Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 9. oktober 2008 - Bruxelles
 Partnerskab om formidling om EU
 Aftale EF/Schweiz om fri bevægelighed for personer ***
 Indførelse af det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) *
 Bekæmpelse af sort arbejde
 Social integration og bekæmpelse af fattigdom
 Aftale EF/Ukraine om handel med tjenesteydelser *
 IASCF: Gennemgang af vedtægterne - offentlig ansvarlighed og sammensætningen af IASB - forslag til ændringer
 Situationen i Belarus
 Udsættelse af Doharunden i WTO
 Unionens symboler (ændring af forretningsordenen)
 Vandknaphed og tørke i EU
 Arktisk forvaltning
 Sociallovgivningen for vejtransport
 Lamfalussy-opfølgningen
 Sammen om sundhed i EU (2008-2013)
Tekster (309 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik