Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Tirsdag den 21. oktober 2008 - Strasbourg
 Aftale EF/New Zealand om videnskabeligt og teknologisk samarbejde *
 Samarbejdsmemorandum mellem Organisationen for International Civil Luftfart og Det Europæiske Fællesskab vedrørende luftfartssikkerhedskontrol *
 Ansvarsforsikring for motorkøretøjer (kodificeret udgave) ***I
 Simple trykbeholdere (kodificeret udgave) ***I
 Supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler (kodificeret udgave) ***I
 Proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (kodificeret udgave) *
 Visse kategorier af aftaler og samordnet praksis inden for luftfartssektoren (kodificeret udgave) *
 Ordning for Fællesskabernes egne indtægter *
 Europæisk bevissikringskendelse *
 Genopretning af torskebestande *
 EU's Solidaritetsfond
 Forslag til ændringsbudget nr. 7/2008
 Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen
 Global klimaalliance mellem EU og de fattige udviklingslande
 Forvaltning og partnerskab inden for regionalpolitik
 Bedre lovgivning 2006
 Kontrollen med gennemførelsen af fællesskabsretten
 Strategi for reguleringsagenturer
 Tiltalen og retssagen mod Joseph Kony ved Den Internationale Straffedomstol
 Programmet Erasmus Mundus (2009-2013) ***I
 Sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe (omarbejdning) ***I
 Genetisk modificerede mikroorganismer (omarbejdning) ***I
 Godstransport og passagerbefordring ad søvejen (omarbejdning) ***I
 Statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne ***I
 Lovvalgsregler i ægteskabssager *
 Forvaltning af fiskerflåder i regioner i Fællesskabets yderste periferi *
 Bekæmpelse af handel med børn
Tekster (323 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik