Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο
 Σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Καζακστάν ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ *
 Κοινή επιχείρηση για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR) *
 Υποχρεωτικές επιγραφές των δικύκλων ή τρικύκλων μηχανοκίνητων οχημάτων (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I
 Δίκαιο των εταιρειών σχετικά με τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με ένα και μόνο εταίρο (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I
 Κάθισμα του οδηγού των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I
 Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (κωδικοποιημένη έκδοση) *
 Σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ***
 Ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας ***I
 Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
 Αίτηση άρσης της ασυλίας του Frank Vanhecke
 Αίτηση άρσης της ασυλίας του Massimo D'Alema
 Προστασία του καταναλωτή: βελτίωση της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης του καταναλωτή σε πιστωτικά και χρηματοοικονομικά θέματα
 Πίνακας αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές
 Καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης *
 Σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία *
 ΟΝΕ@10: επιτυχίες και προκλήσεις μετά από 10 έτη λειτουργίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης
 Εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών γυναικών και ανδρών
 Υποστήριξη της έγκαιρης επίδειξης της αειφόρου ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα
Κείμενα (419 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου