Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 9 октомври 2008 г. - Брюксел
 Да общуваме на тема Европа в партньорство
 Протокол към споразумението ЕО/Швейцария относно свободното движение на хора (участие на България и Румъния) ***
 Създаване на Европейска информационна система за данните за съдимост (ECRIS) *
 Борба с недекларирания труд
 Насърчаване на социалното включване и борбата с бедността
 Споразумение между Европейската общност и Украйна във връзка със запазването на ангажименти в областта на търговията с услуги *
 Фондация на Комитета по международни счетоводни стандарти
 Положението в Беларус
 Временно прекратяване на кръга от преговори „Доха“ на Световната търговска организация и бъдеще на Програмата за развитие от Доха
 Използване на символите на Съюза в Парламента (нов член 202а)
 Недостиг на вода и сушите в Европейския съюз
 Управлението на Арктика
 Прилагане на социалното законодателство, свързано с автомобилния транспорт
 Последващи мерки при процеса „Ламфалуси“: бъдеща структура на надзора
 Заедно за здраве: Стратегически подход за ЕС (2008-2013 г.)
Текстове (539 kb)
Правна информация - Политика за поверителност