Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 9. októbra 2008 - Brusel
 Komunikovanie o Európe v partnerstve
 Protokol k dohodemedzi ES a Švajčiarskom o voľnom pohybe osôb (účasť Rumunska a Bulharska) ***
 Zriadenie Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS) *
 Zintenzívnenie boja proti nelegálnej práci
 Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe
 Dohoda medzi ES a Ukrajinou v súvislosti so zachovaním záväzkov týkajúcich sa obchodu so službami obsiahnutých v dohode o partnerstve a spolupráci *
 IASCF: Revízia stanov - verejná zodpovednosť a zloženie IASB - návrhy na zmenu
 Situácia v Bielorusku
 Pozastavenie kola rokovaní WTO v Dohe
 Používanie symbolov Únie Európskym parlamentom (nový článok 202a)
 Riešenie problému nedostatku vody a problému sucha v EÚ
 Správa Arktídy v globálnom svete
 Vykonávanie právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy
 V nadväznosti na Lamfalussyho proces: systém dohľadu v budúcnosti
 Spoločne za zdravie: strategický prístup EÚ na obdobie 2008 – 2013
Texty (325 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia