Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Torek, 18. november 2008 - Strasbourg
 Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med ES in Kazahstanom zaradi upoštevanja pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji *
 Skupno podjetje za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR) *
 Predpisane oznake za dvo- ali trikolesna motorna vozila (kodificirana različica) ***I
 Pravo družb o družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom (kodificirana različica) ***I
 Vozniški sedeži na kmetijskih ali gozdarskih traktorjih na kolesih (kodificirana različica) ***I
 Jamstveni sklad za zunanje ukrepe (kodificirana različica) *
 Konvencija o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah ***
 Evropski sistem nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti ***I
 Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji
 Zahteva za odvzem poslanske imunitete Franku Vanheckeju
 Zahteva za odvzem poslanske imunitete Massimu D'Alemi
 Izboljšanje izobraževanja potrošnikov in osveščenosti o posojilih in financah
 Točkovna tabela potrošniških trgov
 Splošni režim za trošarino *
 Sistem razdeljevanja sadja v šolah *
 EMU@10: Prvih deset let ekonomske in monetarne unije ter prihodnji izzivi
 Uporaba načela enakega plačila za ženske in moške
 Podpora zgodnji predstavitvi trajnostne proizvodnje električne energije iz fosilnih goriv
Besedila (230 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov