Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Tirsdag den 18. november 2008 - Strasbourg
 Protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Kasakhstan *
 Det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) *
 Foreskrevne påskrifter og skilte på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) ***I
 Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar (kodificeret udgave) ***I
 Førersæder til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) ***I
 Garantifond for aktioner i forhold til tredjeland (kodificeret udgave) *
 Retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område ***
 Det europæiske national- og regionalregnskabssystem ***I
 Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen
 Anmodning om ophævelse af Frank Vanheckes immunitet
 Anmodning om ophævelse af Massimo D'Alemas immunitet
 Forbrugernes viden og bevidsthed om lån og finansiering
 Scoreboard for forbrugermarkederne
 Generelle ordning om punktafgift *
 Skolefrugtordning *
 ØMU@10: Resultater og udfordringer efter 10 år med Den Økonomiske og Monetære Union
 Ligelønsprincippet
 Bæredygtig elproduktion fra fossile brændstoffer
Tekster (245 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik