Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2008. gada 21. oktobris - Strasbūra
 Nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Kopienu un Jaunzēlandes valdību*
 Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas un Eiropas Kopienas sadarbības memoranda noslēgšana drošības kontroļu/pārbaužu jomā un ar to saistītos jautājumos*
 Civiltiesiskā atbildība saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu (kodificēta versija) ***I
 Vienkāršas spiedtvertnes (kodificēta versija) ***I
 Papildu aizsardzības sertifikāts zālēm (kodificēta versija) ***I
 EK līgumam pievienotā Protokola par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru piemērošana (kodificēta versija) *
 Dažas nolīgumu un saskaņotu darbību kategorijas gaisa transporta nozarē (kodificēta versija) *
 Kopienu pašu resursu sistēma *
 Eiropas pierādījumu iegūšanas rīkojums nolūkā iegūt priekšmetus, dokumentus un datus, ko izmantot tiesvedībai krimināllietās *
 Mencu krājumu atjaunošana *
 ES Solidaritātes fonda mobilizācija
 Budžeta grozījuma Nr. 7/2008 projekts
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda mobilizēšana (Lietuva un Spānija)
 Pasaules klimata pārmaiņu alianses izveidošana
 Pārvaldība un partnerība reģionālās politikas jomā valstu, reģionu un projektu līmenī
 „Tiesību aktu labāka izstrāde 2006” saskaņā ar Protokola par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa piemērošanu 9. pantu
 Kopienas tiesību piemērošanas pārraudzība
 Stratēģija regulatīvo aģentūru institucionālo aspektu noteikšanai nākotnē
 Apsūdzības izvirzīšana Joseph Kony un viņa tiesāšana Starptautiskajā Krimināltiesā
 Erasmus Mundus programma ***I
 Pasažieru kuģu drošības noteikumi un standarti (pārstrādāta versija) ***I
 Ģenētiski modificēti mikroorganismi (pārstrādāta versija) ***I
 Statistikas pārskati par kravu un pasažieru pārvadājumiem pa jūru (pārstrādāts) ***I
 Kopienas statistika dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā ***I
 Laulības lietās piemērojamās tiesības *
 Kopienas attālākajos reģionos reģistrēto zvejas flotu pārvaldība *
 Bērnu tirdzniecības apkarošana
Teksti (320 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika