Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Tirsdag den 23. september 2008 - Bruxelles
 Fællesskabsstatistik over handelen med tredjelande ***I
 Beskyttelse af vilde dyr og planter (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I
 Statistisk registrering af vejgodstrafikken (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I
 Det europæiske år for kreativitet og innovation (2009) ***I
 Privilegier og immuniteter *
 Ændringsbudget nr. 6/2008 - forvaltningsorganer
 Opfølgning af Monterreykonferencen 2002 om udviklingsfinansiering
 Resultattavlen for det indre marked
 Forbedring af læreruddannelsens kvalitet
 Bolognaprocessen og studerendes mobilitet
 Tilpasning af retsakter til den nye komitologiafgørelse
 Hedgefonde og private equity
 Gennemsigtighed hos institutionelle investorer
 Ændring af forordning (EF) nr. 999/2001 (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I
 Affaldsstatistik (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I
 Tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol - Del 2 ***I
 Udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand (omarbejdning) ***I
 Farvestoffer til lægemidler (omarbejdning) ***I
 Levnedsmidler bestemt til særlig ernæring (omarbejdning) ***I
 Teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (omarbejdning) ***I
 Ekstraktionsmidler anvendt ved fremstilling af levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser (omarbejdning) ***I
 Bekæmpelse af terrorisme *
 Beskyttelse af personoplysninger *
 Borgernes andragender i 2007
 Landbrug i bjergområder
 Europæisk dag til minde om ofrene for stalinismen og nazismen
Tekster (406 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik