Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 3. syyskuuta 2008 - Bryssel
 Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen ***I
 Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen (direktiivien 76/768/ETY, 88/378/ETY, 1999/13/EY, 2000/53/EY, 2002/96/EY ja 2004/42/EY mukauttaminen) ***I
 Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen (asetuksen (EY) N:o 648/2004 mukauttaminen) ***I
 Vetykäyttöisten ajoneuvojen tyyppihyväksyntä ***I
 Georgian tilanne
 Yhteinen viitekehys Euroopan sopimusoikeudelle
 Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomus kantelua 3453/2005/GG koskevan Euroopan komissiolle annetun suositusluonnoksen johdosta
 Naisten ja miesten tasa-arvo – 2008
 Eläinten kloonaus elintarviketuotantoa varten
 Naisten ja miesten tasa-arvoon vaikuttava markkinointi ja mainonta
Tekstit (109 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö