Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες
 Κώδικας δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα ***I
 Επιλεξιμότητα των χωρών της Κεντρικής Ασίας δυνάμει της απόφασης 2006/1016/ΕΚ του Συμβουλίου *
 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στο Ισραήλ
 Αξιολόγηση των κοινοτικών κυρώσεων στο πλαίσιο των δράσεων και των πολιτικών της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 Χιλιετηρίδα για την ανάπτυξη - Στόχος 5: βελτίωση της υγείας των μητέρων
 Συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών
 Ευρωπαϊκή πολιτική για τα λιμάνια
 Εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη
 Ενδιάμεση αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για το Περιβάλλον και την Υγεία 2004-2010
 Πραξικόπημα στην Μαυριτανία
 Εκτελέσεις δι' απαγχονισμού στο Ιράν
 Δολοφονίες αλφών στην Τανζανία
Κείμενα (428 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου