Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Streda, 3. septembra 2008 - Brusel
 Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí ***I
 Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí (zmena a doplnenie smerníc 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES) ***I
 Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 648/2004) ***I
 Typové schvaľovanie vozidiel s vodíkovým pohonom ***I
 Gruzínsko
 Spoločný referenčný rámec pre európske zmluvné právo
 Osobitná správa Európskeho ombudsmana v súvislosti s návrhom odporúčania pre Komisiu vo veci sťažnosti 3453/2005/GG
 Rovnosť medzi ženami a mužmi – 2008
 Klonovanie zvierat na zabezpečenie potravín
 Vplyv marketingu a reklamy na rovnosť medzi ženami a mužmi
Texty (108 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia