Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Sreda, 3. september 2008 - Bruselj
 Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi ***I
 Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi (prilagoditev direktiv 76/768/EGS, 88/378/EGS, 1999/13/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES in 2004/42/ES) ***I
 Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi (prilagoditev Uredbe (ES) št. 648/2004) ***I
 Homologacija motornih vozil na vodikov pogon ***I
 Razmere v Gruziji
 Skupni referenčni okvir za evropsko pogodbeno pravo
 Posebno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic Evropskemu parlamentu po osnutku priporočila Evropski komisiji v pritožbi 3453/2005/GG
 Enakost med ženskami in moškimi – 2008
 Kloniranje živali za preskrbo s hrano
 Vpliv trženja in oglaševanja na enakost med ženskami in moškimi
Besedila (97 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov