Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 3. september 2008 - Brüssel
 Ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine ***I
 Ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine (direktiivide 76/768/EMÜ, 88/378/EMÜ, 1999/13/EÜ, 2000/53/EÜ, 2002/96/EÜ ja 2004/42/EÜ kohandamine) ***I
 Ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine (määruse (EÜ) nr 648/2004 kohandamine) ***I
 Vesinikkütusega mootorsõidukite tüübikinnitus ***I
 Gruusia
 Euroopa lepinguõigus
 Euroopa Ombudsmani eriaruanne seoses soovituse projektiga Euroopa Komisjonile kaebuse 3453/2005/GG kohta
 Sooline võrdõiguslikkus - 2008
 Loomade toiduks kloonimine
 Turunduse ja reklaami mõju soolisele võrdõiguslikkusele
Tekstid (101 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika