Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Sprejeta besedila
Torek, 23. september 2008 - Bruselj
 Statistika Skupnosti glede zunanje trgovine z državami nečlanicami ***I
 Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom - varstvo prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi ***I
 Statistična poročila v zvezi s cestnim prevozom blaga, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila ***I
 Evropsko leto ustvarjalnosti in inovacij (2009) ***I
 Kategorije uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, za katere se uporabljajo določbe Protokola o privilegijih in imunitetah Skupnosti *
 Predlog spremembe proračuna št. 6/2008 - izvajalske agencije
 Ukrepi po konferenci iz Monterreya iz leta 2002 o financiranju razvoja
 Pregled notranjega trga
 Izboljšanje kakovosti izobraževanja učiteljev
 Bolonjski proces in mobilnost študentov
 Prilagoditev pravnih aktov novemu sklepu o komitologiji
 Hedge skladi in skladi zasebnega kapitala
 Preglednost na področju institucionalnih vlagateljev
 Sprememba Uredbe (ES) št. 999/2001 v zvezi s Komisiji podeljenimi izvedbenimi pooblastili ***I
 Statistika odpadkov***I
 Prilagoditev nekaterih aktov regulativnemu postopku s pregledom, "omnibus" Uredba - drugi del ***I
 Izkoriščanje in trženje naravnih mineralnih vod (prenovitev) ***I
 Barvila za zdravila (prenovitev) ***I
 Živila za posebne prehranske namene (prenovitev) ***I
 Tehnični pregledi motornih vozil in njihovih priklopnikov (prenovitev) ***I
 Ekstrakcijska topila, ki se uporabljajo pri proizvodnji živil in njihovih sestavin (prenovitev) ***I
 Boj proti terorizmu *
 Varstvo osebnih podatkov *
 Odločitve Odbora za peticije v letu 2007
 Kmetijstvo v gorskih regijah
 Evropski dan spomina na žrtve stalinizma in nacizma
Besedila (380 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov