Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Donderdag 9 oktober 2008 - Brussel
 Communiceren over Europa in partnerschap
 Protocol bij de overeenkomst EG/Zwitserland over het vrije verkeer van personen (deelname van Bulgarije en Roemenië) ***
 Oprichting van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS) *
 Intensievere bestrijding van zwartwerk
 Bevordering van sociale integratie en bestrijding van armoede, met inbegrip van armoede onder kinderen, in de EU
 Overeenkomst EG/Oekraïne inzake de instandhouding van verbintenissen inzake de handel in diensten, vervat in de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst *
 IASCF: herziening van de statuten - verantwoordingsplicht en samenstelling van de IASB
 Wit-Rusland
 Opschorting van de WTO-Doha-Ronde
 Gebruik door het Parlement van de symbolen van de Unie (nieuw artikel 202 bis van het Reglement)
 De aanpak van waterschaarste en droogte in de Europese Unie
 Beheer van het Noordpoolgebied
 Tenuitvoerlegging van de sociale wetgeving inzake het wegvervoer
 Lamfalussy follow-up: de toekomstige toezichtstructuur
 Samen werken aan gezondheid: een EU-strategie voor 2008-2013
Teksten (328 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid