Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 24 септември 2008 г. - Брюксел
 Производства пред Съда на Европейските общности (изменение на член 121 от Правилника)
 Mиграция от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС ІІ) *
 Миграция от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС ІІ) *
 Създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация ***II
 Разследване на произшествия в областта на морския транспорт ***II
 Oтговорност на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия ***II
 Държавен пристанищен контрол (преработка) ***II
 Проверка и преглед на кораби и съответни дейности на морските администрации (преработка) ***II
 Проверка и преглед на кораби (преработка) ***II
 Електронни съобщителни мрежи и услуги ***I
 Създаване на Европейски орган за пазара на електронни съобщения ***I
 Общ подход към използването на радиочестотния спектър, освободен при преминаване към цифрово радиоразпръскване
 Електронни съобщителни мрежи и услуги: защита на правото на неприкосновеност на личния живот и защита на потребителите ***I
 Сключване, от името на Европейската общност, на Международното споразумение за тропическия дървен материал от 2006 г. *
 Международно споразумение за тропически дървен материал
 Среща на върха между ЕС и Индия
Текстове (1781 kb)
Правна информация - Политика за поверителност