Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 3 september 2008 - Bryssel
 Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar ***I
 Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (anpassning av direktiv 76/768/EEG, 88/378/EEG, 1999/13/EG, 2000/53/EG, 2002/96/EG och 2004/42/EG) ***I
 Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (anpassning av förordning (EG) nr 648/2004) ***I
 Typgodkännande av vätgasdrivna motorfordon ***I
 Situationen i Georgien
 Gemensam referensram för europeisk avtalsrätt
 Europeiska ombudsmannens särskilda rapport med anledning av förslaget till rekommendation till Europeiska kommissionen i klagomål 3453/2005/GG
 Jämställdhet mellan kvinnor och män – 2008
 Kloning av djur i livsmedelssyfte
 Hur marknadsföring och annonsering påverkar jämställdheten mellan kvinnor och män
Texter (107 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy