Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 18. november 2008 - Strasbourg
 EÜ-Kasahstani vaheline partnerlus- ja koostöölepingu protokoll *
 Ühisettevõte Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks *
 Kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite kohustuslik märgistus (kodifitseeritud versioon) ***I
 Äriühinguõigus, ühe osanikuga osaühingud (kodifitseeritud versioon) ***I
 Põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite juhiistmed (kodifitseeritud versioon) ***I
 Välistegevuse tagatisfond (kodifitseeritud versioon) *
 Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ja neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsioon ***
 Ühenduses kasutatav Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteem ***I
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine
 Frank Vanheckelt parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 Massimo D’Alema’lt parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 Tarbijate hariduse ja teadlikkuse parandamine krediidi valdkonnas
 Tarbijaturgude tulemustabel
 Aktsiisimaksu üldine kord *
 Koolidele puuvilja jagamise kava *
 EMU@10 – majandus- ja rahaliidu esimesed kümme aastat ja tulevik
 Soovitused meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte rakendamise kohta
 Fossiilkütustest säästva elektritootmise varase tutvustamise toetamine
Tekstid (235 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika