Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Torsdagen den 4 september 2008 - Bryssel
 Uppförandekod för datoriserade bokningssystem ***I
 Berättigande för centralasiatiska länder till EIB-finansiering inom ramen för rådets beslut 2006/1016/EG om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför gemenskapen *
 Palestinska fångar i israeliska fängelser
 Utvärderingen av EU-sanktioner som en del av EU:s åtgärder och politik inom området för mänskliga rättigheter
 Ett millenium för utveckling - Mål 5: förbättring av mödrars hälsa
 Handel med tjänster
 En europeisk hamnpolitik
 Godstransporter i Europa
 Halvtidsöversyn av den europeiska handlingsplanen för miljö och hälsa 2004–2010
 Statskupp i Mauretanien
 Iran
 Mord på albiner i Tanzania
Texter (242 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy