Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Onsdagen den 24 september 2008 - Bryssel
 Förfaranden vid domstolen (ändring av artikel 121)
 Migrering till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) *
 Migering till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) *
 Övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen ***II
 Utredning av olyckor i sjötransportsektorn ***II
 Transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss ***II
 Hamnstatskontroll (omarbetning) ***II
 Organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg (omarbetning) ***II
 Organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg (omarbetning) ***II
 Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster ***I
 Europeisk myndighet för marknaden för elektronisk kommunikation ***I
 Ett gemensamt sätt att hantera det spektrum som frigörs i samband med övergången till digitala sändningar
 Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, integritetsskydd och konsumentskydd ***I
 2006 års internationella avtal om tropiskt timmer *
 Det internationella avtalet för tropiskt timmer
 Förberedelser inför toppmötet EU/Indien (Marseille, 29 september 2008)
Texter (1123 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy