Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2008. gada 3. septembris - Brisele
 Vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana ***I
 Vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana (Direktīvu76/768/EEK, 88/378/EEK, 1999/13/EK un 2000/53/EK, 2002/96/EK, 2004/42/EK pielāgošana) ***I
 Vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana (Regulas (EK) Nr. 648/2004 pielāgošana) ***I
 Tipa apstiprinājums ar ūdeņradi darbināmiem transportlīdzekļiem ***I
 Gruzija
 Eiropas līgumtiesību modelis
 Eiropas ombuda īpašais ziņojums Eiropas Parlamentam, pamatojoties uz projektu ieteikumam Eiropas Komisijai saistībā ar sūdzību 3453/2005/GG
 Sieviešu un vīriešu līdztiesība
 Dzīvnieku klonēšanu pārtikas ieguves nolūkā
 Kā tirdzniecība un reklāma ietekmē sieviešu un vīriešu līdztiesību
Teksti (105 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika