Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Priimti tekstai
Antradienis, 2008 m. lapkričio 18 d. - Strasbūras
 EB ir Kazachstano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas *
 Bendra įmonė naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti *
 Įstatymais nustatytas dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių ženklinimas (kodifikuota redakcija) ***I
 Bendrovių teisė, susijusi su vienanarėmis uždarosiomis akcinėmis bendrovėmis (kodifikuota redakcija) ***I
 Ratinių žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių vairuotojų sėdynė (kodifikuota redakcija) ***I
 Išorės veiksmų garantijų fondas (kodifikuota redakcija) *
 Konvencija dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo ***
 Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistema Bendrijoje ***I
 Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų sutelkimas
 Prašymas atšaukti Frank Vanhecke imunitetą
 Prašymas atšaukti Massimo D'Alema imunitetą
 Vartotojų švietimas ir žinių gerinimas kredito ir finansų srityse
 Vartotojų rinkų rezultatų suvestinė
 Bendra akcizų tvarka *
 Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa *
 EPS@10: Pirmasis Ekonominės ir pinigų sąjungos dešimtmetis ir ateities uždaviniai
 Vyrų ir moterų vienodo darbo užmokesčio principo taikymas
 Elektros energijos tausios gamybos iš iškastinio kuro parodomųjų projektų rėmimas
Tekstai (246 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika