Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 4 września 2008 r. - Bruksela
 Kodeks postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji ***I
 Kwalifikowalność krajów Azji Środkowej na mocy decyzji Rady 2006/1016/WE *
 Więźniowie palestyńscy w Izraelu
 Ocena sankcji UE jako elementu działań i polityki UE w obszarze praw człowieka
 Milenium na rzecz rozwoju - Cel 5: poprawa zdrowia matek
 Handel usługami
 Europejska polityka portowa
 Transport towarowy w Europie
 Śródokresowy przegląd Europejskiego planu działania na rzecz środowiska i zdrowia na lata 2004-2010
 Zamach stanu w Mauretanii
 Iran
 Zabójstwa albinosów w Tanzanii
Teksty (246 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności