Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 23. september 2008 - Brüssel
 Ühenduse statistika väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega ***I
 Looduslike looma- ja taimeliikide kaitse nendega kauplemise reguleerimise teel (rakendusvolituste muutmine) ***I
 Kaupade autovedu käsitlevad statistilised aruanded seoses komisjoni rakendusvolitustega ***I
 Euroopa loovuse ja innovatsiooni aasta (2009) ***I
 Euroopa ühenduste ametnike ja muude teenistujate kategooriad, kelle suhtes kohaldatakse Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli *
 Paranduseelarve nr 6/2008 projekt
 2002. aastal Monterreys toimunud arengu rahastamise konverentsi järelmeetmed
 Siseturu tulemustabel
 Õpetajahariduse kvaliteedi parandamine
 Bologna protsess ja üliõpilaste liikuvus
 Õigusaktide kohandamine komiteemenetlust käsitleva uue otsusega
 Riskifondid ja erakapitali investeerimisfondid
 Institutsionaalsete investorite tegevuse läbipaistvus
 Määruse (EÜ) nr 999/2001 muutmine komisjoni rakendusvolituste osas ***I
 Jäätmestatistika ***I
 Teatavate õigusaktide kohandamine otsusega 2006/512/EÜ muudetud nõukogu otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas (teine osa) ***I
 Loodusliku mineraalvee kasutamine ja turustamine (uuesti sõnastamine) ***I
 Värvained ravimites (uuesti sõnastamine) ***I
 Eritoiduks ettenähtud toiduained (uuesti sõnastamine) ***I
 Mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatus (uuesti sõnastamine) ***I
 Toiduainete ja toidu koostisosade tootmisel kasutatavad ekstrahendid (uuesti sõnastamine) ***I
 Terrorismivastane võitlus *
 Isikuandmete kaitse *
 Petitsioonikomisjonide arutelud (2007)
 Mägipiirkondade põllumajandus
 Üleeuroopaline stalinismi ja natsismi ohvrite mälestamise päev
Tekstid (392 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika