oikeuskäsittelyssä.
Jos vastasitte kielteisesti tähän kysymykseen, ilmoittakaa, oliko
i) haaste oli annettu asianomaiselle henkilölle henkilökohtaisesti suoraan tiedoksi päätöksen antaneen valtion kansallisen lainsäädännön mukaisesti tai hän oli muulla tavoin tosiasiallisesti saanut asianmukaisessa määräajassa ymmärtämällään kielellä virallisen tiedon päätökseen johtaneen oikeuskäsittelyn ajankohdasta ja paikasta siten, että voidaan kiistattomasti todeta, että asianomainen henkilö oli tietoinen suunnitellun oikeuskäsittelyn ajankohdasta ja paikasta ja hänelle oli henkilökohtaisesti ilmoitettu, että päätös voidaan antaa, vaikka hän ei olisi läsnä oikeuskäsittelyssä.
Haasteen toimittamisen aika ja paikka tai se, milloin hän sai henkilökohtaisesti virallisen tiedon muulla tavalla:
……………………………………………
Kieli, jolla tieto toimitettiin:
……………………………………………
Millä tavoin henkilölle ilmoitettiin:
……………………………………………
TAI
ii) haaste oli annettu asianomaiselle henkilölle suoraan tiedoksi tai hän oli muulla tavoin tosiasiallisesti saanut virallisen tiedon oikeuskäsittelyn ajankohdasta ja paikasta siten, että voidaan kiistattomasti todeta, että asianomainen henkilö oli tietoinen suunnitellusta oikeuskäsittelystä, että hän oli antanut valtuudet oikeudelliselle avustajalle, jonka asianomainen henkilö oli valinnut, nimittänyt ja palkannut tai jonka valtio oli nimittänyt ja palkannut puolustautumisoikeuksia koskevan kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, ja kyseinen oikeudellinen avustaja edusti häntä oikeuskäsittelyn aikana;
Antakaa tietoja siitä, miten tätä ehtoa on noudatettu:
……………………………………………
TAI
iii) sen jälkeen, kun henkilölle oli ilmoitettu henkilökohtaisesti päätöksestä ja nimenomaisesti hänen ymmärtämällään kielellä hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn tai muutoksenhakuun, johon henkilöllä on oikeus osallistua ja joka antaa mahdollisuuden asiaa koskevien tosiseikkojen (uudelleen)tarkasteluun uudet todisteet mukaan lukien ja joka voi johtaa alkuperäisen päätöksen kumoamiseen, hän on nimenomaisesti ilmoittanut, ettei hän ole riitauttanut päätöstä.
Ilmoittakaa, milloin henkilölle ilmoitettiin päätöksestä, miten hänelle ilmoitettiin hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn tai muutoksenhakuun ja milloin ja miten henkilö on nimenomaisesti ilmoittanut, ettei hän ole riitauttanut annettua päätöstä:
…………………………………………
TAI
iv) henkilölle annettiin henkilökohtaisesti tiedoksi päätös … (päivä/kuukausi/vuosi) oikeuskäsittelyn jälkeen, jossa asianomainen henkilö ei ollut läsnä, ja hänellä on ollut oikeus uudelleenkäsittelyyn tai muutoksenhakuun päätöksen antaneessa valtiossa seuraavin edellytyksin:
– henkilölle nimenomaisesti ilmoitettiin hänen ymmärtämällään kielellä hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn tai muutoksenhakuun, johon henkilöllä on oikeus osallistua ja joka antaa mahdollisuuden asiaa koskevien tosiseikkojen (uudelleen)tarkasteluun uudet todisteet mukaan lukien ja joka voi johtaa alkuperäisen päätöksen kumoamiseen, ja
– saatuaan ilmoituksen kyseisestä oikeudesta henkilöllä oli ... päivää aikaa pyytää uudelleenkäsittelyä tai hakea muutosta eikä hän menetellyt näin kyseisen ajan kuluessa.".

Kalastus ja vesiviljely Euroopan rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon alalla
PDF 121kWORD 48k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. syyskuuta 2008 kalastuksesta ja vesiviljelystä Euroopan rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon alalla (2008/2014(INI))
P6_TA(2008)0382A6-0286/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 30. toukokuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen 2002/413/EY Euroopan rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon toteuttamisesta Euroopassa(1),

–   ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2007 päivätyn komission tiedonannon "Kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Arviointi rannikkoalueiden yhdennetystä käytöstä ja hoidosta Euroopassa" (KOM(2007)0308),

–   ottaa huomioon 27. heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 Euroopan kalatalousrahastosta(2),

–   ottaa huomioon 17. kesäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/56/EY yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi)(3) ja 24. lokakuuta 2005 komission tiedonannon "Meriympäristön suojelua ja säilyttämistä koskeva teemakohtainen strategia" (KOM(2005)0504),

–   ottaa huomioon 10. lokakuuta 2007 päivätyn komission tiedonannon "Euroopan unionin yhdennetty meripolitiikka" (KOM(2007)0575),

–   ottaa huomioon 15. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman rannikkokalastuksesta ja rannikkokalastajayhteisöjen kohtaamista ongelmista(4),

–   ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2006 päivätyn komission tiedonannon kalastusalan taloudellisen tilanteen parantamisesta (KOM(2006)0103) ja 28. syyskuuta 2006 antamansa samaa aihetta koskevan päätöslauselman(5),

–   ottaa huomioon 19. syyskuuta 2002 päivätyn komission tiedonannon "Yhteisön vesiviljelyalan kestävää kehittämistä koskeva strategia" (KOM(2002)0511),

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin teettämän tutkimuksen alueiden riippuvuudesta kalastuksesta(6),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A6-0286/2008),

A.   ottaa huomioon, että rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito ei ole ainoastaan ympäristöpolitiikkaa, vaan jatkuva prosessi, jonka tavoitteena on parantaa rannikkoalueiden taloudellista ja sosiaalista tilannetta ja turvata kyseisillä alueilla harjoitettavien toimintojen, kuten kalastuksen ja vesiviljelyn, kestävä kehitys,

B.   ottaa huomioon, että rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito on pitkän aikavälin prosessi ja että useimpia edellä mainitun suosituksen mukaisista kansallisista strategioista ryhdyttiin panemaan täytäntöön vasta vuonna 2006,

C.   ottaa huomioon, että rannikkoalueiden käytössä ja hoidossa on sovellettu tähän asti keskipitkän aikavälin tavoitteita unohtaen sen tosiseikan, että rannikkoalueet ovat monimuotoisia luonnon ekosysteemejä, jotka muuttuvat ajan myötä,

D.   ottaa huomioon erillisiä toimintoja koskevat päätökset ja toimenpiteet, joiden avulla ei ole pystytty ratkaisemaan rannikkoalueiden pilaantumiseen liittyvää kokonaisongelmaa,

E.   ottaa huomioon, että nykyiset suunnittelurakenteet on tarkoitettu enimmäkseen maa-alueiden suunnitteluun, eikä niissä ole pystytty ottamaan huomioon vaikutuksia, joita rannikkoalueella harjoitettavalla toiminnalla on muihin samalla alueella harjoitettuihin toimintoihin,

F.   ottaa huomioon, että kansallisten rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa koskevien strategioiden täytäntöönpanosta aiheutuvat kustannukset ovat alhaisia ja että niiden täytäntöönpano tuottaa huomattavia taloudellisia etuja,

G.   ottaa huomioon, että kaikkia osa-alueita ei ole pystytty sisällyttämään tarpeeksi laajasti rannikkoalueiden ongelmien ratkaisemiseksi suunnattujen toimenpiteiden suunnittelussa ja toimeenpanossa, mistä johtuen tietyt osa-alueet kärsivät,

H.   yhdennetyn hoidon täytäntöönpanoon sisältyy väestöön, matkailuun ja talouteen liittyvän käytön sekä maiseman ja ympäristön suojelun suunnittelu rannikkoalueilla,

I.   ottaa huomioon, että rannikkoalueiden käytöstä ja hoidosta vastaavien hallintoelimien tehokasta yhteistyötä ei ole vielä voitu järjestää muutamaa yksityistapausta lukuun ottamatta,

J.   ottaa huomioon, että rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa edistävät toimet voivat joissain tapauksissa edellyttää kalliita investointeja, joita paikalliset yhteisöt eivät kykene rahoittamaan, mikä johtaa ylempiin hallintoelimiin vetoamiseen ja täytäntöönpanon viivästymiseen,

K.   ottaa huomioon, että monet rannikkoalueita koskevat kysymykset ovat rajatylittäviä, minkä vuoksi tarvitaan myös alueiden välistä ja jopa kolmansien maiden kanssa harjoitettavaa koordinointia ja yhteistyötä,

L.   ottaa huomioon, että kalastus ja vesiviljely ovat rannikkoalueiden kaksi keskeisintä toimintoa, jotka ovat riippuvaisia rannikkovesien vedenlaadusta,

M.   ottaa huomioon, että vesiviljelyssä ei ole vielä saavutettu sellaista teknologista kehitystasoa, joka antaisi mahdollisuuden harjoittaa tätä (luonteeltaan intensiivistä) toimintaa muualla kuin rannikkoalueilla,

N.   katsoo, että naisten erittäin tärkeä ja tähän mennessä vähän tunnustusta saanut rooli kalastusteollisuudesta riippuvaisilla alueilla on otettava paremmin huomioon,

O.   ottaa huomioon, että rannikkokalastuksen osuus yhteisön kalastuslaivastosta on 80 prosenttia ja että rannikkokalastus edistää rannikkoalueen yhteisöjen taloudellista ja sosiaalista koheesiota sekä kyseisten yhteisöjen kulttuuriperinteiden säilymistä,

P.   ottaa huomioon, että vaikka kalastus ei itsessään saastuta, se kärsii muiden rannikkoalueilla harjoitettavien toimien ympäristösaasteista, mikä heikentää sen elinvoimaisuutta entisestään,

Q.   ottaa huomioon, että kalastuksella ja vesiviljelyllä on merkittävä taloudellinen ja sosiaalinen merkitys, sillä niitä harjoitetaan pääsääntöisesti taloudellisesti haavoittuvilla alueilla, joista monet ovat taloudellisesti epäsuotuisassa asemassa ja eivätkä pysty tarjoamaan asukkailleen vaihtoehtoisia työmahdollisuuksia,

R.   ottaa huomioon, että saasteeton ja terve meriympäristö edistää kalataloustuotannon kasvua ja parantaa täten kyseisen toimialan tulevaisuudennäkymiä,

S.   ottaa huomioon, että vesiviljely perustuu vankasti kestävän kehityksen periaatteeseen ja että yhteisön säännöt kattavat kaikki mahdolliset ympäristövaikutukset,

T.   ottaa huomioon, että kalakantojen pieneneminen ja kalan, äyriäisten ja simpukoiden kysynnän kasvu maailmanmarkkinoilla lisää tasaisesti vesiviljelyksen merkitystä Euroopassa,

U.   ottaa huomioon, että kaikki jäsenvaltiot eivät vielä ole saaneet valmiiksi rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon periaatteiden mukaista aluesuunnittelua, joka koskee kyseisillä alueilla harjoitettavien toimintojen tasapainoista kehittämistä,

V.   ottaa huomioon tiukan kilpailun rannikkoalueiden tilasta ja sen, että vesiviljelyn harjoittajilla ja kalastajilla on samat oikeudet ja velvoitteet kuin muilla rannikkoalueiden käyttäjillä,

W.   ottaa huomioon, että syrjäisimmät alueet, sellaisina kuin ne on määritelty EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdassa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklassa, saattavat tarvita rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa koskevien erityisten yhdennettyjen kansallisten strategioiden laatimista ja rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoidon asianmukaista mukauttamista EU:n tasolla,

1.   painottaa kalastuksen ja vesiviljelyn taloudellista ja sosiaalista merkitystä rannikkoalueille ja vaatii rannikkoalueille tukea rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon puitteissa;

2.   huomauttaa, että on varmistettava, että kalastus- ja vesiviljelyalat osallistuvat ja ovat hyvin edustettuina kansainvälisissä meriklustereissa, ja kehottaa komissiota panemaan alulle tämän prosessin;

3.   korostaa, että Euroopan kalatalousrahasto voi edistää rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon puitteissa pitkän aikavälin toimenpiteiden rahoitusta, sillä se tukee toimia kalastusalueiden kehittämiseksi kestävän kehityksen mukaisesti;

4.   huomauttaa, että kyseisten rannikkoalueiden hallinnollisten elinten toimivaltaa on selvennettävä ja laadittava koordinoituja strategioita niin, että niiden toimia voidaan koordinoida entistä tehokkaammin;

5.   tunnustaa, että rannikkoalueiden käyttöön ja hoitoon liittyviä toimia on hankala koordinoida, ja pyytää komissiota rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon täytäntöönpanon tarkkailun yhteydessä jäsenvaltioita kuultuaan selvittämään, onko tarpeen luoda täytäntöönpanoa koordinoiva toimielin;

6.   painottaa, että kalastusalan ja vesiviljelyalan edustajien tulisi osallistua rannikkoalueiden yhdennettyyn käyttöön ja hoitoon liittyvien toimien suunnitteluun ja kehittämiseen (niiden osallistuminen kestävän kehityksen strategioihin lisää niiden tuotteiden lisäarvoa), ja muistuttaa, että Euroopan kalatalousrahasto voi tukea tällaisia kollektiivisia toimia;

7.   tunnustaa naisten merkittävän roolin kalastuksesta riippuvaisilla alueilla ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toimimaan yhteistyössä, jotta ne edistävät ja sisällyttävät yhtäläisten mahdollisuuksien periaatteen Euroopan kalatalousrahaston täytäntöönpanon eri vaiheissa (suunnittelu-, täytäntöönpano-, seuranta- ja arviointivaihe mukaan luettuina), kuten asetuksen (EY) N:o 1198/2006 11 artiklassa säädetään;

8.   vaatii, että toimivaltaiset toimielimet työskentelevät tiiviissä yhteistyössä alueellisella tasolla vaihtaen rannikkoalueiden tilaan liittyviä tietoja ja omaksumalla yhteisiä hankkeita paikallisten merien ekosysteemien ympäristötilanteen parantamiseksi;

9.   kehottaa syrjäisimpien alueiden kansallisia ja alueellisia hallituksia laatimaan rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa koskevia yhdennettyjä strategioita, jotta voidaan varmistaa rannikkoalueiden kestävä kehitys;

10.   korostaa tässä yhteydessä asianmukaisen aluesuunnittelun merkitystä;

11.   katsoo, että vesiviljely kannan uudelleenistuttamistarkoituksessa on tärkeä ympäristönsuojelun väline tietyillä rannikkoalueilla ja sitä on sen vuoksi edistettävä, kannustettava ja tuettava taloudellisesti;

12.   korostaa vesiviljelyn merkitystä elintarviketuotannolle EU:n tiettyjen rannikkoyhteisöjen sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen edistämiseksi;

13.   katsoo, että kalastus- ja vesiviljelyalat on sisällytettävä laaja-alaiseen lähestymistapaan kaikkeen rannikkoalueilla harjoitettavaan merenkulkutoimintaan kestävän kehityksen saavuttamiseksi uuden merenkulkupolitiikan suuntaviivojen mukaisesti;

14.   painottaa, että strategioita on kehitettävä ja sovellettava rannikkoalueita kohtaavien uhkien, mukaan lukien ilmastonmuutoksen, mukaisesti siten, että uhkien vaikutukset kalastukseen ja vesiviljelyyn otetaan täysin huomioon;

15.   uskoo, että tiedonkeräämisen on jatkuttava, jotta tiedonvaihtoa ja tietojen käyttöä vertailevissa tutkimuksissa voidaan edistää, mukaan lukien merien monimuotoisuuteen ja kalakantoihin liittyvä tieto;

16.   katsoo, että vesiviljelyä olisi tutkittava enemmän, jotta voidaan ottaa käyttöön suljettuun intensiiviseen tuotantoon perustuvia viljelyjärjestelmiä;

17.   ehdottaa, että vesiviljelyhankkeille, jotka käyttävät uusiutuvia energialähteitä ja jotka eivät uhkaa EU:n ympäristölainsäädännöllä suojeltuja alueita, olisi annettava etusija rannikkoalueiden yhdennetyssä käytössä ja hoidossa;

18.   vaatii komissiota asettamaan jäsenvaltioita kuultuaan selvän aikataulun Euroopan unionin rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon täytäntöönpanon arvioimiseksi;

19.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EYVL L 148, 6.6.2002, s. 24.
(2) EUVL L 223, 15.8.2006, s. 1.
(3) EUVL L 164, 25.6.2008, s. 19.
(4) EUVL C 300 E, 9.12.2006, s. 504.
(5) EUVL C 306 E, 15.12.2006, s. 417.
(6) IP/B/PECH/ST/IC/2006-198.


Viisumitietojärjestelmän (VIS) käyttö Schengenin rajasäännöstön mukaisesti ***I
PDF 186kWORD 47k
Päätöslauselma
Teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. syyskuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 562/2006 muuttamisesta viisumitietojärjestelmän (VIS) käytön osalta Schengenin rajasäännöstön mukaisesti (KOM(2008)0101 – C6-0086/2008 – 2008/0041(COD))
P6_TA(2008)0383A6-0208/2008

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0101),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 62 artiklan 2 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0086/2008),

–   ottaa huomioon neuvoston edustajan 25. kesäkuuta 2008 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä ehdotus, sellaisena kuin se on tarkistettuna, EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0208/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 2. syyskuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2009 antamiseksi asetuksen (EY) N:o 562/2006 muuttamisesta viisumitietojärjestelmän (VIS) Schengenin rajasäännöstön mukaisen käytön osalta

P6_TC1-COD(2008)0041


(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EY) N:o 81/2009.)


Eurojustin vahvistaminen ja päätöksen 2002/187/YOS muuttaminen *
PDF 455kWORD 180k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. syyskuuta 2008 Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloitteesta aloite neuvoston päätöksen tekemiseksi Eurojustin vahvistamisesta ja päätöksen 2002/187/YOS muuttamisesta (5613/2008 – C6-0076/2008 – 2008/0804(CNS))
P6_TA(2008)0384A6-0293/2008

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloitteen (5613/2008),

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0076/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 93 ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0293/2008),

1.   hyväksyy Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloitteen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää neuvostoa muuttamaan aloitteen tekstiä vastaavasti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloitteeseen;

5.   kehottaa neuvostoa ja komissiota Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen antamaan etusijan tuleville ehdotuksille päätöksen muuttamiseksi sopimukseen Euroopan unionista, toimintasopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitettävän siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan 10 artiklaa koskevan julistuksen N:o 50 mukaisesti;

6.   aikoo tutkia tällaiset tulevat ehdotukset kiireellisesti 5 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti tiiviissä yhteistyössä kansallisten parlamenttien kanssa;

7.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan hallituksille.

14 jäsenvaltion ehdottama teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 86 artiklan perusteella on laadittava vihreä kirja Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta.
Tarkistus 2
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)
(5 b)  Syytettyjen ja uhrien oikeudet olisi otettava huomioon määritettäessä, mikä jäsenvaltio on sopivin syytetoimien tai lainvalvontatoimien toteutukseen.
Tarkistus 3
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
(8 a)  Riittävät menettelyyn liittyvät takeet myös tutkinnan aikana ovat välttämätön ehto rikosasioita koskevien oikeuden päätösten vastavuoroiselle tunnustamiselle. Erityisesti menettelyyn liittyviä oikeuksia koskeva puitepäätös olisi hyväksyttävä mahdollisimman nopeasti, jotta voitaisiin antaa tiettyä vähimmäissääntelyä siitä, miten yksilöt voivat saada oikeudellista apua jäsenvaltioissa.
Tarkistus 4
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)
(8 b)  Neuvoston olisi myös hyväksyttävä mahdollisimman nopeasti riittävän tietosuojan tason takaava puitepäätös henkilötietojen suojasta rikosasioihin liittyvässä poliisi- ja oikeusyhteistyössä. Jäsenvaltioiden olisi taattava kansallisessa lainsäädännössään vähintään samantasoinen henkilötietojen suoja kuin yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä 28 päivänä tammikuuta 1981 tehdyssä Euroopan neuvoston yleissopimuksessa ja sen 8. marraskuuta 2001 tehdyssä lisäpöytäkirjassa ja otettava tällöin huomioon Euroopan neuvoston ministerikomitean 17 päivänä syyskuuta 1987 jäsenvaltioille antama suositus R (87) 15 henkilötietojen käytöstä poliisiasioissa, myös tilanteissa, joissa tietoja ei käsitellä automaattisesti.
Tarkistus 5
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
Johdanto-osan 8 c kappale (uusi)
(8 c)  On tärkeää taata henkilötietojen asianmukainen suoja kaikenlaisissa Eurojustin käyttämissä henkilötietojen tallennusjärjestelmissä. Tässä suhteessa säännöksiä henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa Eurojustissa koskevasta työjärjestyksestä1 tulisi soveltaa myös manuaalisesti koottaviin asiakirjoihin eli tapauksiin liittyviin asiakirjoihin, jotka kansalliset jäsenet tai avustajat laativat manuaalisesti ja jotka järjestetään loogisesti.
_____________
1 EUVL C 68, 19.3.2005, s. 1.
Tarkistus 6
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
Johdanto-osan 8 d kappale (uusi)
(8 d)  Käsiteltäessä sähköpostiliikenteeseen liittyviä tietoja 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti Eurojustin olisi taattava, ettei sähköpostiviestien sisältöä ja otsikoita julkisteta.
Tarkistus 7
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
Johdanto-osan 8 e kappale (uusi)
(8 e)  Henkilöille, joihin on kohdistettu Eurojustin pyynnöstä rikostutkinta mutta joita ei ole asetettu syytteeseen, olisi annettava tieto kyseisestä tutkinnasta viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun päätös syyttämättä jättämisestä tehtiin.
Tarkistus 8
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
Johdanto-osan 8 f kappale (uusi)
(8 f)  Jäsenvaltioiden olisi taattava muutoksenhaku, kun tutkinta on suoritettu Eurojustin pyynnöstä riittämättömin perustein.
Tarkistus 9
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Päätös 2002/187/YOS
5 a artikla – 1 kohta
1.  Hätätilanteissa toteutettavia toimia varten Eurojustiin perustetaan "hätäkoordinointiyksikkö".
1.  Hätätilanteissa toteutettavia toimia varten Eurojustiin perustetaan "hätäkoordinointiyksikkö", johon on voitava saada yhteys yhden yhteyspisteen kautta.
Tarkistus 10
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Päätös 2002/187/YOS
5 a artikla – 2 kohta
2.  Hätäkoordinointiyksikköön kuuluu kustakin jäsenvaltiosta yksi edustaja, joka voi olla joko kansallinen jäsen, hänen varajäsenensä tai avustaja, jolla on oikeus toimia kansallisen jäsenen sijaisena. Hätäkoordinointiyksikköön on voitava saada yhteys ja sen on oltava toimintavalmiudessa ympärivuorokautisesti.
2.  Hätäkoordinointiyksikköön kuuluu kustakin jäsenvaltiosta yksi edustaja, joka voi olla joko kansallinen jäsen, hänen varajäsenensä tai avustaja, jolla on oikeus toimia kansallisen jäsenen sijaisena. Edustajan on voitava toimia joka päivä ympärivuorokautisesti.
Tarkistus 11
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Päätös 2002/187/YOS
5 a artikla – 3 kohta
3.  Kun oikeusyhteistyötä koskeva pyyntö on kiireellisissä tapauksissa pantava täytäntöön useissa jäsenvaltioissa, toimivaltainen viranomainen voi toimittaa sen hätätilanteiden koordinointiyksikölle hätätilanteiden koordinointiyksikössä toimivan oman jäsenvaltionsa edustajan välityksellä. Kyseisen jäsenvaltion edustaja hätätilanteiden koordinointiyksikössä toimittaa pyynnön asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille täytäntöönpanoa varten. Kun toimivaltaista kansallista viranomaista ei ole määritelty tai sitä ei voida määritellä kohtuullisessa ajassa, hätätilanteiden koordinointiyksikön jäsenellä itsellään on valtuudet panna pyyntö täytäntöön.
3.  Kun oikeusyhteistyötä koskeva pyyntö on kiireellisissä tapauksissa pantava täytäntöön useissa jäsenvaltioissa, toimivaltainen viranomainen voi toimittaa sen hätäkoordinointiyksikölle hätäkoordinointiyksikössä toimivan oman jäsenvaltionsa edustajan välityksellä. Kyseisen jäsenvaltion edustaja hätäkoordinointiyksikössä toimittaa pyynnön asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille täytäntöönpanoa varten. Kun toimivaltaista kansallista viranomaista ei voida määritellä kohtuullisessa ajassa, hätäkoordinointiyksikön jäsenellä itsellään on valtuudet panna pyyntö täytäntöön. Tällöin hätäkoordinointiyksikön asianomaisen jäsenen on ilmoitettava kollegiolle kirjallisesti ja viipymättä toteutetuista toimista sekä syistä siihen, ettei toimivaltaista kansallista viranomaista ole määritelty ajoissa.
Tarkistus 12
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Päätös 2002/187/YOS
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – vi alakohta
vi) toteuttaa erityisiä tutkintatoimenpiteitä;
Poistetaan.
Tarkistus 13
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Päätös 2002/187/YOS
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – vii alakohta
vii) toteuttaa muita perusteltuja tutkinta- tai syytetoimia;
Poistetaan.
Tarkistus 14
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Päätös 2002/187/YOS
8 artikla
Jos asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset päättävät, etteivät ne täytä 6 artiklan 1 kohdan a ja g alakohdassa, 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 7 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua pyyntöä, niiden on ilmoitettava Eurojustille päätöksensä ja sen perustelut.
1.  Jos asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset päättävät, etteivät ne täytä 6 artiklan 1 kohdan a ja g alakohdassa, 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 7 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua pyyntöä, niiden on ilmoitettava Eurojustille päätöksensä ja sen perustelut.
2.  Jäsenvaltioiden on taattava, että kansallisen toimivaltaisen viranomaisen päätös voi olla tuomioistuinvalvonnan kohteena ennen kuin se toimitetaan Eurojustille.
Tarkistus 15
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta – c alakohta
Päätös 2002/187/YOS
9 artikla – 4 kohta
4.  Eurojustin tavoitteiden saavuttamiseksi kansallisilla jäsenillä on oltava oikeus päästä rajoituksetta:
4.  Eurojustin tavoitteiden saavuttamiseksi kansallisilla jäsenillä on oltava oikeus päästä rajoituksetta
a) seuraavissa rekistereissä oleviin tietoihin:
seuraavantyyppisissä kansallisissa rekistereissä oleviin tietoihin, kun sellaisia on jäsenen kotijäsenvaltiossa, tai heillä on ainakin oltava mahdollisuus saada ne haltuunsa:
i) kansalliset rikosrekisterit,
i) rikosrekisterit
ii) pidätettyjen henkilöiden rekisterit,
ii) pidätettyjen henkilöiden rekisterit,
iii) tutkintarekisterit,
iii) tutkintarekisterit,
iv)  DNA-rekisterit.
iv)  DNA-rekisterit.
b) muihin kuin a alakohdassa tarkoitettuihin hänen jäsenvaltionsa rekistereihin, jotka sisältävät hänen tehtäviensä hoitamista varten tarvittavia tietoja.
v) muihin hänen jäsenvaltionsa rekistereihin, jotka sisältävät hänen tehtäviensä hoitamista varten tarvittavia tietoja.
Tarkistus 16
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Päätös 2002/187/YOS
9a artikla – 3 kohta
3.  Kansallisten jäsenten on kiireellisissä tapauksissa ja silloin, kun kansallista viranomaista ei ole määritelty tai sitä ei ole mahdollista määrittää riittävän nopeasti, voitava myöntää lupia valvottuihin läpilaskuihin ja koordinoida niitä.
3.  Kansallisten jäsenten on kiireellisissä tapauksissa ja silloin, kun kansallista viranomaista ei ole mahdollista määrittää riittävän nopeasti, voitava myöntää lupia valvottuihin läpilaskuihin ja koordinoida niitä. Tällöin asianomaisen kansallisen jäsenen on ilmoitettava kollegiolle kirjallisesti ja viipymättä toteutetuista toimista sekä syistä siihen, ettei toimivaltaista kansallista viranomaista ole määritelty ajoissa.
Tarkistus 17
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta – -a alakohta (uusi)
Päätös 2002/187/YOS
13 artikla – 1 kohta
-a)  Korvataan 1 kohta seuraavasti:
"1. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat vaihtaa Eurojustin kanssa kaikkia sen tehtävien suorittamisen kannalta tarpeellisia tietoja 4 ja 5 artiklan ja tässä päätöksessä vahvistettujen tietosuojaa koskevien sääntöjen mukaisesti."
Tarkistus 18
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta – b alakohta
Päätös 2002/187/YOS
13 artikla – 5 kohta
5.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden kansalliselle jäsenelle tiedotetaan hyvissä ajoin, varhaisessa vaiheessa ja heti kun tietoja on saatavilla, kaikista rikostutkinnoista, jotka koskevat kolmea tai useampaa valtiota, joista kaksi tai useampi on jäsenvaltio, jotka kuuluvat Eurojustin toimivaltaan ja jotka ovat tarpeen Eurojustin toimintojen toteuttamisen kannalta, erityisesti silloin, kun oikeusapupyyntöjä on lähetettävä samanaikaisesti useampaan valtioon, tai silloin, kun tarvitaan Eurojustin koordinointia, tai positiivisen tai negatiivisen toimivaltaristiriidan tapauksessa. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että raportointivelvollisuutta valvotaan kansallisella tasolla.
5.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden kansalliselle jäsenelle tiedotetaan hyvissä ajoin, varhaisessa vaiheessa ja heti kun tietoja on saatavilla kaikista tapauksista, jotka koskevat kolmea tai useampaa jäsenvaltiota, ja joiden osalta pyynnöt tai päätökset oikeudellisesta yhteistyöstä, mukaan lukien vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamiseen tarkoitetut välineet, on toimitettu vähintään kahdelle jäsenvaltiolle.
Tarkistus 19
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta – b alakohta
Päätös 2002/187/YOS
13 artikla – 6 kohta
6.  Ensimmäisessä vaiheessa jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön 5 kohta seuraaviin rikoksiin liittyvien tapausten osalta:
6.  Ensimmäisessä vaiheessa jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön 5 kohta seuraaviin rikoksiin liittyvien tapausten osalta:
a) huumausaineiden laiton kauppa,
a) huumausaineiden laiton kauppa,
a a) lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia,
b) ihmiskauppa ja aseiden laiton kauppa,
b) ihmiskauppa ja aseiden laiton kauppa,
c) ydinjätteiden laiton kauppa,
c) ydinjätteiden laiton kauppa,
d) taide-esineiden laiton kauppa,
d) taide-esineiden laiton kauppa,
e) suojeltujen eläinlajien laiton kauppa,
e) suojeltujen eläinlajien laiton kauppa,
f) ihmisen elinten laiton kauppa,
f) ihmisen elinten laiton kauppa,
g) rahanpesu,
g) rahanpesu,
h) petokset, mukaan lukien yhteisön taloudellisiin etuihin kohdistuvat petokset,
h) petokset, mukaan lukien yhteisön taloudellisiin etuihin kohdistuvat petokset,
i) rahan, mukaan lukien euron, väärentäminen,
i) rahan, mukaan lukien euron, väärentäminen,
j) terrorismi, mukaan lukien terrorismin rahoittaminen,
j) terrorismi, mukaan lukien terrorismin rahoittaminen,
k) ympäristörikollisuus,
k) ympäristörikollisuus,
l) muut järjestäytyneen rikollisuuden muodot.
l) muut rikollisuuden muodot, kun on olemassa tosiasioihin perustuvaa näyttöä siitä, että tähän liittyy järjestäytynyttä rikollisuutta tai vakavia rikoksia.
Tarkistus 20
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta – b alakohta
Päätös 2002/187/YOS
13 artikla – 8 kohta
8.  Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että niiden kansallisille jäsenille tiedotetaan myös:
8.  Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että niiden kansallisille jäsenille tiedotetaan myös:
a) kaikki perustamissopimuksen VI osaston nojalla hyväksyttyihin välineisiin liittyvää oikeudellista yhteistyötä koskevat pyynnöt, mukaan lukien välineet, joilla sovelletaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta, jotka niiden toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet tapauksissa, joissa on osallisina vähintään kolme valtiota, joista kaksi tai useampi on jäsenvaltio,
a) tapauksista, joissa on ilmennyt tai todennäköisesti ilmenee toimivaltaristiriitoja,
b) kaikki valvotut läpilaskut ja peitetoimet, jotka koskevat vähintään kolmea valtiota, joista vähintään kaksi on jäsenvaltioita,
b) kaikista valvotuista läpilaskuista ja peitetoimista, jotka koskevat vähintään kolmea valtiota, joista vähintään kaksi on jäsenvaltioita,
c) perustamissopimuksen VI osaston nojalla hyväksyttyjä välineitä koskevaa oikeudellista yhteistyötä koskevista pyynnöistä kieltäytyminen, myös sellaisten välineiden osalta, joilla sovelletaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta,
c) toistuvista vaikeuksista panna täytäntöön oikeudellista yhteistyötä koskevia pyyntöjä ja päätöksiä, myös sellaisten välineiden osalta, joilla sovelletaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta.
d) kaikki muusta kuin jäsenvaltiosta saadut keskinäistä oikeusapua koskevat pyynnöt, kun ilmenee, että pyynnöt ovat osa tutkimusta, johon kuuluu muitakin pyyntöjä, joita kyseinen muu kuin jäsenvaltio on esittänyt vähintään kahdelle muulle jäsenvaltiolle.
Tarkistus 21
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta – b alakohta
Päätös 2002/187/YOS
13 artikla – 9 kohta
9.  Toimivaltaisten viranomaisten on lisäksi toimitettava kansalliselle jäsenelle kaikki muut tiedot, jotka kansallinen jäsen katsoo tarpeellisiksi tehtäviensä suorittamista varten.
Poistetaan.
Tarkistus 22
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta – b alakohta
Päätös 2002/187/YOS
13 artikla – 10 a kohta (uusi)
10 a.  Komissio laatii ...* mennessä Eurojustin toimittamien tietojen perusteella kertomuksen tämän artiklan täytäntöönpanosta ja liittää siihen tarvittaessa ehdotuksia, mukaan lukien ehdotukset, jotka liittyvät muiden kuin 6 kohdassa mainittujen rikosten lisäämiseen.
____________
* Kolme vuotta tämän päätöksen voimaantulopäivästä.
Tarkistus 23
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Päätös 2002/187/YOS
14 artikla – 4 kohta; 16 artikla – 1 kohta
13)  Korvataan 14 artiklan 4 kohdassa ja 16 artiklan 1 kohdassa oleva sana "rekisteri" ilmauksella "asiainhallintajärjestelmä, joka sisältää".
Poistetaan.
Tarkistus 24
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Päätös 2002/187/YOS
15 artikla – 4 kohta; 16 artikla – 1 ja 2 kohta
14)  Korvataan 15 artiklan 4 kohdassa sekä 16 artiklan 1 ja 2 kohdassa oleva sana "rekisteri" sanalla "asiainhallintajärjestelmä".
Poistetaan.
Tarkistus 25
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 15 kohta – a alakohta– i alakohta
Päätös 2002/187/YOS
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Eurojust saa 14 artiklan 1 kohdan mukaisessa tietojenkäsittelyssä käsitellä henkilötietoja, jotka koskevat henkilöitä, joiden osalta asianomaisten jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön perusteella on käynnistetty rikostutkinta tai syytetoimet seuraavista yhdestä tai useammasta 4 artiklassa määritellystä rikollisuuden lajista ja rikoksesta, kuten:
1.  Eurojust saa 14 artiklan 1 kohdan mukaisessa tietojenkäsittelyssä käsitellä ainoastaan seuraavia henkilötietoja, jotka koskevat henkilöitä, joiden osalta asianomaisten jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön perusteella on käynnistetty rikostutkinta tai syytetoimet seuraavista yhdestä tai useammasta 4 artiklassa määritellystä rikollisuuden lajista ja rikoksesta:
Tarkistus 26
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 15 kohta – a alakohta– ii alakohta
Päätös 2002/187/YOS
15 artikla – 1 kohta – l alakohta
l) puhelinnumerot, ajoneuvojen rekisteritiedot, sähköpostiosoitteet, puhelin- ja sähköpostiliikennettä koskevat tiedot, DNA-rekisterit ja valokuvat.
l)   DNA-tunnisteet eli kirjain- tai numerokoodit, jotka esittävät ihmisen analysoidun DNA-näytteen koodaamattoman osan tunnistamisen mahdollistavia ominaisuuksia eli DNA:n eri kohtien (loci) erityistä kemiallista muotoa, ja
l a) valokuvat;
l b) puhelinnumerot;
l c) puhelin- ja sähköpostiliikennettä koskevat tiedot sisällön välittämistä lukuun ottamatta,
l d) sähköpostiosoitteet;
l e) ajoneuvojen rekisteritiedot.
Tarkistus 27
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 15 kohta – b alakohta
Päätös 2002/187/YOS
15 artikla – 2 kohta
b)  Poistetaan 2 kohdasta sana "ainoastaan".
Poistetaan.
Tarkistus 28
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 17 a kohta (uusi)
Päätös 2002/187/YOS
23 artikla – 12 kohta
17 a)  Korvataan 23 artiklan 12 kohta seuraavasti:
"12. Yhteinen valvontaviranomainen antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain kertomuksen."
Tarkistus 29
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta – a alakohta
Päätös 2002/187/YOS
26 artikla – 1 a kohta
1 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kollegio pystyy tosiasiallisesti avaamaan Europolin analyysitietokannan ja että se voi osallistua tietokannan toimintaan.
1 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kollegio pystyy tosiasiallisesti avaamaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen (Europol-yleissopimus)1 10 artiklassa tarkoitetun Europolin analyysitietokannan ja että se voi osallistua tietokannan toimintaan.
_____________
1 EYVL C 316, 27.11.1995, s. 2.
Tarkistus 30
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta – b alakohta
Päätös 2002/187/YOS
26 artikla – 2 kohta – b alakohta
b)  Rajoittamatta tämän päätöksen 13 artiklan soveltamista, ja päätöksen …/…/YOS 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti Euroopan oikeudellisen verkoston yhteysviranomaiset tiedottavat tapauskohtaisesti Eurojustille tapauksista, joissa on mukana kaksi jäsenvaltiota ja jotka kuuluvat Eurojustin toimivaltaan:
b)  Rajoittamatta tämän päätöksen 13 artiklan soveltamista, ja päätöksen …/…/YOS 4 artiklan mukaisesti Euroopan oikeudellisen verkoston yhteysviranomaiset tiedottavat tapauskohtaisesti Eurojustin kansallisille jäsenilleen kaikista muista tapauksista, joiden käsittelyyn verkostolla katsotaan olevan paremmat mahdollisuudet.
– tapauksissa, joissa saattaa ilmetä tuomiovaltaa koskevia ristiriitoja,
tai
– tapauksissa, jotka liittyvät perustamissopimuksen VI osaston nojalla hyväksyttyjen välineitä koskevaa oikeudellista yhteistyötä koskevien pyyntöjen täyttämättä jättämiseen, mukaan lukien välineet, joilla sovelletaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatteetta,
Euroopan oikeudellisen verkoston yhteysviranomaisen on myös tiedotettava tapauskohtaisesti Eurojustille kaikista tapauksista, jotka kuuluvat Eurojustin toimivaltaan ja joissa on osallisina vähintään kolme jäsenvaltiota.
Kansallisten jäsenten on tiedotettava tapauskohtaisesti Euroopan oikeudellisen verkoston yhteysviranomaisille kaikista tapauksista, joiden käsittelyyn verkostolla katsotaan olevan paremmat mahdollisuudet.
Kansallisten jäsenten on tiedotettava tapauskohtaisesti Euroopan oikeudellisen verkoston kansallisille yhteyshenkilöille kaikista tapauksista, joiden käsittelyyn verkostolla katsotaan olevan paremmat mahdollisuudet.
Tarkistus 31
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 19 a kohta (uusi)
Päätös 2002/187/YOS
27 artikla – 4 kohta
19 a)  Korvataan 27 artiklan 4 kohta seuraavasti:
"4. Henkilötietoja voidaan toimittaa Eurojustista niiden kolmansien valtioiden 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuille elimille ja 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuille viranomaisille, jotka eivät ole 28 päivänä tammikuuta 1981 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen sopimuspuolia, ainoastaan jos tietosuojan vastaavasta, riittävästä tasosta, jota arvioidaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa Eurojustissa koskevan työjärjestyksen 28 artiklan 3 kohdan mukaisesti, on huolehdittu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan soveltamista."
Tarkistus 32
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 19 b kohta (uusi)
Päätös 2002/187/YOS
27 artikla – 5 a kohta (uusi)
19 b)  Lisätään 27 artiklan 5 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:
"5 a. Yhteinen valvontaviranomainen arvioi kahden vuoden välein yhdessä asianomaisen 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetun kolmannen valtion tai elimen kanssa vaihdettavien tietojen suojaa koskevan asianomaisen yhteistyösopimuksen määräysten täytäntöönpanoa. Arviointikertomus toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle."
Tarkistus 33
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 22 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Päätös 2002/187/YOS
32 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
korvataan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:
"1. Puheenjohtaja antaa kollegion puolesta vuosittain Euroopan parlamentille ja neuvostolle kirjallisesti [...] selvityksen Eurojustin toiminnasta ja hallinnosta, myös talousarvion osalta."
Tarkistus 34
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 22 kohta – 1 b alakohta (uusi)
Päätös 2002/187/YOS
32 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
- korvataan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:
"Tätä varten kollegio valmistelee vuosikertomuksen Eurojustin toiminnasta ja Eurojustin toiminnassa esille tulleista kriminaalipolitiikan ongelmista unionissa. Tässä kertomuksessa Eurojust arvioi myös tilanteita, joissa kansalliset jäsenet ovat käyttäneet 5 a artiklan 3 kohdassa ja 9 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettua toimivaltaansa. Kertomuksessa voidaan myös tehdä ehdotuksia oikeudellisen yhteistyön parantamiseksi rikosasioissa".
Tarkistus 35
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 22 kohta – 1 c alakohta (uusi)
Päätös 2002/187/YOS
32 artikla – 2 kohta
- korvataan 2 kohta seuraavasti:
"2. Yhteisen valvontaelimen edustaja antaa vuosittain Euroopan parlamentille kertomuksen [...] toiminnastaan."
Tarkistus 36
Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite – muutossäädös
1 artikla – 26 kohta
Päätös 2002/187/YOS
42 artikla – 2 kohta
2.  Komissio tarkastelee säännöllisesti, miten jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön tämän päätöksen, ja toimittaa siitä neuvostolle selvityksen sekä tarvittaessa oikeudellisen yhteistyön ja Eurojustin toiminnan parantamiseksi tarvittavia ehdotuksia. Tämä koskee erityisesti Eurojustin valmiuksia tukea jäsenvaltioita terrorismin torjunnassa.
2.  Komissio tarkastelee säännöllisesti, miten jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön tämän päätöksen, ja toimittaa siitä Euroopan parlamentille ja neuvostolle selvityksen sekä tarvittaessa oikeudellisen yhteistyön ja Eurojustin toiminnan parantamiseksi tarvittavia ehdotuksia. Tämä koskee erityisesti Eurojustin valmiuksia tukea jäsenvaltioita terrorismin torjunnassa.

Dublinin yleissopimukseen perustuvan järjestelmän arviointi
PDF 137kWORD 59k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. syyskuuta 2008 Dublinin yleissopimukseen perustuvan järjestelmän arvioinnista (2007/2262(INI))
P6_TA(2008)0385A6-0287/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisten johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, 18 päivänä helmikuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 343/2003 ("Dublin-asetus")(1),

–   ottaa huomioon Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi 11 päivänä joulukuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2725/2000("Eurodac-asetus")(2),

–   ottaa huomioon kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun sisällöstä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/83/EY(3),

–   ottaa huomioon turvapaikanhakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vähimmäisvaatimuksista 27 päivänä tammikuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/9/EY(4) ("vastaanottodirektiivi"),

–   ottaa huomioon muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista sekä ulkomaisia työntekijöitä koskevien tilastojen laatimisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 311/76 kumoamisesta 11 päivänä heinäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 862/2007(5),

–   ottaa huomioon neuvoston päätelmät jäsenvaltioiden poliisin ja lainvalvontaviranomaisten sekä Europolin pääsystä Eurodac-järjestelmään(6),

–   ottaa huomioon Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta vuosiksi 2008–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa ja neuvoston päätöksen 2004/904/EY kumoamisesta 23 päivänä toukokuuta 2007 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 573/2007/EY(7),

–   ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2006 antamansa päätöslauselman pakolaisten tilanteesta Maltalla(8),

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan käynneistään useiden jäsenvaltioiden säilöönottokeskuksissa laatimat mietinnöt,

–   ottaa huomioon 21. kesäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman turvapaikka-asioista: käytännön yhteistyö, päätöksenteon laatu yhteisessä eurooppalaisessa turvapaikkajärjestelmässä(9),

–   ottaa huomioon 16. tammikuuta 2008 antamansa päätöslauselman: Tavoitteena lasten oikeuksia koskeva EU:n strategia(10),

–   ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2008 antamansa päätöslauselman Iranin kansalaisen Seyed Mehdi Kazemin tapauksesta(11),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0287/2008),

A.   ottaa huomioon, että jokaisella turvapaikanhakijalla on oikeus saada hakemuksensa käsitellyksi yksilöllisesti ja perusteellisesti,

B.   ottaa huomioon, että turvapaikkalainsäädäntö ja -käytäntö vaihtelevat yhä laajasti maittain ja että tämän seurauksena turvapaikanhakijoita kohdellaan eri tavoin Dublinin yleissopimukseen liittyneissä eri valtioissa,

C.   ottaa huomioon, että Dublinin yleissopimukseen perustuva järjestelmä perustuu muun muassa keskinäiseen luottamukseen ja luotettavuuteen, ja jos nämä edellytykset eivät täyty eli jos tietojenkeruussa on vakavia puutteita tai päätöksenteossa on epäjohdonmukaisuuksia tietyissä jäsenvaltioissa, koko järjestelmä kärsii,

D.   ottaa huomioon, että on olemassa todisteita siitä, että joissakin jäsenvaltioissa ei tosiasiallisesti taata pääsyä pakolaisaseman määrittämistä koskeviin menettelyihin,

E.   ottaa huomioon, että jotkin valtiot eivät sovella vastaanottodirektiiviä tehokkaasti joko turvapaikanhakijoihin, jotka odottavat siirtoa toiseen jäsenvaltioon Dublin-asetuksen mukaisesti, tai palautettaessa turvapaikanhakijaa vastuussa olevaan jäsenvaltioon,

F.   katsoo, että joissakin jäsenvaltioissa Dublinin yleissopimukseen perustuvan järjestelmän soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ohjataan automaattisesti säilöönottokeskuksiin,

G.   ottaa huomioon, että moninkertaisten pyyntöjen korkea määrä ja toteutuneiden siirtojen alhainen määrä viittaavat Dublinin yleissopimukseen perustuvan järjestelmän puutteisiin ja tarpeeseen perustaa EU:n yhteinen turvapaikkajärjestelmä,

H.   ottaa huomioon, että Dublin-asetuksen asianmukainen täytäntöönpano voi johtaa vastuun epätasaiseen jakautumiseen suojelua hakevien henkilöiden osalta maantieteellisen sijainnin takia maahanmuuttovirroille erityisen alttiina olevien jäsenvaltioiden haitaksi,

I.   ottaa huomioon, että komission arvioinnista käy ilmi, että unionin rajoilla sijaitsevat kolmetoista jäsenvaltiota joutuivat vuonna 2005 kohtaamaan enenevässä määrin Dublinin yleissopimukseen perustuvan järjestelmän asettamia haasteita,

J.   ottaa huomioon, että eteläisten jäsenvaltioiden on otettava vastaan turvapaikkahakemuksia matkalla Eurooppaan vaaratilanteeseen joutuneilta laittomilta maahanmuuttajilta, jotka on pelastettu,

K.   ottaa huomioon, että eteläisten jäsenvaltioiden on hyväksyttävä sellaisten laittomien maahanmuuttajien turvapaikkahakemuksia, jotka eivät ole saaneet apua kolmansilta mailta, jotka ovat kansainvälisen oikeuden mukaan velvollisia tarjoamaan apua,

L.   ottaa huomioon, että jäsenvaltioilla ei ehkä ole kiinnostusta noudattaa velvoitetta rekisteröidä laittomasti maahan tulevat henkilöt Eurodac-tietokantaan, sillä tämä voi johtaa käsiteltävien turvapaikkahakemusten määrän kasvuun,

M.   ottaa huomioon, että Dublin-asetuksella perustetaan järjestelmä, jolla määritetään hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, mutta sitä ei alun perin luotu rasitusten jakamista koskevaksi mekanismiksi ja siksi se ei voi sellaisena toimia,

N.   pitää välttämättömänä, että Dublinin yleissopimukseen perustuvan järjestelmän arviointiin liitetään aina konkreettinen, pysyvä, tasapuolinen ja toimiva rasitustenjakomekanismi,

O.   ottaa huomioon, että Dublinin yleissopimukseen perustuvaan järjestelmään sisältyvä ensimmäisen maahantulomaan kriteeri luo voimakkaita paineita rajajäsenvaltioille,

P.   ottaa huomioon, että tiettyjen kolmansien maiden kansalaisten osalta pakolaisaseman tunnustamisen määrät vaihtelevat jäsenvaltioissa noin 0 prosentista 90 prosenttiin,

Q.   katsoo, että on olennaista, että hakemuksia tekeville henkilöille tiedotetaan perusteellisesti Dublin-menettelystä ja sen mahdollisista seurauksista kielellä, jota he ymmärtävät,

R.   ottaa huomioon, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan 24 artiklan 2 kohdassa määrätään, että kaikissa lasta koskevissa viranomaisten tai yksityisten laitosten toimissa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu,

S.   ottaa huomioon, että vaikka perheen yhtenäisyys on mainittu ensimmäiseksi Dublin-asetuksessa sovellettavien perusteiden hierarkiassa, kyseistä säännöstä ei useinkaan sovelleta,

T.   katsoo, että siirtoja koskevat tilastotiedot eivät ole riittävän tarkkoja, sillä niistä ei käy ilmi esimerkiksi turvapaikanhakijaa koskevien rajan luvattomaan ylitykseen perustuvien vastaanottopyyntöjen lukumääriä tai vastaanotto- ja takaisinottopyyntöjen välistä suhdetta,

U.   ottaa huomioon, että yhdeksän uutta jäsenvaltiota ilmoitti vuonna 2005 rekisteröineensä enemmän "maahantulijoiden" siirtoja Dublin-asetuksen soveltamiseksi, kun taas jäsenvaltiot, jotka eivät ole unionin ulkorajalla, ilmoittivat rekisteröineensä enemmän "maasta poistuneiden" siirtoja,

V.   ottaa huomioon, ettei komissio ole kyennyt arvioimaan Dublinin yleissopimukseen perustuvan järjestelmän kustannuksia ja että tämä kustannustieto olisi tärkeä järjestelmän tehokkuuden arvioimiseksi,

W.   ottaa huomioon, että oikeus- ja sisäasiain neuvoston Luxemburgissa 12. ja 13. kesäkuuta 2007 pidetyssä kokouksessa komissiota pyydettiin mahdollisimman pian muuttamaan Eurodac-asetusta tarkoituksena mahdollistaa jäsenvaltioiden poliisin ja lainvalvontaviranomaisten sekä Europolin pääsy tietyin edellytyksin Eurodac-tietokantaan, joka on alun perin tarkoitettu Dublin-asetuksen täytäntöönpanovälineeksi,

Järjestelmän tehokkuus ja velvoitteiden jakaminen

1.   uskoo vahvasti, että jollei saada aikaan tyydyttävää ja yhdenmukaista suojelun tasoa koko Euroopan unionissa, Dublinin yleissopimukseen perustuva järjestelmä tuottaa aina epätyydyttäviä tuloksia sekä teknisestä että inhimillisestä näkökulmasta katsottuna, ja turvapaikanhakijoilla tulee edelleen olemaan perusteltuja syitä haluta tehdä hakemus tietyssä jäsenvaltiossa hyödyntääkseen heidän kannaltaan kaikkein edullisinta kansallista päätöksentekoa;

2.   uskoo vakaasti, että ilman todellista EU:n yhteistä turvapaikkajärjestelmää ja yhtenäistä turvapaikkamenettelyä Dublinin yleissopimukseen perustuva järjestelmä on edelleen epätasa-arvoinen sekä turvapaikanhakijoille että joillekin jäsenvaltioille;

3.   toteaa jälleen, että on olemassa pikainen tarve parantaa päätöksentekomenettelyn laatua ja johdonmukaisuutta; on vakuuttunut siitä, että Euroopan turvapaikanhakijoiden tukivirastolla voisi olla merkittävä tehtävä tässä suhteessa esimerkiksi koulutuksen tarjoamisessa korkeiden yhteisten standardien alalla sekä asiantuntijatukijärjestelmien tarjoamisessa;

4.   kehottaa komissiota harkitsemaan tapoja antaa Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetulle (UNHCR) suoraa rahoitusta hankekohtaisen rahoituksen täydennykseksi, jotta se voi tehostaa seuranta- ja neuvoa-antavaa työtänsä EU:ssa ja kehittää edelleen menetelmiä, joilla tuetaan kansallisia viranomaisia niiden pyrkiessä parantamaan päätöksenteon laatua;

5.   kehottaa komissiota esittämään ehdotuksia rasitusten jakamista koskevasta mekanismeista, jotka voitaisiin ottaa käyttöön helpottamaan tiettyihin jäsenvaltioihin, erityisesti rajajäsenvaltioihin, mahdollisesti kohdistuvaa kohtuutonta rasitusta mutta jotka eivät sovi Dublinin yleissopimukseen perustuvaan järjestelmään;

6.   kehottaa komissiota harkitsemaan ennen EU:n rasitustenjakomekanismin käyttöönottoa muiden kuin rahoitusmekanismien sisällyttämistä Dublin-asetukseen tarkoituksena korjata asetuksen soveltamisesta unionin ulkorajoilla sijaitseville pienille jäsenvaltioille aiheutuvia haittoja;

7.   kehottaa komissiota luomaan sitovan menettelyn, jolla lopetetaan turvapaikanhakijoiden siirto jäsenvaltioihin, jotka eivät takaa hakemusten täysimääräistä ja oikeudenmukaista käsittelyä, sekä ryhtymään järjestelmällisiin toimiin kyseisiä valtioita vastaan;

8.   kehottaa komissiota luomaan mielekkäät kahdenväliset työsuhteet Libyan kaltaisiin kolmansiin maihin yhteistyön edistämiseksi ja sen varmistamiseksi että kolmannet maat täyttävät pakolaisten oikeusasemaa koskevaa 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehtyä Geneven yleissopimusta ja merillä tapahtuvia pelastustoimia koskevat kansainväliset oikeudelliset velvollisuutensa;

Turvapaikanhakijoiden oikeudet

9.   kehottaa komissiota sisällyttämään uuteen asetukseen selkeämmät ja tiukemmat säännökset keinoista, joilla suojelua hakeville henkilöille kerrotaan Dublin-asetuksen seurauksista, ja harkitsemaan vakiomuotoisen esitteen laatimista, joka voitaisiin kääntää tietyille kielille ja jakaa kaikkiin jäsenvaltioihin ja jossa olisi otettava huomioon myös luku- ja kirjoitustaito yksilötasolla;

10.   kehottaa komissiota muuttamaan Dublin-asetuksen vastaanottoa ja takaisinottoa koskevia 19 ja 20 artiklaa, jotta hakijoilla olisi automaattisesti oikeus muutoksenhakuun, jolla on lykkäävä vaikutus, päätöksestä, jossa vastuu siirretään toiselle jäsenvaltiolle Dublin-asetuksen mukaisesti;

11.   toistaa jälleen, että palauttamiskiellon periaatteen pitäisi olla yksi yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän kulmakivistä, ja vaatii, että Dublin-asetuksen täytäntöönpano ei saisi koskaan johtaa siihen, että hakemusta ei käsitellä menettelyllisistä syistä ja että käsittelyä ei aloiteta uudestaan alkuperäisen hakemuksen tarkastelemiseksi täysimääräisesti ja oikeudenmukaisesti Dublin-menettelyn perusteella tehdyn siirron jälkeen; katsoo, että tämä pitäisi ilmaista selvästi asetuksessa;

12.   katsoo, että jäsenvaltioiden välistä tietojenvaihtoa olisi parannettava, erityisesti siirrettävien henkilöiden erityisen sairaanhoidon tarpeen osalta;

13.   kehottaa komissiota Dublinin yleissopimukseen perustuvan järjestelmän soveltamiseksi arvioimaan mahdollisuutta siirtää toiseen jäsenvaltioon siirtoa pyytänyt henkilö tämän alkuperämaahan yksinomaan silloin, jos hän sitä nimenomaisesti pyytää, ja siten, että menettelyä koskevia oikeuksia noudatetaan täysimääräisesti;

Perheiden yhdistäminen ja lapsen etua koskeva periaate

14.   suosittelee, että Euroopan unionin tasolla annetaan iänmääritystä koskevat yleiset suuntaviivat ja että epäselvissä tapauksissa asiaa pitäisi tulkita lapsen edun mukaisesti;

15.   muistuttaa, että kaikissa lasta koskevissa päätöksissä on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu; katsoo, että ilman huoltajaa maahan tulleilta lapsilta ei pidä koskaan riistää vapautta tai siirtää toiseen jäsenvaltioon, paitsi perheen yhdistämisen tapauksessa, ja että jos tällainen siirto on tarpeen, lapselle on järjestettävä asianmukainen edustus ja hänen mukanaan on oltava aikuinen koko menettelyn ajan; suhtautuu näin ollen myönteisesti komission aikomukseen selventää edelleen Dublinin sääntöjen sovellettavuutta ilman huoltajaa maahan saapuviin alaikäisiin;

16.   pitää valitettavana, että perheenjäsenen määritelmä voimassa olevassa asetuksessa on liian suppea, ja kehottaa komissiota laajentamaan nykyistä määritelmää koskemaan kaikkia läheisiä sukulaisia ja pitkäaikaisia kumppaneita, erityisesti niitä, jotka eivät saa muuta perheen tukea, ja aikuisia lapsia, jotka eivät pysty huolehtimaan itsestään;

17.   suhtautuu myönteisesti komission aikomukseen laajentaa Dublin-asetuksen soveltamisalaa sisällyttämällä siihen toissijainen suojelu, sillä tämän avulla toissijaista suojelua hakevat henkilöt voivat siirtyä perheenjäsentensä luo, jos näille on myönnetty tämäntyyppinen suojelu tai jos he pyytävät sitä toisessa jäsenvaltiossa;

Säilöönotto

18.   kehottaa komissiota lisäämään säännöksen, jonka mukaan Dublin-turvapaikanhakijoiden säilöönottoon voitaisiin turvautua vasta viime kädessä ja jossa täten määritettäisiin säilöönoton käyttöä koskevat perusteet ja vaadittavat menettelylliset turvatoimet;

19.   kehottaa komissiota toteamaan Dublin-asetuksessa yksiselitteisesti, että Dublin-menettelyn alaisilla turvapaikanhakijoilla on oikeus samanlaisiin vastaanotto-olosuhteisiin kuin muilla turvapaikanhakijoilla vastaanottodirektiivin – jossa säädetään yleisesti muun muassa aineellisista vastaanotto-olosuhteista, terveydenhuollosta, liikkumisvapaudesta ja alaikäisten koulunkäynnistä – 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

Humanitaarinen lauseke ja suvereniteettilauseke

20.   katsoo, että Dublin-asetuksen 15 artiklassa oleva humanitaarinen lauseke antaa huomattavan liikkumavaran Dublin yleissopimukseen perustuvalle järjestelmälle, mutta sitä pitäisi soveltaa laajemmin, jotta estettäisiin perheille erosta aiheutuvaa aiheetonta kärsimystä;

21.   katsoo, että jos turvapaikanhakija on erityisen haavoittuvassa tilassa vakavan sairauden tai vamman, korkean iän tai raskauden takia ja hän on siksi riippuvainen muun kuin hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion alueella olevan sukulaisen avusta, hänet voidaan mahdollisuuksien rajoissa saattaa yhteen kyseisen sukulaisen kanssa; kehottaa komissiota harkitsemaan 15 artiklan 2 kohdan humanitaarisen lausekkeen säännösten tekemistä pakollisiksi;

22.   katsoo, että Punaisen ristin ja Punaisen puolikuun kaltaiset järjestöt olisi velvoitettava aktiivisesti huolehtimaan perheenjäsenten jäljittämisestä;

23.   suhtautuu myönteisesti komission aikomukseen määrittää tarkemmin suvereniteettilausekkeen soveltamista koskevat olosuhteet ja menettelyt, erityisesti turvapaikanhakijan suostumusta koskevan ehdon käyttöönottamiseksi;

Tietojen kerääminen ja Eurodac

24.   ilmaisee olevansa huolestunut komission suorittamassa Dublinin yleissopimukseen perustuvan järjestelmän arvioinnissa ilmenneistä eroista ja puutteista tietojen keräämisessä, erityisesti ilman lupaa unionin rajat ylittävien henkilöiden sormenjälkien ottamisessa, mikä herättää vakavia epäilyjä järjestelmän pätevyydestä; luottaa siihen, että edellä mainittu muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista annettu asetus (EY) N:o 862/2007 antaa sidosryhmille tarkemman kuvan Dublinin yleissopimukseen perustuvan järjestelmän ja muiden kansainvälistä suojelua koskevien yhteisön välineiden toiminnasta;

25.   ilmaisee huolensa siitä, ettei Dublinin yleissopimukseen perustuvan järjestelmän kustannuksista ole tällä hetkellä saatavilla arvioita; kehottaa komissiota korjaamaan tämän ongelman, sillä kustannusarviolla on tärkeä osa järjestelmän arvioinnissa;

26.   panee kiinnostuneena merkille komission ilmaisemat huolenaiheet Eurodac-keskusyksikköön lähetettyjen tietojen keräämisestä ja laadusta sekä tiettyjen tietojen poistamisesta koskevan velvoitteen ja henkilötietojen suojelua koskevien sääntöjen noudattamatta jättämisestä; katsoo, että näitä puutteita, jotka kyseenalaistavat Eurodacin luotettavuuden, pitäisi käsitellä asianmukaisesti ennen kuin tietokannan muuta käyttöä suunnitellaan;

27.   katsoo, että kunkin jäsenvaltion olisi ilmoitettava kattavassa luettelossa ne virastot ja viranomaiset, joilla on pääsy Eurodac-järjestelmän tietoihin, sekä tietojen käyttötarkoitus, jotta estetään tietojen laiton käyttö;

28.   korostaa, että Eurodac-tietokantaan pääsyn laajentaminen koskemaan jäsenvaltioiden poliisia ja lainvalvontaviranomaisia sekä Europolia sisältää riskin, että tiedot leviävät kolmansiin maihin, millä voi olla kielteisiä vaikutuksia turvapaikanhakijoille ja heidän perheilleen; on vakuuttunut, että tämä lisäisi myös turvapaikanhakijoiden leimautumisen riskiä;

o
o   o

29.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL L 50, 25.2.2003, s. 1.
(2) EYVL L 316, 15.12.2000, s. 1.
(3) EUVL L 304, 30.9.2004, s. 12.
(4) EUVL L 31, 6.2.2003, s. 18.
(5) EUVL L 199, 31.7.2007, s. 23.
(6) Oikeus- ja sisäasioiden neuvoston 2807. kokous Luxemburgissa 12. ja 13. kesäkuuta 2007.
(7) EUVL L 144, 6.6.2007, s. 1.
(8) EUVL C 293 E, 2.12.2006, s. 301.
(9) EUVL C 146 E, 12.6.2008, s. 364.
(10) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0012.
(11) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0107.


Tietyt liikennevakuutuskysymykset
PDF 121kWORD 48k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. syyskuuta 2008 tietyistä liikennevakuutuskysymyksistä (2007/2258(INI))
P6_TA(2008)0386A6-0249/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission lopullisen kertomuksen tietyistä liikennevakuutuskysymyksistä (KOM(2007)0207) ("komission kertomus"),

–   ottaa huomioon moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevien jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen lähentämisestä 16. toukokuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/26/EY (Neljäs liikennevakuutusdirektiivi)(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A6-0249/2008),

A.   ottaa huomioon, että henkilöiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa on erityisesti kahden viimeisimmän laajentumisen ja vastaavan Schengen-alueen laajentumisen yhteydessä johtanut valtioiden välillä ammatillisista ja yksityisistä syistä liikkuvien henkilöiden ja ajoneuvojen määrän nopeaan kasvuun,

B.   katsoo, että ensisijainen tavoite onnettomuuksien uhrien suojelusta edellyttää selkeää, täsmällistä ja tehokasta liikennevakuutuslainsäädäntöä EU:n tasolla,

C.   ottaa huomioon, että neljännessä liikennevakuutusdirektiivissä komissiota kehotettiin antamaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus perustellun tarjouksen tai vastauksen antamismenettelyyn liittyvien kansallisten seuraamusten tehokkuudesta ja niiden vastaavuudesta ja tekemään tarvittaessa ehdotuksia,

D.   ottaa huomioon, että komission kertomuksessa tarkastellaan kansallisia seuraamussäännöksiä, korvausedustajajärjestelmän tehokkuutta ja tieliikenneonnettomuuksien potentiaalisten uhrien hankittavissa olevan vapaaehtoisen oikeusturvavakuutuksen saatavuutta,

E.   ottaa huomioon, että neljännen liikennevakuutusdirektiivin 4 artiklan 6 kohdassa säädetään perustellun tarjouksen antamismenettelystä, jonka mukaan ulkomailla sattuneiden auto-onnettomuuksien uhreilla on oikeus hakea korvausta asuinmaassaan nimetyltä vakuutuksenantajan korvausedustajalta,

F.   ottaa huomioon, että uhrin on saatava perusteltu vastaus vakuutuksenantajalta kolmen kuukauden kuluessa seuraamusten uhalla,

G.   katsoo, että kyseisen säännöksen toimivuudesta tarvitaan vielä selvitystä,

H.   katsoo, että komission on otettava täysimääräisesti huomioon EU:n laajentuminen, kun se panee täytäntöön EU:n politiikkaa, ja sen on erityisesti otettava huomioon liikennevakuutusten suhteellisen korkea hinta uusissa jäsenvaltioissa,

I.   ottaa huomioon, että perustellun tarjouksen tai vastauksen antamismenettelyyn liittyviä erilaisia seuraamussäännöksiä on pantu täytäntöön jäsenvaltioissa,

J.   ottaa huomioon, että kansallisten viranomaisten kuulemiset, myös uusissa jäsenvaltioissa, ovat vahvistaneet, että tämänhetkiset seuraamussäännökset, sikäli kuin niitä on annettu, ovat asianmukaisia ja että niiden täytäntöönpano on tehokasta kaikkialla EU:ssa,

K.   ottaa kuitenkin huomioon, että eräissä jäsenvaltioissa ei ole voimassa erityisiä seuraamuksia vaan nojaudutaan pelkästään siihen, että vakuutuslaitoksen on maksettava korvaussummasta lakisääteistä korkoa, jos perusteltua tarjousta tai vastausta ei ole annettu kolmen kuukauden kuluessa;

L.   katsoo, että korvausedustajajärjestelmä on suhteellisen tunnettu suurimmassa osassa EU:n jäsenvaltioita,

M.   ottaa huomioon, että arvioidessaan, miten hyvin kansalaiset tuntevat korvausedustajajärjestelmän, Euroopan komissio kuuli vain jäsenvaltioita ja vakuutusalan edustajia eikä onnistunut lähestymään riittävästi kansalaisia ja kuluttajajärjestöjä eli niitä osapuolia, joille on kaikkein tärkeintä, että järjestelmä toimii asianmukaisesti,

N.   ottaa huomioon, että oikeusturvavakuutuksia liikenneonnettomuuksien uhrien oikeuskulujen korvaamiseksi on saatavilla useimmissa jäsenvaltioissa; ottaa huomioon, että yli 90 prosenttia kaikista tapauksista sovitaan ilman oikeudenkäyntiä ja että oikeudenkäyntikulut korvataan monissa jäsenvaltioissa; ottaa huomioon, että oikeusturvavakuutusten antajat ovat lisäksi jo vuosia tarjonneet vakuutusturvaa kaikentyyppisten rajatylittävien tapausten osalta ja perustaneet omat osastonsa käsittelemään ulkomaisia korvausvaatimuksia ja helpottamaan nopeaa käsittelyä,

O.   ottaa huomioon, että kysymys siitä, pitäisikö moottoriajoneuvon vastuuvakuutuksen korvata kohtuulliset oikeudenkäyntikulut kaikissa jäsenvaltioissa, on edelleen avoin,

P.   katsoo, että kohtuullisten oikeudenkäyntikulujen kattaminen moottoriajoneuvon vastuuvakuutuksesta parantaa eurooppalaista kuluttajansuojaa ja lisää kuluttajien luottamusta,

Q.   ottaa huomioon, että vakuutusmarkkinat uusissa jäsenvaltioissa kehittyvät jatkuvasti; katsoo, että monessa näistä jäsenvaltioista oikeusturvavakuutus on kuitenkin suhteellisen uusi tuote, jota on markkinoitava, koska yleisön tietoisuus oikeusturvavakuutuksesta on uusissa jäsenvaltioissa suhteellisen vähäistä,

R.   katsoo, että oikeudenkäyntikulujen pakollinen korvaaminen lisäisi kuluttajien luottamusta moottoriajoneuvon vastuuvakuutusta kohtaan etenkin oikeussuojaa haettaessa, koska monet uusien jäsenvaltioiden kuluttajat suhtautuvat varovaisesti suuriin oikeudenkäyntikuluihin, jotka pakollinen vakuutus kattaisi,

S.   ottaa huomioon, että pakollinen oikeusturvavakuutus lisäisi ja vaikeuttaisi tuomioistuinten työtä ja mahdollisesti johtaisi viivytyksiin riitojen ratkaisussa ja suurempaan osuuteen aiheettomia korvausvaatimuksia,

T.   ottaa huomioon, että moottoriajoneuvon vastuuvakuutuksella ja oikeusturvavakuutuksella on eri tavoitteet ja että niillä on erilaiset tehtävät, sillä moottoriajoneuvon vastuuvakuutuksen avulla kuluttajat voivat korvata tieliikenneonnettomuudesta johtuvat kulut heitä vastaan esitettyjen korvausvaatimusten osalta, kun taas oikeusturvavakuutus korvaa tieliikenneonnettomuudesta johtuvat oikeudenkäyntikulut, jotka aiheutuvat korvausvaatimuksen esittämisestä kolmannelle osapuolelle,

U.   ottaa huomioon, että kansallisten viranomaisten, vakuutusalan ja kuluttajajärjestöjen julkiset kampanjat ovat tärkeitä kansallisten markkinoiden kehittymisen kannalta,

1.   on tyytyväinen komission kertomukseen ja korostaa, että on tärkeää ottaa täysimääräisesti ja tehokkaasti mukaan kaikki sidosryhmät ja erityisesti kuluttajat kuulemismenettelyyn, joka koskee EU:n politiikan kehitystä tällä alalla;

2.   kehottaa näin ollen erityisesti uhreja edustavia kuluttajajärjestöjä osallistumaan järjestelmällisesti jäsenvaltioissa voimassa olevien järjestelmien tehokkuuden arviointiprosessiin;

3.   on tyytyväinen kyseiseen lainsäädäntötoimenpiteitä koskevaan jälkiarviointiin, jolla varmistetaan sääntöjen tarkoituksenmukainen toimiminen ja nostetaan esiin kaikki ennakoimattomat tapaukset, joissa lakia on sovellettu väärin;

4.   korostaa, että on tärkeää lisätä kuluttajien luottamusta EU:n sisäisten rajojen yli tehtäviä automatkoja koskevaa liikennevakuutuspolitiikkaa kohtaan, erityisesti sellaisten autoilijoiden osalta, jotka matkustavat vanhoista jäsenvaltioista uusissa jäsenvaltioissa sijaitseviin kohteisiin ja päinvastoin;

5.   ottaa huomioon, että nykyisten kuluttajia suojelevien oikeudellisten ja markkinalähtöisten ratkaisujen edistäminen vahvistaa kuluttajien luottamusta liikennevakuutuksiin;

6.   katsoo, että jäsenvaltiot ovat myös vastuussa kansallisten vakuutusjärjestelmiensä hyvästä toimivuudesta perustellun tarjouksen tai vastauksen antamismenettelyä ja uhrien oikeudenkäyntikuluja koskevan EU:n lainsäädännön osalta;

7.   kehottaa komissiota jatkamaan tarkasti markkinamekanismien tehokkaan toiminnan valvomista ja tiedottamaan parlamentille asiasta säännöllisesti;

8.   katsoo, että vakuutuslaitoksen velvollisuus maksaa pelkästään lakisääteistä viivästyskorkoa ei ole seuraamus ja että Euroopan komission on tiukennettava valvontaa ja toteutettava aiheellisia toimia, jotta markkinat toimivat kaikissa jäsenvaltioissa kitkattomasti ja kuluttajia suojellaan tehokkaasti;

9.   korostaa, että hyviä yhteistyösuhteita komission, kansallisten viranomaisten, vakuutusalan ja kuluttajien välillä olisi vahvistettava nykyisiä täytäntöönpanojärjestelmiä koskevien täsmällisten tietojen jatkuvan saatavuuden varmistamiseksi;

10.   katsoo seuraamuksia koskevan EU:n yleisesti vakiintuneen kannan mukaisesti, että toissijaisuusperiaatetta olisi sovellettava ja että tarvetta kansallisten seuraamussääntöjen yhdenmukaistamiselle ei ole;

11.   katsoo, että kansalliset sääntelyelimet ovat kansallisilla markkinoillaan parhaassa asemassa takaamaan mahdollisimman korkean kuluttajasuojan tason;

12.   suosittelee näin ollen perustellun tarjouksen tai vastauksen antamismenettelyn osalta, että seuraamusten asettaminen ja säännösten asianmukaisten tyypin ja tason valinta olisi jätettävä jäsenvaltioiden harkintavaltaan;

13.   kehottaa jäsenvaltioita takaamaan seuraamusten tehokkuuden tapauksessa, jossa ei ole noudatettu kolmen kuukauden määräaikaa perustellun vastauksen tai tarjouksen antamiseksi korvausvaatimukseen;

14.   katsoo, että on harkittava huolellisesti syitä, joista vakuutusyhtiöt eivät ole maksaneet korvauksia, ennen kuin seuraamuksia määrätään, ottaen huomioon etenkin tekijät, jotka eivät riipu vakuutusyhtiöistä; toivoo, että komissio jatkaa kansallisten markkinoiden seurantaa ja tarjoaa apuaan sitä haluaville kansallisille viranomaisille;

15.   toistaa, että on tärkeää parantaa kansalaisten luottamusta korvausedustajärjestelmän toimivuutta kohtaan edistämällä sitä julkisilla kampanjoilla ja muilla asianmukaisilla menetelmillä;

16.   kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota parantamaan kuluttajien luottamusta edistämällä asianmukaisia toimenpiteitä vakuutustietokeskuksia koskevan tietämyksen ja käytön lisäämiseksi, kuten edellyttämään vakuutuslaitoksia sisällyttämään kyseisessä jäsenvaltiossa toimivan vakuutustietokeskuksen yhteystiedot vakuutussopimukseen liittyvään tietopakettiin;

17.   kehottaa lisäksi jäsenvaltioita velvoittamaan vakuutuksenantajat tarjoamaan kuluttajille osana ennen sopimuksen tekemistä annettavaa tietopakettia tietoa siitä, kuinka korvausedustajajärjestelmä toimii ja mitkä sen hyödyt ja edut ovat vakuutetulle osapuolelle;

18.   kehottaa komissiota jatkamaan järjestelmän toiminnan valvontaa ja koordinoimaan ja auttamaan tarvittaessa tai silloin, kun kansalliset viranomaiset pyytävät apua;

19.   katsoo lisäksi moottoriajoneuvojen vastuuvakuutusten osalta, että oikeudenkäyntikulujen pakollinen korvaaminen haittaisi selkeästi oikeudenkäynnin ulkopuolisen sopimisen käyttämistä, lisäisi mahdollisesti oikeudenkäyntien määrää ja näin ollen johtaisi oikeuslaitoksen työmäärän epäoikeudenmukaiseen kasvuun sekä saattaisi horjuttaa olemassa olevia ja kehittyviä vapaaehtoiseen oikeusturvavakuutukseen liittyviä markkinoita;

20.   katsoo näin ollen myös, että oikeudenkäyntikulujen pakollisen korvaamisen käyttöönotolla moottoriajoneuvojen vastuuvakuutuksessa olisi enemmän kielteisiä vaikutuksia kuin mahdollisia etuja;

21.   pyytää komissiota ryhtymään yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tarvittaviin lisätoimiin oikeusturvavakuutuksen sekä muiden vakuutustuotteiden tunnettuuden lisäämiseksi erityisesti uusissa jäsenvaltioissa ja keskittymään kuluttajien tiedottamiseen niistä eduista, joita tarjousten saamisella jostakin vakuutussuojasta ja sen hankkimisella on,

22.   katsoo tässä yhteydessä, että kansallisten sääntelyelinten rooli muiden jäsenvaltioiden parhaiden käytänteiden täytäntöönpanossa on ratkaiseva;

23.   pyytää näin ollen komissiota vahvistamaan kuluttajansuojaa erityisesti kehottamalla jäsenvaltioita kannustamaan niiden kansallisia sääntelyelimiä ja kansallisia vakuutusyhtiöitä tiedottamaan vapaaehtoisesta oikeusturvavakuutuksesta;

24.   katsoo, että ennen moottoriajoneuvovakuutussopimusten tekemistä saatavat tiedot voisivat sisältää tietoa mahdollisuudesta ottaa oikeusturvavakuutus;

25.   pyytää jäsenvaltioita suosittelemaan kansallisille sääntelyviranomaisille ja välittäjille, että ne tiedottavat asiakkaille mahdollisista riskeistä ja kuluttajaa mahdollisesti hyödyttävistä vapaaehtoisista vakuutuksista, kuten oikeusturvavakuutuksesta, lisävakuutuksesta ja varkausvakuutuksesta;

26.   kehottaa niitä jäsenvaltioita, joilla ei ole vakiintuneita vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä, harkitsemaan muiden jäsenvaltioiden parhaisiin käytänteisiin perustuvien menettelyjen ottamista käyttöön;

27.   pyytää, ettei komissio ennakoisi niiden selvitysten tuloksia, jotka Rooma II -asetuksen(2) seurauksena on teetetty henkilövahingoista maksettavien vahingonkorvausten eroista ja joissa saatetaan esittää vakuutuspohjaista ratkaisua ja vastaavasti neljännen liikennevakuutusdirektiivin muuttamista.

28.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL L 181, 20.7.2000, s. 65.
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 864/2007, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007, sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma II) (EUVL L 199, 31.7.2007, s. 40).


Koordinoitu strategia veropetosten torjunnan tehostamiseksi
PDF 134kWORD 67k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. syyskuuta 2008 koordinoidusta strategiasta veropetosten torjunnan tehostamiseksi (2008/2033(INI))
P6_TA(2008)0387A6-0312/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission 31. toukokuuta 2006 antaman tiedonannon koordinoidusta strategiasta veropetosten torjunnan tehostamiseksi (KOM(2006)0254),

–   ottaa huomioon komission 23. marraskuuta 2007 antaman tiedonannon joistakin keskeisistä tekijöistä alv-petosten torjuntastrategian käyttöönotossa EU:ssa (KOM(2007)0758),

–   ottaa huomioon komission 16. huhtikuuta 2004 antaman kertomuksen hallinnollisen yhteistyön järjestelmän käytöstä alv-petosten torjumiseksi (KOM(2004)0260),

–   ottaa huomioon neuvoston 14. toukokuuta 2008, 5. kesäkuuta 2007, 28. marraskuuta 2006 ja 7. kesäkuuta 2006 pidettyjen kokousten päätelmät,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 8/2007 hallinnollisesta yhteistyöstä arvonlisäverotuksen alalla(1),

–   ottaa huomioon komission 25. lokakuuta 2005 antaman tiedonannon vero- ja tullipolitiikan merkityksestä Lissabonin strategian toteuttamisessa (KOM(2005)0532),

–   ottaa huomioon komission 22. helmikuuta 2008 antaman tiedonannon alv-järjestelmän muuttamista koskevista toimenpiteistä petosten torjumiseksi (KOM(2008)0109),

–   ottaa huomioon komission 17. maaliskuuta 2008 tekemät ehdotukset neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta yhteisöliiketoimiin liittyvien veropetosten torjumiseksi ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1798/2003 muuttamisesta yhteisöliiketoimiin liittyvien veropetosten torjumiseksi (KOM(2008)0147),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston 14. toukokuuta 2008 pidetyn kokouksen päätelmissä esitetyt suositukset verotuskysymyksistä yhteisön ja sen jäsenvaltioiden kolmansien maiden kanssa tekemissä sopimuksissa,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A6-0312/2008),

A.   katsoo, että veropetoksista aiheutuu vakavia seurauksia jäsenvaltioiden talousarvioille ja Euroopan unionin varojen järjestelmälle, että ne johtavat tasapuolisen ja avoimen verotuksen periaatteen rikkomiseen ja että ne saavat todennäköisesti aikaan kilpailun vääristymistä, minkä vuoksi niistä on haittaa sisämarkkinoiden toiminnalle; katsoo, että rehelliset yritykset joutuvat veropetosten takia huonompaan kilpailuasemaan, ja unionin veronmaksajat maksavat menetetyt verotulot loppujen lopuksi muussa verotuksessa,

B.   katsoo, että veropetokset vaarantavat verotuksen tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden, koska julkistalouden tulonmenetykset korvataan usein veronkorotuksilla, jotka kohdistuvat pienituloisimpiin ja rehellisimpiin veronmaksajiin, joilla ei ole mahdollisuutta tai halua kiertää tai jättää noudattamatta verotukseen liittyviä velvollisuuksiaan,

C.   katsoo, että sisämarkkinoiden perustamisesta alkunsa saanut rajat ylittävän kaupan kasvu merkitsee sellaisten liiketoimien lisääntymistä, joissa verotuspaikka ja arvonlisäverovelvollisen sijoittautumispaikka ovat eri jäsenvaltioissa,

D.   ottaa huomioon, että uusissa veropetosmuodoissa, jotka liittyvät rajatylittäviin liiketoimiin, esimerkiksi yhteisön sisäisissä karuselli- tai missing trader -petoksissa, on käytetty hyväksi nykyisten verojärjestelmien pirstaleisuutta ja porsaanreikiä, ja katsoo, että arvolisäverotuksen toimintatapaa on muutettava,

E.   ottaa huomioon, että arvonlisäveron kiertäminen ja arvonlisäveropetokset vaikuttavat Euroopan unionin talousarvion rahoittamiseen, sillä ne lisäävät tarvetta käyttää bruttokansantuloon perustuvia jäsenvaltioiden omia varoja,

F.   katsoo, että vaikka petosten torjunta kuuluu suurelta osin jäsenvaltioiden toimivaltaan, se ei ole ongelma, joka voidaan ratkaista pelkästään kansallisella tasolla,

G.   katsoo, että globalisaatio on vaikeuttanut veropetosten torjuntaa kansainvälisellä tasolla, koska karusellipetoksissa on mukana yhä enemmän kolmansiin maihin sijoittautuneita yrityksiä, sähköinen kaupankäynti on laajentunut ja palvelumarkkinat ovat globalisoituneet; katsoo, että nämä tekijät puhuvat voimakkaasti sen puolesta, että kansainvälistä yhteistyötä parannetaan etenkin arvonlisäveron osalta,

H.   katsoo, että veropetosten laajuus Euroopan unionissa johtuu nykyisestä siirtymävaiheen arvonlisäverojärjestelmästä, jonka liiallinen mutkikkuus tekee yhteisön sisäisistä liiketoimista vaikeasti jäljitettäviä ja vaikeaselkoisia ja siksi alttiita väärinkäytölle,

I.   katsoo, että tarkastellessaan eri vaihtoehtoja veropetoksiin puuttumiseksi komission ja jäsenvaltioiden olisi mahdollisuuksien mukaan vältettävä toimenpiteitä, jotka voivat aiheuttaa kohtuuttoman hallinnollisen rasitteen yrityksille ja verohallinnolle tai syrjiä joitakin kaupan alan toimijoita,

J.   ottaa huomioon, että sekä komissio että tilintarkastustuomioistuin ovat johdonmukaisesti todenneet, että järjestelmästä yhteisön sisäisiä tavaratoimituksia koskevien tietojen vaihtamiseksi jäsenvaltioiden kesken ei saada ajoissa tarvittavia tietoja arvonlisäveropetosten torjumiseksi tehokkaasti; katsoo, että tämä edellyttää selvempiä ja sitovampia sääntöjä jäsenvaltioiden keskinäisestä yhteistyöstä ja yhteistyöstä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) kanssa,

K.   pitää kaikkien saatavilla olevien tekniikoiden käyttöä, muun muassa tiettyjen arvonlisävero- ja valmisteverotietojen sähköistä tallentamista ja siirtämistä, jäsenvaltioiden verojärjestelmien toimivuuden kannalta välttämättömänä; katsoo, että sähköisesti tallennettujen tietojen vaihtamiselle ja suoralle käytölle jäsenvaltioissa asetettuja ehtoja olisi parannettava; katsoo, että jäsenvaltioiden veroviranomaisten olisi käsiteltävä henkilötietoja asianmukaista huolellisuutta noudattaen erikseen määriteltyihin tarkoituksiin ja asianomaisen suostumuksella tai muiden lakisääteisten oikeutettujen perusteiden mukaan,

L.   katsoo, että kaupan alan toimijoiden tiedot asiakkaidensa asemasta arvonlisäverotuksen kannalta ovat usein hyvin hajanaisia,

M.   katsoo, että veropetosten havaitsemiseen tarkoitettujen välineiden lujittamisen lisäksi olisi vahvistettava nykyistä lainsäädäntöä, joka koskee verojen perintään liittyvää apua, yhdenvertaista verotuskohtelua ja järjestelmän toteuttamiskelpoisuutta yritysten kannalta,

EU:n veropetoksia koskeva strategia

1.   panee merkille, että EU:n veropetoksia koskevan strategian tarkoituksena on oltava veropetoksista johtuvien verotulojen menetysten estäminen tunnistamalla alueet, joilla voidaan tehdä EY:n lainsäädäntöä ja jäsenvaltioiden hallinnollista yhteistyötä koskevia parannuksia, jotka vähentävät tehokkaasti veropetoksia mahdollisuuksien mukaan aiheuttamatta tarpeetonta taakkaa verohallinnolle ja veronmaksajille;

2.   kehottaa jäsenvaltioita ottamaan veropetosten torjunnan vihdoin vakavasti;

3.   muistuttaa, että arvonlisäverojärjestelmä, joka perustuu "alkuperäperiaatteeseen", jonka mukaan nollaverokannan soveltamisen sijaan arvonlisäveron alaisista jäsenvaltioiden välisistä liiketoimista perittäisiin vero alkuperämaassa, on pitkän aikavälin ratkaisu veropetosten tehokkaaseen torjuntaan; panee merkille, että "alkuperäperiaate" tekisi tarpeettomaksi sen, että sisämarkkinoilla kaupattavat hyödykkeet vapautetaan ensin arvonlisäverosta ja myöhemmin niitä verotetaan kohdemaassa; muistuttaa, että toimiakseen "alkuperäperiaatteeseen" perustuva arvonlisäverojärjestelmä edellyttää selvitysjärjestelmän perustamista, kuten komissio alun perin ehdotti vuonna 1987;

4.   pitää valitettavana eräiden jäsenvaltioiden 10 viime vuoden aikana harjoittamaa jarrutusta, joka on tehnyt tyhjäksi unionin jokaisen tehokkaan veropetosten vastaisen strategian;

5.   pahoittelee, että monenlaisista analyyseistä, vaatimuksista ja vastaväitteistä huolimatta neuvostossa ei vielä ole hyväksytty tehokasta veropetosten torjuntastrategiaa;

6.   kehottaa komissiota viime vuosikymmenten lukuisista epäonnistumisista huolimatta puuttumaan hellittämättä ongelmaan;

Yleistä: veropetosten laajuus ja niiden seuraukset

7.   toteaa, että arviot veropetosten yhteensä aiheuttamista (välittömien tai välillisten) verotulojen menetyksistä vaihtelevat 200 miljardista 250 miljardiin euroon, mikä on 2–2,25 prosenttia Euroopan unionin BKT:stä, ja että menetyksistä 40 miljardia euroa aiheutuu arvonlisäveropetoksista ja petokset kattavat arviolta 10 prosenttia arvonlisäverotuloista, 8 prosenttia alkoholijuomien koko valmisteverotulosta vuonna 1998 ja 9 prosenttia tupakkatuotteiden koko arvonlisäverotulosta; pitää kuitenkin valitettavana, ettei käytettävissä ole tarkkoja lukuja, koska kansalliset raportointistandardit vaihtelevat niin huomattavasti;

8.   kehottaa kaikkia jäsenvaltioita ottamaan käyttöön yhtenäisen tiedonkeruujärjestelmän, sillä se on avoimuuden ja kansallisten veropetosten torjuntatoimien perusta;

9.   pitää valitettavana, että kansallisella tasolla kerättyjen tietojen puuttumisen vuoksi ongelman todellista laajuutta tai myönteiseen tai kielteiseen suuntaan tapahtuneiden muutosten seurantaa ei voida arvioida asianmukaisesti;

10.   kehottaa komissiota tutkimaan yhdenmukaistettua eurooppalaista järjestelmää veropetoksia koskevaa tiedonkeruuta ja tilastotietojen tuottamista varten, jotta voidaan saada mahdollisimman tarkka arvio ilmiön todellisesta laajuudesta;

11.   muistuttaa, että epävirallisesta taloudesta ei päästä eroon, ellei oteta käyttöön asianmukaisia kannusteita; esittää lisäksi, että jäsenvaltioiden olisi raportoitava Lissabonin strategian edistymistä mittaavassa tulostaulussa, missä määrin ne ovat onnistuneet pienentämään epävirallista talouttaan;

Nykyinen arvonlisäverojärjestelmä ja sen heikot kohdat

12.   panee merkille, että arvonlisäveroon liittyvät veropetokset huolestuttavat erityisesti sisämarkkinoiden toiminnan kannalta, koska niillä on suora rajojen yli ulottuva vaikutus, tuloja menetetään merkittävästi ja ne vaikuttavat suoraan EU:n talousarvioon;

13.   muistuttaa, että nykyinen arvonlisäverojärjestelmä luotiin vuonna 1993 vain siirtymäajan järjestelmäksi ja että parlamentti on pyytänyt komissiolta ehdotuksia lopullista arvonlisäverojärjestelmää koskevan lopullisen päätöksen tekemiseksi vuoteen 2010 mennessä;

14.   toteaa, että henkilöiden, tavaroiden, palvelujen ja pääoman vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla vuodesta 1993 lähtien samoin kuin uutta teknologiaa käyttävien pienten, arvokkaiden tavaroiden lisääntyminen ovat yhdessä aiheuttaneet sen, että arvonlisäveropetoksia on yhä vaikeampi torjua, kun tilannetta vielä pahentaa nykyisen järjestelmän monimutkaisuus ja hajanaisuus, mikä tekee liiketoimista vaikeita jäljittää ja näin alttiimpia väärinkäytöksille;

15.   panee merkille missing trader -petosten lisääntymisen sekä arvonlisäverojärjestelmän tahallisen väärinkäytön, joiden avulla rikollisjärjestöt yrittävät hyötyä järjestelmän puutteista; tuo esiin Eurojustin käynnistämän arvonlisäveroon liittyvän karusellipetostutkinnan, jonka kohteena on 18 jäsenvaltiota ja jossa petossumma nousee arviolta 2,1 miljardiin euroon;

16.   tukee komission pyrkimyksiä muuttaa perusteellisesti nykyistä arvonlisäverojärjestelmää; panee tyytyväisenä merkille, että jäsenvaltiotkin nyt ymmärtävät asian tärkeyden, ja kehottaa jäsenvaltioita valmistautumaan tässä yhteydessä tarvittaviin konkreettisiin toimiin;

17.   katsoo, että nykyinen järjestelmä on vanhentunut ja vaatii perinpohjaista korjausta niin, ettei kunniallisia yrityksiä rasiteta liikaa hallinnollisesti; katsoo, ettei nykyisen tilanteen säilyttäminen ole varteenotettava vaihtoehto;

Vaihtoehdot nykyiselle arvonlisäverojärjestelmälle
Käännetyn verovelvollisuuden järjestelmä

18.   panee merkille, että käännetyn verovelvollisuuden järjestelmässä arvonlisäveron maksamisesta vastaa verovelvollinen asiakas eikä luovuttaja; toteaa, että järjestelmän etuna on missing trader -petosten mahdollisuuden poistuminen, koska arvonlisäverovelvolliseksi on nimetty verovelvollinen, jolle tavarat luovutetaan;

19.   panee merkille, että kaksinkertaisen arvonlisäverojärjestelmän luominen haittaisi sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa ja aiheuttaisi yritysinvestointeja lamauttavaa veroympäristön monimutkaistumista, ja tämä ongelma voitaisiin pitkällä aikavälillä poistaa vain luomalla yleinen ja pakollinen käännetyn verovelvollisuuden järjestelmä vapaaehtoisen tai vain valittuja toimituksia koskevan järjestelmän sijaan;

20.   panee lisäksi merkille, että käännetyn verovelvollisuuden järjestelmässä erissä maksaminen ei ole mahdollista ja että koko arvonlisävero maksetaan vain toimitusketjun lopussa, jolloin arvonlisäveron itseään valvova mekanismi ei toimi; varoittaa, että voi ilmaantua uudentyyppisiä petoksia, kuten lisääntyviä verotulojen menetyksiä vähittäismyyntialalla ja arvonlisäverotunnusten väärinkäyttöä, joiden torjunta lisävarmistusten avulla voi lisätä kunniallisten yrittäjien hallinnollista taakkaa; kehottaa tämän vuoksi varovaisuuteen ja tarkkaan harkintaan ennen käänteisen verovelvollisuuden käyttöönottoa; panee kuitenkin merkille, että kynnys, jonka avulla vähennetään verottamatta jäävän loppukulutuksen riskiä, auttaa torjumaan petoksia, ja pitää neuvoston ehdottamaa 5 000 euron kynnystä kohtuullisena;

Pilottihanke

21.   toteaa, että pilottihanke voi auttaa jäsenvaltioita ymmärtämään paremmin käänteisen verovelvollisuuden järjestelmään liittyvät riskit, mutta suhtautuu siihen kuitenkin varauksin ja kriittisesti ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita antamaan riittävät takeet siitä, ettei pilottihankkeeseen osallistuva jäsenvaltio eikä mikään mukaan jäsenvaltio joudu alttiiksi suurille riskeille hankkeen aikana;

Yhteisön sisäisten luovutusten verotus

22.   katsoo, että paras keino torjua rajat ylittäviin luovutuksiin liittyviä arvonlisäveropetoksia on ottaa käyttöön järjestelmä, jossa yhteisön sisäiset luovutukset eivät olisi enää arvonlisäverottomia, vaan niiden verokannaksi vahvistettaisiin 15 prosenttia; panee merkille, että järjestelmä toimisi paremmin, jos erilaisia ja monimutkaisia alennettuja arvonlisäverotuksessa sovellettavia verokantoja yksinkertaistetaan huomattavasti, mikä vähentää yritysten ja veroviranomaisten hallinnollista taakkaa; toteaa, että olisi tutkittava ja arvioitava tarkkaan, onko ennen vuotta 1992 vahvistettujen yksittäisten arvonlisäveroalennusten säilyttäminen taloudellisesti perusteltua;

23.   toteaa, että arvonlisäverotuksessa sovellettavien verokantojen erilaisuudesta johtuen yhteisön sisäisten luovutusten verotuksessa vaadittaisiin tasapainoa korjaavia maksuja jäsenvaltioiden välillä; katsoo, että tasausmaksua varten tarvitaan selvityskeskus, "clearing house", joka helpottaisi tulojen siirtämistä jäsenvaltioiden välillä; korostaa, että selvityskeskuksen toiminta on teknisesti toteutettavissa;

24.   katsoo, että hajautettu selvityskeskusjärjestelmä voi olla sopivampi, ja se voitaisiin toteuttaa nopeammin, koska se antaa jäsenvaltioille mahdollisuudet sopia kahdenvälisesti tärkeistä yksityiskohdista ja ottaa huomioon kummankin maan kauppatase, maiden yhtäläisyydet arvonlisäverojärjestelmän käytössä ja valvontamekanismeissa sekä keskinäinen luottamus;

25.   korostaa, että luovutuksen lähtöjäsenvaltion veroviranomaisten olisi vastattava arvonlisäveron perimisestä luovuttajalta ja arvonlisäveron siirtämisestä selvitysjärjestelmän kautta sen maan veroviranomaisille, jossa yhteisön sisäinen hankinta on tapahtunut; myöntää, että keskinäisen luottamuksen muodostuminen veroviranomaisten välille on tarpeen;

Hallinnollinen yhteistyö ja keskinäinen avunanto arvonlisäverojen, valmisteverojen ja välittömien verojen alalla

26.   korostaa, että jäsenvaltiot eivät pysty torjumaan rajat ylittäviä veropetoksia yksinään; katsoo, ettei jäsenvaltioiden välinen eikä jäsenvaltioiden ja komission välinen tietojenvaihto ja yhteistyö ole ollut sisällöltään ja nopeudeltaan riittävän tehokasta veropetosten torjumiseksi; katsoo, ettei paikallisten tai kansallisten petostentorjuntavirastojen välisiä suoria kontakteja ole kehitetty eikä käytetty riittävästi hyväksi, mikä on johtanut tehottomuuteen, hallinnolliseen yhteistyöhön liittyvien järjestelmien alikäyttöön ja tietojenvaihdon hitauteen;

27.   painottaa, että jäsenvaltioiden olisi kaikkien jäsenvaltioiden sisämarkkinoihin liittyvien verotulojen suojelemiseksi kohdistettava petoksentekijöihin vertailukelpoisia toimenpiteitä riippumatta siitä, missä tulonmenetykset tapahtuvat; kehottaa komissiota ehdottamaan mahdollisia mekanismeja tällaisen jäsenvaltioiden välisen yhteistyön edistämiseksi;

28.   pitää myönteisinä yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY(2) ja hallinnollisesta yhteistyöstä arvonlisäverotuksen alalla 7 päivänä lokakuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1798/2003(3) muuttamista koskevia komission ehdotuksia, joiden tarkoituksena on nopeuttaa yhteisön sisäisiä liiketoimia koskevien tietojen keräämistä ja vaihtoa vuodesta 2010 lähtien; myöntää, että ehdotuksiin sisältyvät säännöt kuukauden raportointiajasta lisäävät niiden yritysten hallinnollista taakkaa, jotka tarjoavat vain palveluja, jotka eivät nyt kuulu säännön piiriin, mutta katsoo, että tämä on tarpeen joidenkin palvelujen yhteydessä mahdollisten karusellipetosten vuoksi;

29.   kehottaa neuvostoa hyväksymään ehdotetut toimenpiteet nopeasti ja kehottaa komissiota antamaan lisäehdotuksia kaikkien muiden jäsenvaltioiden automaattisesta pääsystä jäsenvaltioiden verovelvollisia koskeviin tiettyihin muihin kuin arkaluontoisiin tietoihin (kuten liiketoiminnassa tietyt liikevaihtoa koskevat tiedot) sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteröintiä ja rekisteristä poistamista koskevien menettelyjen yhdenmukaistamisesta, jotta varmistetaan tekaistujen verovelvollisten nopea havaitseminen ja rekisteristä poistaminen; korostaa, että jäsenvaltioiden on otettava vastuu tietojensa pitämisestä ajan tasalla ja erityisesti verovelvollisten rekisteristä poistamisesta ja tekaistujen rekisteröintien havaitsemisesta;

30.   muistuttaa, että veroparatiisit voivat muodostaa esteen Lissabonin strategian toteuttamiselle, jos ne aiheuttavat veroasteiden alentamispaineita ja yleisesti vähentävät verotuloja;

31.   korostaa myös, että talousarviota koskevan kurinalaisuuden aikoina veropohjan murentuminen vaarantaa jäsenvaltioiden kyvyn noudattaa uudistettua vakaus- ja kasvusopimusta;

32.   korostaa, että veroparatiisien poistaminen edellyttää muun muassa kolmiosaista strategiaa: on puututtava veronkiertoon, laajennettava säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/48/EY(4) soveltamisalaa ja pyydettävä OECD:tä kohdistamaan jäsentensä välityksellä seuraamuksia yhteistyöhaluttomille veroparatiiseille;

Veronkierto

33.   pitää valitettavana, että jäsenvaltiot estävät aina uusilla varaumilla ja viivytystaktiikoilla direktiivin 2003/48/EY uudistamisen, ja kannustaa komissiota esittämään ehdotuksensa vastarinnasta huolimatta mahdollisimman pian;

34.   korostaa, että direktiiviä 2003/48/EY uudistettaessa on korjattava sen erilaiset puutteet ja porsaanreiät, jotka estävät havaitsemasta veronkiertoa ja veropetoksia;

35.   kehottaa komissiota tutkimaan direktiivin 2003/48/EY uudistamisen yhteydessä vaihtoehtoisia uudistustapoja, kuten tarkastelemaan direktiivin soveltamisalan laajentamista kaikkiin oikeushenkilöihin ja kaikkiin rahoitustulojen lähteisiin;

36.   kehottaa Euroopan unionia pitämään esillä veroparatiiseista eroon pääsemisen maailmanlaajuisesti, koska niillä on haitallisia vaikutuksia yksittäisten jäsenvaltioiden verotuloihin; kehottaa neuvostoa ja komissiota käyttämään hyväkseen EU:n vaikutusvaltaa kauppamahtina neuvotellessaan kauppa- ja yhteistyösopimuksista veroparatiisien hallitusten kanssa, jotta ne voitaisiin taivuttaa poistamaan käytöstä veronkiertoa ja veropetoksia suosivia verosäännöksiä ja verotuskäytäntöjä; pitää neuvoston 14. toukokuuta 2008 pidetyn kokouksen päätelmissä olevia suosituksia hyvää hallintotapaa verotuksen alalla koskevan lausekkeen sisällyttämisestä kauppasopimuksiin myönteisenä ensimmäisenä askelena; kehottaa komissiota esittämään välittömästi tällaista lauseketta tulevia kauppasopimuksia koskevissa neuvotteluissaan;

o
o   o

37.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL C 20, 25.1.2008, s. 1.
(2) EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1.
(3) EUVL L 264, 15.10.2003, s. 1.
(4) EUVL L 157, 26.6.2003, s. 38.


Alivaliokuntien puheenjohtajien osallistuminen puheenjohtajiston työskentelyyn (työjärjestyksen 182 artiklan tulkinta)
PDF 89kWORD 30k
Euroopan parlamentin päätös 2. syyskuuta 2008 parlamentin työjärjestyksen 182 artiklan tulkinnasta, joka koskee alivaliokuntien puheenjohtajien osallistumista puheenjohtajiston työskentelyyn

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan puheenjohtajan 22. heinäkuuta 2008 päivätyn kirjeen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 201 artiklan,

1.   päättää lisätä työjärjestyksen 182 artiklan 1 kohtaan tulkinnan seuraavasti:

  

Tämä työjärjestyksen määräys ei estä sitä, että päävaliokunnan puheenjohtaja antaa alivaliokuntien puheenjohtajien osallistua puheenjohtajiston työskentelyyn tai valtuuttaa heidät johtamaan sellaisista asioista käytäviä keskusteluja, jotka kuuluvat erityisesti kyseisten alivaliokuntien toimialaan, vaan se on tämän määräyksen mukaan sallittua edellyttäen, että menettely saatetaan koko puheenjohtajiston harkittavaksi ja että puheenjohtajisto hyväksyy sen.

   2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.


Vuoden 2011 julistaminen Euroopan vapaaehtoistyön teemavuodeksi
PDF 134kWORD 55k
Euroopan parlamentin kannanotto vuoden 2011 julistamiseen Euroopan vapaaehtoistyön teemavuodeksi
P6_TA(2008)0389P6_DCL(2008)0030

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 22. huhtikuuta 2008 antamansa päätöslauselman vapaaehtoistyön roolista taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä(1),

–   ottaa huomioon nuorten vapaaehtoistoimintaa koskevien yhteisten tavoitteiden täytäntöönpanosta 16. marraskuuta 2007 annetun neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselman(2),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 116 artiklan,

A.   ottaa huomioon, että vapaaehtoisina toimii yli 100 miljoonaa eurooppalaista, jotka edustavat kaikkia ikäryhmiä, vakaumuksia ja kansallisuuksia,

B.   ottaa huomioon, että helmikuussa 2007 julkaistun Eurobarometri-tutkimuksen mukaan kolme kymmenestä eurooppalaisesta sanoo toimivansa vapaaehtoisena ja lähes 80 prosenttia vastaajista pitää vapaaehtoistyötä tärkeänä osana Euroopan demokraattista elämää(3),

C.   ottaa huomioon, että vapaaehtoisalan osuus arvioidaan viideksi prosentiksi jäsenvaltioiden talouksien bruttokansantuotteesta ja että vapaaehtoisala kehittää innovatiivisia toimia, joiden avulla voidaan tunnistaa ja tuoda esiin yhteiskunnassa esiintyviä tarpeita ja vastata niihin,

D.   ottaa huomioon, että European Volunteer Centre, Euroopan nuorisofoorumi, Association of Voluntary Service Organisations, Maailman partioliike, Punaisen ristin toimisto Euroopan unionissa, volonteurope, European Older People's Forum (AGE), Solidar, Caritas Europa, ENGAGE, Johanniter International, European Non-Governmental Sports Organisation ja muut – jotka yhdessä edustavat tuhansia järjestöjä, joissa on mukana miljoonia vapaaehtoisia – ovat kaikki pyytäneet Euroopan unionin toimielimiä julistamaan vuoden 2011 Euroopan vapaaehtoistyön teemavuodeksi,

1.   kehottaa komissiota EU:n muiden toimielimien tukemana julistamaan vuoden 2011 Euroopan vapaaehtoistyön teemavuodeksi;

2.   kehottaa puhemiestä toimittamaan tämän kannanoton sekä allekirjoittajien nimet komissiolle ja neuvostolle.

Allekirjoittaneet

Adamos Adamou, Gabriele Albertini, Jim Allister, Alexander Alvaro, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Alfonso Andria, Laima Liucija Andrikienė, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Stavros Arnaoutakis, Francisco Assis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Liam Aylward, Mariela Velichkova Baeva, Enrique Barón Crespo, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Zsolt László Becsey, Angelika Beer, Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Rolf Berend, Pervenche Berès, Sergio Berlato, Giovanni Berlinguer, Thijs Berman, Adam Bielan, Guy Bono, Josep Borrell Fontelles, Victor Boştinaru, Catherine Boursier, Bernadette Bourzai, John Bowis, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, André Brie, Elmar Brok, Danutė Budreikaitė, Kathalijne Maria Buitenweg, Ieke van den Burg, Colm Burke, Philip Bushill-Matthews, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Martin Callanan, Mogens Camre, Luis Manuel Capoulas Santos, Marie-Arlette Carlotti, Giorgio Carollo, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Giuseppe Castiglione, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Ole Christensen, Sylwester Chruszcz, Philip Claeys, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Richard Corbett, Giovanna Corda, Titus Corlăţean, Jean Louis Cottigny, Michael Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Brian Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daniel Dăianu, Dragoş Florin David, Chris Davies, Bairbre de Brún, Jean-Luc Dehaene, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Harlem Désir, Albert Deß, Mia De Vits, Jolanta Dičkutė, Koenraad Dillen, Giorgos Dimitrakopoulos, Alexandra Dobolyi, Beniamino Donnici, Den Dover, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Petr Duchoň, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, James Elles, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Harald Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Göran Färm, Richard Falbr, Markus Ferber, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Petru Filip, Hélène Flautre, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Glyn Ford, Janelly Fourtou, Armando França, Duarte Freitas, Ingo Friedrich, Urszula Gacek, Michael Gahler, Milan Gaľa, Gerardo Galeote, Vicente Miguel Garcés Ramón, Eugenijus Gentvilas, Georgios Georgiou, Bronisław Geremek, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Maciej Marian Giertych, Neena Gill, Ioannis Gklavakis, Bogdan Golik, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Vasco Graça Moura, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mathieu Grosch, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Zita Gurmai, Fiona Hall, David Hammerstein, Małgorzata Handzlik, Gábor Harangozó, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Esther Herranz García, Jim Higgins, Jens Holm, Milan Horáček, Richard Howitt, Ján Hudacký, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Monica Maria Iacob-Ridzi, Sophia in 't Veld, Mikel Irujo Amezaga, Ville Itälä, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Stanisław Jałowiecki, Mieczysław Edmund Janowski, Lívia Járóka, Elisabeth Jeggle, Rumiana Jeleva, Anne E. Jensen, Romana Jordan Cizelj, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Othmar Karas, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Piia-Noora Kauppi, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Evgeni Kirilov, Ewa Klamt, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Eija-Riitta Korhola, Miloš Koterec, Holger Krahmer, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, Jean Lambert, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Esther De Lange, Anne Laperrouze, Romano Maria La Russa, Vincenzo Lavarra, Henrik Lax, Johannes Lebech, Bernard Lehideux, Lasse Lehtinen, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Katalin Lévai, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Eva Lichtenberger, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Andrea Losco, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, Catiuscia Marini, Sérgio Marques, Maria Martens, David Martin, Jean-Claude Martinez, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Antonio Masip Hidalgo, Marios Matsakis, Yiannakis Matsis, Maria Matsouka, Manolis Mavrommatis, Hans-Peter Mayer, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Marianne Mikko, Miroslav Mikolášik, Gay Mitchell, Nickolay Mladenov, Claude Moraes, Eluned Morgan, Luisa Morgantini, Elisabeth Morin, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Joseph Muscat, Sebastiano (Nello) Musumeci, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Michael Henry Nattrass, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Ljudmila Novak, Vural Öger, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Janusz Onyszkiewicz, Ria Oomen-Ruijten, Dumitru Oprea, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Doris Pack, Maria Grazia Pagano, Borut Pahor, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marco Pannella, Pier Antonio Panzeri, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Papastamkos, Neil Parish, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Maria Petre, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Mirosław Mariusz Piotrowski, Umberto Pirilli, Hubert Pirker, Paweł Bartłomiej Piskorski, Lapo Pistelli, Gianni Pittella, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Zdzisław Zbigniew Podkański, Samuli Pohjamo, Lydie Polfer, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Miguel Portas, Vittorio Prodi, John Purvis, Luís Queiró, Reinhard Rack, Alexander Radwan, Bilyana Ilieva Raeva, Poul Nyrup Rasmussen, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Marco Rizzo, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Libor Rouček, Paul Rübig, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Sebastiano Sanzarello, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Toomas Savi, Luciana Sbarbati, Christel Schaldemose, Pierre Schapira, Agnes Schierhuber, Margaritis Schinas, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Pál Schmitt, Elisabeth Schroedter, Inger Segelström, Esko Seppänen, Czesław Adam Siekierski, José Albino Silva Peneda, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Marek Siwiec, Nina Škottová, Alyn Smith, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Sérgio Sousa Pinto, Jean Spautz, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Margarita Starkevičiūtė, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Ulrich Stockmann, Dimitar Stoyanov, Robert Sturdy, Margie Sudre, David Sumberg, László Surján, Eva-Britt Svensson, József Szájer, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Hannu Takkula, Charles Tannock, Andres Tarand, Salvatore Tatarella, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Jacques Toubon, Antonios Trakatellis, Kyriacos Triantaphyllides, Claude Turmes, Evangelia Tzampazi, Feleknas Uca, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Nikolaos Vakalis, Frank Vanhecke, Johan Van Hecke, Anne Van Lancker, Ioannis Varvitsiotis, Armando Veneto, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Cornelis Visser, Oldřich Vlasák, Diana Wallis, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Zbigniew Zaleski, Mauro Zani, Andrzej Tomasz Zapałowski, Stefano Zappalà, Tomáš Zatloukal, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer, Marian Zlotea, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0131.
(2) EUVL C 241, 20.9.2008, s. 1.
(3) "European Social Reality", Special Eurobarometer 273, Wave 66.3.


Nuorten vastuullistamisen tehostaminen EU:n politiikassa
PDF 135kWORD 61k
Euroopan parlamentin kannanotto nuorison vastuullistamisen tehostamiseen EU:n politiikassa
P6_TA(2008)0390P6_DCL(2008)0033

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 116 artiklan,

A.   toteaa, että valkoisessa kirjassaan EU:n nuorisopolitiikan uusista tuulista (KOM(2001)0681), jota parlamentti tarkasteli 14. toukokuuta 2002 antamassaan päätöslauselmassa,(1) komissio otti tavoitteeksi nuoriin kiinnitettävän huomion lisäämisen muilla politiikan aloilla ja erityisesti liittyen koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen, työllisyyteen, sosiaaliseen integroitumiseen, terveyteen, nuorison itsenäisyyteen, liikkuvuuteen, perusoikeuksiin sekä syrjimättömyyteen,

B.   toteaa, että Eurooppa-neuvosto hyväksyi 22.–23. maaliskuuta 2005 pitämässään kokouksessa eurooppalaisen nuorisopimuksen yhdeksi Lissabonin tavoitteiden saavuttamisen välineeksi, ja se uudisti sitoumuksensa maaliskuussa 2008 korostaen tarvetta investoida nuorisoon sekä nyt että tulevaisuudessa,

C.   toteaa komission ottaneen huomioon nuorisoa koskeviin kysymyksiin liittyvän vastuullistamisen tarpeen 5. syyskuuta 2007 antamassaan tiedonannossa "Nuorten saaminen täysipainoisemmin mukaan koulutukseen, työelämään ja yhteiskunnan toimintaan" (KOM(2007)0498),

D.   toteaa parlamentin hyväksyneen 19. kesäkuuta 2007 sääntelykehyksestä nuorten naisten perhe-elämän ja opiskeluajan yhteensovittamistoimenpiteiksi Euroopan unionissa antamansa päätöslauselman(2) ja 21. helmikuuta 2008 Euroopan väestönkehityksestä antamansa päätöslauselman(3), millä korostettiin täten tarvetta ottaa nuoret huomioon entistä paremmin,

1.   kehottaa komissiota lainsäädäntöaloitteiden valmistelussa arvioimaan ja ottamaan huomioon vaikutukset nuorisoon sekä nuorisojärjestöjen kanssa käytävän jäsennellyn vuoropuhelun tulokset erityisesti A kappaleessa tarkoitetuilla politiikan aloilla;

2.   kehottaa jäsenvaltioita keskittymään nuorisoon kansallisten Lissabonin uudistusohjelmien toteutuksen yhteydessä ja kehottaa ottamaan nuorison huomioon asianomaisilla politiikan aloilla;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet neuvostolle, komissiolle sekä Euroopan nuorisofoorumille.

Allekirjoittaneet

Adamos Adamou, Vincenzo Aita, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Alfonso Andria, Laima Liucija Andrikienė, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Kader Arif, Stavros Arnaoutakis, Francisco Assis, John Attard-Montalto, Elspeth Attwooll, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Peter Baco, Maria Badia i Cutchet, Mariela Velichkova Baeva, Enrique Barón Crespo, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Jean Marie Beaupuy, Zsolt László Becsey, Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Monika Beňová, Giovanni Berlinguer, Thijs Berman, Šarūnas Birutis, Sebastian Valentin Bodu, Herbert Bösch, Guy Bono, Victor Boştinaru, Bernadette Bourzai, John Bowis, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, Jan Březina, André Brie, Danutė Budreikaitė, Kathalijne Maria Buitenweg, Wolfgang Bulfon, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Colm Burke, Niels Busk, Cristian Silviu Buşoi, Philippe Busquin, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Giuseppe Castiglione, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Daniel Cohn-Bendit, Richard Corbett, Dorette Corbey, Giovanna Corda, Titus Corlăţean, Thierry Cornillet, Jean Louis Cottigny, Michael Cramer, Jan Cremers, Gabriela Creţu, Brian Crowley, Magor Imre Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Daniel Dăianu, Joseph Daul, Dragoş Florin David, Chris Davies, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Arūnas Degutis, Jean-Luc Dehaene, Panayiotis Demetriou, Marie-Hélène Descamps, Albert Deß, Christine De Veyrac, Mia De Vits, Jolanta Dičkutė, Alexandra Dobolyi, Beniamino Donnici, Bert Doorn, Brigitte Douay, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Petr Duchoň, Bárbara Dührkop Dührkop, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Harald Ettl, Jill Evans, Göran Färm, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Claudio Fava, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Petru Filip, Věra Flasarová, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Nicole Fontaine, Glyn Ford, Brigitte Fouré, Janelly Fourtou, Juan Fraile Cantón, Armando França, Monica Frassoni, Duarte Freitas, Milan Gaľa, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Patrick Gaubert, Jean-Paul Gauzès, Eugenijus Gentvilas, Georgios Georgiou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Ioannis Gklavakis, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Vasco Graça Moura, Martí Grau i Segú, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Matthias Groote, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Fiona Hall, David Hammerstein, Benoît Hamon, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Rebecca Harms, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Anna Hedh, Gyula Hegyi, Jeanine Hennis-Plasschaert, Jim Higgins, Jens Holm, Mary Honeyball, Milan Horáček, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Mieczysław Edmund Janowski, Anne E. Jensen, Dan Jørgensen, Pierre Jonckheer, Romana Jordan Cizelj, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Piia-Noora Kauppi, Metin Kazak, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Ewa Klamt, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Maria Eleni Koppa, Miloš Koterec, Sergej Kozlík, Guntars Krasts, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Wiesław Stefan Kuc, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, André Laignel, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Vytautas Landsbergis, Esther De Lange, Anne Laperrouze, Henrik Lax, Johannes Lebech, Stéphane Le Foll, Roselyne Lefrançois, Bernard Lehideux, Lasse Lehtinen, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Marcin Libicki, Eva Lichtenberger, Marie-Noëlle Lienemann, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Florencio Luque Aguilar, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Jules Maaten, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Mario Mantovani, Catiuscia Marini, Helmuth Markov, Sérgio Marques, Maria Martens, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Marios Matsakis, Yiannakis Matsis, Manolis Mavrommatis, Manuel Medina Ortega, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Marianne Mikko, Miroslav Mikolášik, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Luisa Morgantini, Elisabeth Morin, Roberto Musacchio, Joseph Muscat, Sebastiano (Nello) Musumeci, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Catherine Neris, Angelika Niebler, Ljudmila Novak, Raimon Obiols i Germà, Vural Öger, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Siiri Oviir, Borut Pahor, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Dimitrios Papadimoulis, Atanas Paparizov, Georgios Papastamkos, Neil Parish, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Maria Petre, Sirpa Pietikäinen, Rihards Pīks, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Umberto Pirilli, Hubert Pirker, Paweł Bartłomiej Piskorski, Gianni Pittella, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Samuli Pohjamo, Bernard Poignant, José Javier Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Miguel Portas, Christa Prets, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, John Purvis, Luís Queiró, Reinhard Rack, Bilyana Ilieva Raeva, Miloslav Ransdorf, Poul Nyrup Rasmussen, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Karin Riis-Jørgensen, Maria Robsahm, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Paul Rübig, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Tokia Saïfi, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Sebastiano Sanzarello, Salvador Domingo Sanz Palacio, Amalia Sartori, Gilles Savary, Toomas Savi, Luciana Sbarbati, Christel Schaldemose, Agnes Schierhuber, Carl Schlyter, Frithjof Schmidt, Pál Schmitt, Elisabeth Schroedter, Inger Segelström, Adrian Severin, José Albino Silva Peneda, Brian Simpson, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Sérgio Sousa Pinto, Jean Spautz, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Gabriele Stauner, Petya Stavreva, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Ulrich Stockmann, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Daniel Strož, Margie Sudre, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, István Szent-Iványi, Csaba Sándor Tabajdi, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Andres Tarand, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Jacques Toubon, Antonios Trakatellis, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Claude Turmes, Evangelia Tzampazi, Feleknas Uca, Vladimir Urutchev, Nikolaos Vakalis, Johan Van Hecke, Anne Van Lancker, Ioannis Varvitsiotis, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Johannes Voggenhuber, Sahra Wagenknecht, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Åsa Westlund, Jan Marinus Wiersma, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Francis Wurtz, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská, Zbigniew Zaleski, Mauro Zani, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Marian Zlotea, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

(1) EUVL C 180 E, 31.7.2003, s. 145.
(2) EUVL C 146 E, 12.6.2008, s. 112.
(3) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0066.


Kadonneiden lasten löytämistä koskeva kiireellinen yhteistyö
PDF 132kWORD 59k
Euroopan parlamentin kannanotto kadonneiden lasten löytämistä koskevasta kiireellisestä yhteistyöstä
P6_TA(2008)0391P6_DCL(2008)0036

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 116 artiklan,

A.   ottaa huomioon, että lapsen sieppaaminen on yksi epäinhimillisimmistä rikoksista,

B.   ottaa huomioon, että kyseiset rikokset ovat yleistyneet Euroopassa ja että niihin saattaa liittyä uhrien kuljettaminen valtioiden rajojen yli,

C.   ottaa huomioon, että ajan kuluessa mahdollisuudet siepatun lapsen hengen pelastamiseksi vähenevät,

D.   ottaa huomioon, että lasten katoamisille ei ole olemassa Euroopan laajuista hälytysjärjestelmää eikä suurimmassa osassa Euroopan unionia ole paikallisia tai kansallisia järjestelmiä,

1.   kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön lasten katoamisia varten hälytysjärjestelmän, jonka aktivointi tarkoittaisi sitä, että asianmukaisille tiedotusvälineille, rajaviranomaisille sekä tulli- ja lainvalvontaviranomaisille ilmoitettaisiin yksityiskohtaisesti:

   tiedot kadonneesta lapsesta, jos mahdollista kuvan kanssa
   katoamiseen ja/tai epäiltyyn sieppaajaan (sieppaajiin) liittyvät tiedot
   puhelinnumero tietojen antamista varten (116 000, jos käytettävissä);

2.   kehottaa jäsenvaltioita tekemään yhteistyösopimuksia kaikkien rajanaapureidensa kanssa, jotta hälytys voidaan tehdä pikaisesti kaikilla tarvittavilla alueilla;

3.   vaatii kehittämään yhteistä organisaatiota, joka voi antaa apua ja koulutusta kansallisille elimille;

4.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet neuvostolle ja komissiolle.

Allekirjoittaneet

Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto, Vincenzo Aita, Gabriele Albertini, Jim Allister, Alexander Alvaro, Georgs Andrejevs, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Stavros Arnaoutakis, Richard James Ashworth, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Liam Aylward, Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Domenico Antonio Basile, Gerard Batten, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Jean Marie Beaupuy, Christopher Beazley, Zsolt László Becsey, Ivo Belet, Irena Belohorská, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Thijs Berman, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Herbert Bösch, Jens-Peter Bonde, Vito Bonsignore, Graham Booth, Mario Borghezio, Costas Botopoulos, Catherine Boursier, Bernadette Bourzai, John Bowis, Sharon Bowles, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, André Brie, Danutė Budreikaitė, Paul van Buitenen, Kathalijne Maria Buitenweg, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Colm Burke, Philip Bushill-Matthews, Niels Busk, Cristian Silviu Buşoi, Philippe Busquin, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Mogens Camre, Marco Cappato, Marie-Arlette Carlotti, Giorgio Carollo, David Casa, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Ole Christensen, Fabio Ciani, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Richard Corbett, Giovanna Corda, Titus Corlăţean, Thierry Cornillet, Paolo Costa, Jean Louis Cottigny, Paul Marie Coûteaux, Michael Cramer, Gabriela Creţu, Brian Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Hanne Dahl, Daniel Dăianu, Chris Davies, Bairbre de Brún, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Harlem Désir, Albert Deß, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Mia De Vits, Giorgos Dimitrakopoulos, Alexandra Dobolyi, Beniamino Donnici, Bert Doorn, Brigitte Douay, Den Dover, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Petr Duchoň, Bárbara Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Lena Ek, James Elles, Edite Estrela, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Nigel Farage, Markus Ferber, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Ilda Figueiredo, Petru Filip, Roberto Fiore, Věra Flasarová, Hélène Flautre, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Glyn Ford, Brigitte Fouré, Janelly Fourtou, Milan Gaľa, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Evelyne Gebhardt, Georgios Georgiou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maciej Marian Giertych, Neena Gill, Ioannis Gklavakis, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Catherine Guy-Quint, Fiona Hall, Benoît Hamon, Małgorzata Handzlik, Gábor Harangozó, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Roger Helmer, Jeanine Hennis-Plasschaert, Jim Higgins, Mary Honeyball, Richard Howitt, Ján Hudacký, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Jana Hybášková, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Iliana Malinova Iotova, Mikel Irujo Amezaga, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Anne E. Jensen, Romana Jordan Cizelj, Ona Juknevičienė, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Syed Kamall, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Piia-Noora Kauppi, Robert Kilroy-Silk, Glenys Kinnock, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Guntars Krasts, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Anne Laperrouze, Romano Maria La Russa, Vincenzo Lavarra, Henrik Lax, Johannes Lebech, Kurt Lechner, Bernard Lehideux, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Pia Elda Locatelli, Andrea Losco, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Jules Maaten, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Catiuscia Marini, David Martin, Jan Tadeusz Masiel, Véronique Mathieu, Yiannakis Matsis, Mario Mauro, Manolis Mavrommatis, Erik Meijer, Marianne Mikko, Gay Mitchell, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Eluned Morgan, Luisa Morgantini, Philippe Morillon, Elisabeth Morin, Jan Mulder, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Joseph Muscat, Sebastiano (Nello) Musumeci, Pasqualina Napoletano, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, null Nicholson of Winterbourne, Vural Öger, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Dimitrios Papadimoulis, Atanas Paparizov, Georgios Papastamkos, Neil Parish, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Maria Petre, Willi Piecyk, Rihards Pīks, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Umberto Pirilli, Lapo Pistelli, Gianni Pittella, Zita Pleštinská, Rovana Plumb, Guido Podestà, Anni Podimata, Samuli Pohjamo, Lydie Polfer, José Javier Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, John Purvis, Luís Queiró, Reinhard Rack, Bilyana Ilieva Raeva, Miloslav Ransdorf, Poul Nyrup Rasmussen, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Frédérique Ries, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Giovanni Robusti, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Luca Romagnoli, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Martine Roure, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Tokia Saïfi, Aloyzas Sakalas, Manuel António dos Santos, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Toomas Savi, Christel Schaldemose, Margaritis Schinas, György Schöpflin, Jürgen Schröder, Inger Segelström, Adrian Severin, José Albino Silva Peneda, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Peter Skinner, Nina Škottová, Alyn Smith, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Jean Spautz, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Margarita Starkevičiūtė, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Dimitar Stoyanov, Daniel Strož, Robert Sturdy, Margie Sudre, David Sumberg, Konrad Szymański, Hannu Takkula, Charles Tannock, Andres Tarand, Salvatore Tatarella, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău, Jeffrey Titford, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Antonios Trakatellis, Kyriacos Triantaphyllides, Claude Turmes, Evangelia Tzampazi, Feleknas Uca, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Nikolaos Vakalis, Frank Vanhecke, Anne Van Lancker, Geoffrey Van Orden, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Ari Vatanen, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Cornelis Visser, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Diana Wallis, Graham Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Jan Zahradil, Iva Zanicchi, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Vladimír Železný, Gabriele Zimmer, Marian Zlotea, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö