Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Tisdagen den 21 oktober 2008 - Strasbourg
 Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EG och Nya Zeeland *
 Samarbetsmemorandum mellan Internationella civila luftfartsorganisationen och EG om säkerhetsgranskningar, säkerhetsinspektioner och därtill hörande frågor *
 Ansvarsförsäkring för motorfordon (kodifierad version) ***I
 Enkla tryckkärl (kodifierad version) ***I
 Tilläggsskydd för läkemedel (kodifierad version) ***I
 Tillämpning av protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott som är fogat till EG-fördraget (kodifierad version) *
 Vissa kategorier av avtal och samordnade förfaranden inom luftfartssektorn (kodifierad version) *
 Systemet för gemenskapernas egna medel *
 Europeisk bevisinhämtningsorder för att inhämta föremål, handlingar eller uppgifter som ska användas i straffrättsliga förfaranden *
 Återhämtning av torskbestånd *
 Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond
 Förslag till ändringsbudget nr 7/2008
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (Litauen och Spanien)
 Att skapa en global klimatförändringsallians
 Styrelseformer och partnerskap på nationell och regional grundval samt på projektbasis inom regionalpolitiken
 Bättre lagstiftning 2006 i enlighet med artikel 9 i protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna
 Kontroll av gemenskapsrättens tillämpning
 Strategi för den framtida uppgörelsen om de institutionella aspekterna på EU:s tillsynsmyndigheter
 Åtalet mot och ställandet inför rätta av Joseph Kony vid Internationella brottmålsdomstolen
 Programmet Erasmus Mundus (2009–2013) ***I
 Säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg (omarbetning) ***I
 Genetiskt modifierade mikroorganismer (omarbetning) ***I
 Förande av statistik över gods- och passagerarbefordran till sjöss (omarbetning) ***I
 Gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna ***I
 Tillämplig lag i äktenskapsmål *
 Förvaltning av fiskeflottor som är registrerade i gemenskapens yttersta randområden *
 Kampen mot handel med barn
Texter (325 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy