Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Onsdag den 24. september 2008 - Bruxelles
 Ændring af forretningsordenens artikel 121
 Overgang til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) *
 Overgang til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) *
 Trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet ***II
 Undersøgelser af ulykker i søtransportsektoren ***II
 Transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer ***II
 Havnestatskontrol (omarbejdning) ***II
 Inspektion og syn af skibe og søfartsmyndighedens aktiviteter (direktiv) (omarbejdning) ***II
 Inspektion og syn af skibe (forordning) (omarbejdning) ***II
 Elektroniske kommunikationsnet og -tjenester ***I
 Den Europæiske Myndighed for Markedet for Elektronisk Kommunikation ***I
 Digitaliseringsdividenden i Europa
 Elektroniske kommunikationsnet og tjenester, beskyttelse af privatlivets fred og forbrugerbeskyttelse ***I
 Den internationale overenskomst om tropisk træ *
 Den internationale overenskomst om tropisk træ
 Forberedelsen af topmødet EU/Indien
Tekster (1084 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik