Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 22 października 2008 r. - Strasburg
 Zatwierdzenie nominacji Catherine Margaret Ashton na członka Komisji Europejskiej
 Rada Europejska z 15 i 16 października 2008 r.
 Praca tymczasowa ***II
 Wieloletni wspólnotowy program ochrony dzieci korzystających z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych ***I
 Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów w transporcie drogowym ***I
 Zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych ***I
 Ochrona konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie ***I
 Ocena umowy PNR Australia - UE
 Wyzwania związane z układami zbiorowymi w UE
 Demokracja, prawa człowieka i nowa Umowa o partnerstwie i współpracy WE/Wietnam
Teksty (114 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności