Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Czwartek, 9 października 2008 r. - Bruksela
 Partnerski proces komunikowania na temat Europy
 Protokół do Umowy WE-Szwajcaria w sprawie swobodnego przepływu osób (udział Bułgarii i Rumunii) ***
 Ustanowienie europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów skazanych (ESPIRS) *
 Zaostrzenie walki z pracą niezgłoszoną
 Propagowanie integracji społecznej i walki z ubóstwem, w tym ubóstwem dzieci, w UE
 Porozumienie WE-Ukraina w sprawie utrzymania zobowiązań dotyczących handlu usługami *
 IASCF: przegląd statutu - odpowiedzialnośc publiczna i skład IASB - propozycje zmian
 Białoruś
 Zawieszenie dauhańskiej rundy negocjacji w WTO
 Wykorzystanie przez Parlament symboli Unii Europejskiej
 Sposób rozwiązania problemu dotyczącego niedoboru wody i susz w Unii Europejskiej
 Zarządzanie regionem arktycznym
 Wdrożenie przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego
 Działania następcze w związku z metodą Lamfalussy'ego - przyszła struktura nadzoru
 Razem na rzecz zdrowia: Strategiczne podejście dla UE na lata 2008-2013
Teksty (332 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności