Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 18 november 2008 - Straatsburg
 Protocol bij de overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EG en Kazachstan *
 Gemeenschappelijke onderneming voor de instelling van een Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR) *
 Voorgeschreven opschriften op twee- of driewielige motorvoertuigen (gecodificeerde versie) ***I
 Vennootschapsrecht betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (gecodificeerde versie) ***I
 Bestuurderszitplaats op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) ***I
 Garantiefonds voor externe acties (gecodificeerde versie) *
 Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken ***
 Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap ***I
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Frank Vanhecke
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Massimo D'Alema
 Consumentenbescherming: verbetering consumenteneducatie en kennis van krediet- en geldzaken
 Scorebord voor de consumentenmarkten
 Algemene regeling inzake accijns *
 Schoolfruitregeling *
 EMU@10: Tien jaar Economische en Monetaire Unie
 Aanbevelingen over de toepassing van het beginsel van gelijke beloning voor mannen en vrouwen
 Steun voor demonstratie in een vroeg stadium van duurzame elektriciteitsproductie met behulp van fossiele brandstoffen
Teksten (257 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid