Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Priimti tekstai
Antradienis, 2008 m. rugsėjo 23 d. - Briuselis
 Bendrijos statistika, susijusi su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis ***I
 Laukinės faunos ir floros rūšių apsauga kontroliuojant jų prekybą ***I
 Krovinių vežimo keliais statistinės ataskaitos ***I
 Europos kūrybiškumo ir naujovių metai (2009 m.)***I
 Europos Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų kategorijos, kurioms taikomos Bendrijų protokolo dėl privilegijų ir imunitetų nuostatos *
 Taisomojo biudžeto projektas Nr. 6/2008 - vykdomosios įstaigos
 Tolesni veiksmai po 2002 m. Monterėjaus vystymosi finansavimo konferencijos
 Vidaus rinkos rezultatų suvestinė
 Mokytojų rengimo kokybės gerinimas
 Bolonijos procesas ir studentų judumas
 Teisės aktų derinimas su naujuoju sprendimu dėl komitologijos
 Rizikos draudimo ir privataus kapitalo fondai
 Institucinių investuotojų skaidrumas
 Reglamento (EB) Nr. 999/2001 nuostatų, susijusių su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, pakeitimas ***I
 Atliekų statistika ***I
 Kai kurių teisės aktų suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu, „Omnibuso“ reglamento antroji dalis ***I
 Natūralaus mineralinio vandens naudojimas ir prekyba (nauja redakcija) ***I
 Dažikliai, kuriuos galima dėti į vaistus (nauja redakcija) ***I
 Specialios paskirties maisto produktai (nauja redakcija) ***I
 Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninė apžiūra (nauja redakcija) ***I
 Maisto produktų ir maisto ingredientų gamyboje naudojami ekstrahentai (nauja redakcija) ***I
 Kova su terorizmu *
 Asmens duomenų apsauga *
 Peticijų komiteto svarstymai (2007 m.)
 Žemės ūkio kalnų regionuose padėtis ir perspektyvos
 Dėl rugpjūčio 23 d. paskelbimo Europos stalinizmo ir nacizmo aukų atminimo diena
Tekstai (402 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika