Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Сряда, 22 октомври 2008 г. - Страсбург
 Одобряване на назначаването на Catherine Margaret Ashton, баронеса Ashton of Upholland, за член на Комисията
 Европейски съвет на 15 и 16 октомври 2008 г.
 Работа чрез агенции за временна заетост ***II
 Mногогодишна програма на Общността за защита на децата при използване на интернет и други комуникационни технологии ***I
 Създаване на благоприятни условия за продажба на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства ***I
 Разрешения за пускане на пазара на лекарствени продукти ***I
 Защита на потребителите по отношение на някои аспекти на временното ползване на собственост ***I
 Споразумение между ЕС и Австралия относно обработката и предаването на резервационни данни за пътниците (PNR споразумение)
 Предизвикателствата пред колективните трудови споразумения в ЕС
 Демокрацията, правата на човека и новото споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам
Текстове (182 kb)
Правна информация - Политика за поверителност