Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 4 септември 2008 г. - Брюксел
 Кодекс за поведение при компютъризирани системи за резервация ***I
 Предоставяне на гаранция от Общността на Европейската инвестиционна банка в случай на загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Общността *
 Положението на палестинските затворници в израелски затвори
 Оценка на санкциите, налагани от ЕС като част от неговите действия и политики в областта на правата на човека
 Майчино здраве
 Търговията с услуги
 Европейска пристанищна политика
 Товарен транспорт в Европа
 Средносрочен преглед на европейския план за действие в областта на околната среда и здравето 2004–2010 г.
 Преврат в Мавритания
 Иран
 Убийства на албиноси в Танзания
Текстове (410 kb)
Правна информация - Политика за поверителност