Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 23. syyskuuta 2008 - Bryssel
 Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat yhteisön tilastot ***I
 Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelu niiden kauppaa sääntelemällä (mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn) ***I
 Maanteiden tavarakuljetusten tilastot ***I
 Euroopan luovuuden ja innovoinnin teemavuosi (2009) ***I
 Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön ryhmät, joihin sovelletaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehtyä pöytäkirjaa *
 Lisätalousarvio nro 6/2008
 Monterreyn kehitysrahoituskokouksen (2002) seuranta
 Sisämarkkinoiden tulostaulu
 Opettajankoulutuksen laadun parantaminen
 Bolognan prosessi ja opiskelijoiden liikkuvuus
 Säädösten mukauttaminen uuteen komitologiapäätökseen
 Riskirahastot ja yksityiset pääomasijoitusrahastot
 Yhteissijoittajia koskeva avoimuus
 Asetuksen (EY) N:o 999/2001 muuttaminen komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta ***I
 Asetuksen (EY) N:o 2150/2002 muuttaminen komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta ***I
 Eräiden säädösten mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn – toinen osa ***I
 Luontaisten kivennäisvesien hyödyntäminen ja markkinoille saattaminen (uudelleenlaatiminen) ***I
 Lääkkeissä sallitut väriaineet (uudelleenlaatiminen) ***I
 Erityisravinnoksi tarkoitetut elintarvikkeet (uudelleenlaatiminen) ***I
 Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastus (uudelleenlaatiminen) ***I
 Elintarvikkeiden ja niiden ainesosien valmistamisessa käytettävät uuttamisliuottimet (uudelleenlaatiminen) ***I
 Terrorismin torjunta *
 Henkilötietojen suojaaminen *
 Vetoomusvaliokunnan käsittelemät asiat (2007)
 Vuoristoalueiden maatalouden tilanne ja näkymät
 Stalinismin ja natsismin uhrien eurooppalainen muistopäivä
Tekstit (418 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö