Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 23 września 2008 r. - Bruksela
 Wspólnotowe statystyki dotyczące handlu zewnętrznego z krajami trzecimi ***I
 Zmiana rozporządzenia (WE) nr 338/97 w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji ***I
 Sprawozdania statystyczne w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji ***I
 Europejski Rok Twórczości i Innowacji (2009) ***I
 Kategorie urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, do których mają zastosowanie przepisy art. 12, art. 13 ust. 2 i art. 14 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot *
 Projekt budżetu korygującego nr 6/2008
 Dalsze działania związane z konferencją z Monterrey z 2002 r. w sprawie finansowania rozwoju
 Tabela wyników rynku wewnętrznego
 Poprawa jakości kształcenia nauczycieli
 Proces boloński i mobilność studentów
 Dostosowywanie aktów prawnych do nowej decyzji w sprawie komitologii
 Fundusze hedgingowe i niepubliczny rynek kapitałowy
 Przejrzystość inwestorów instytucjonalnych
 Zmiana rozporządzenia (WE) nr 999/2001 w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji ***I
 Statystyki odpadów ***I
 Dostosowanie niektórych aktów do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, rozporządzenie „omnibus” Część druga ***I
 Wydobywanie i wprowadzanie do obrotu naturalnych wód mineralnych (przekształcenie) ***I
 Substancje barwiące do produktów leczniczych (przekształcenie) ***I
 Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego (przekształcenie) ***I
 Badania przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (przekształcenie) ***I
 Rozpuszczalniki do ekstrakcji stosowanych w produkcji środków spożywczych i składników żywności (wersja przekształcona) ***I
 Zwalczanie terroryzmu *
 Ochrona danych osobowych *
 Działalność Komisji Petycji (2007)
 Rolnictwo na obszarach górskich
 Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu
Teksty (428 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności