Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 18. marraskuuta 2008 - Strasbourg
 EY:n ja Kazakstanin kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekeminen Bulgarian ja Romanian EU:hun liittymisen huomioon ottamiseksi *
 Yhteisyrityksen perustaminen uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi *
 Kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen lakisääteiset merkinnät (kodifioitu toisinto) ***I
 Yhdenmiehen rajavastuuyhtiöt (kodifioitu toisinto) ***I
 Pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktoreiden kuljettajan istuin (kodifioitu toisinto) ***I
 Takuurahaston perustaminen ulkosuhteisiin liittyville hankkeille (kodifioitu toisinto) *
 Tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa siviili- ja kauppaoikeuden alalla koskeva yleissopimus ***
 Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmä yhteisössä ***I
 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto
 Frank Vanhecken parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Massimo D'Aleman parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Luotonantoa koskevan kuluttajavalistuksen ja -tiedotuksen parantaminen
 Kuluttajamarkkinoiden tulostaulu
 Valmisteveroa koskeva yleinen järjestelmä *
 Kouluhedelmäjärjestelmä *
 EMU@10: saavutukset ja haasteet talous- ja rahaliiton kymmenen ensimmäisen vuoden jälkeen
 Suositukset miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisesta
 Kestävää sähköntuotantoa fossiilisista polttoaineista: varhaisvaiheen demonstroinnin tukeminen
Tekstit (248 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö